Rehabiliteringsteam

Krifa arbejder for og værner om din trivsel gennem hele dit arbejdsliv, uanset hvad du beskæftiger dig med. Vurderer kommunen, at du skal have fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, skal de sende din sag til rehabiliteringsteamet. Læs mere om, hvordan din sag behandles i rehabiliteringsteamet her på siden.


Hvad er et rehabiliteringsteam?

Rehabiliteringsteamet består af kommunale medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Der skal også være en sundhedskoordinator fra regionen repræsenteret i teamet. Hvis det er relevant, kan der også være en uddannelsesvejleder eller en fra familieområdet.

Hvordan forberedes mødet i rehabiliteringsteamet?

Sammen med din sagsbehandler skal du udfylde rehabiliteringsplanens forberedende del inden mødet. I skal blandt andet beskrive dine erfaringer, dine ressourcer, dine jobønsker og dit helbred. Kommunen skal også indhente din læges vurdering af dit helbred set i forhold til arbejdsmarkedet.

Mødet i rehabiliteringsteamet

Formålet med mødet er at tale med dig om din situation på arbejdsmarkedet, og hvilken støtte, du har brug for, så du kan komme i job eller uddannelse. Du deltager i mødet sammen med din sagsbehandler. Du har ret til at tage en bisidder med, for eksempel et familiemedlem eller en god ven, der kan støtte dig.

Hvordan afgøres din sag?

Rehabiliteringsteamet vurderer, om du skal indstilles til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet kan også indstille til, at du skal fortsætte med den indsats, du allerede får. Teamet har ikke kompetence til at afgøre en sag men kan alene indstille til en afgørelse.

Herefter træffer kommunen afgørelse i din sag på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Kommunen er ikke forpligtiget til at følge teamets indstilling.


Vejen til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Ressourceforløb

Tal om stress i familien

Hør familievejleder, Lola Jensens råd til, hvordan du snakker med dine børn om sygemelding og stress.