Forside/ .../ Ressourceforløb

Ressourceforløb

Formålet med et ressourceforløb er at hjælpe dig videre i et job eller uddannelse, som passer til din arbejdsevne. Bliv klogere på, hvad et ressourceforløb egentligt er for en størrelse og hvilke regler der gælder lige her.


Hvad er et ressourceforløb?

Ressourceforløbet hjælper dig videre i et job eller en uddannelse, hvis du har været ramt af udfordringer i dit arbejdsliv.

Forløbet tager altid udgangspunkt i din konkrete situation og kan bestå af mange forskellige aktiviteter fx udredning og behandling, motion, støtte fra psykolog eller coach, mentorstøtte, virksomhedspraktik, kurser og socialpædagogisk bistand.

Nogle af aktiviteterne i forløbet foregår samtidig, mens andre ligger i forlængelse af hinanden. 

Du har en fast sagsbehandler under hele forløbet. Sagsbehandleren sørger for en løbende kontakt til dig og er med til at sikre, at dit ressourceforløb bliver gennemført som planlagt. Det er også din sagsbehandler, der hjælper dig med at få forløbet justeret undervejs, hvis det er nødvendigt.

Et ressourceforløb skal vare mindst et år og må højest vare fem år. Hvis det første forløb ikke hjælper dig tilbage på arbejdsmarkedet, kan du blive tilbudt flere forløb.

 

Hvem kan få et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er et forløb til dig, der har brug for hjælp til at udvikle din arbejdsevne, fordi:

  • du har komplekse problemer  fx  problemer med dit helbred og sociale problemer.
  • du har behov for en længerevarende, særlig tilrettelagt indsats for at kunne komme i job eller uddannelse.
  • mulighederne i den almindelige beskæftigelseslovgivning, herunder revalidering ikke er tilstrækkelige til at få dig i job eller uddannelse.

 Hvor mange gange du kan blive tildelt et ressourceforløb afhænger af din alder:

Er du under 40 år

Du kan få tilbudt et eller flere ressourceforløb. Du kan ikke få tilkendt førtidspension -  med mindre det er helt åbenlyst, at du aldrig kommer ud på arbejdsmarkedet igen.

Er du over 40 år

Du skal som udgangspunkt deltage i et eller flere ressourceforløb, før du kan få førtidspension.  Fra 1. januar 2022 skal du - hvis du er over 50 år - kun deltage i et ressourceforløb af maksimalt tre år.


Hvem bevilger et ressourceforløb?

Det er kommunens rehabiliteringsteam, der tager stilling til dine muligheder. Teamet indkalder dig og din sagsbehandler til et møde. På baggrund af mødet vurderer de, om du skal bevilges et ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller fortsætte i dit nuværende tilbud.

Læs mere om rehabiliteringsteam.


Hvor meget kan du få udbetalt?

Under ressourceforløbet får du udbetalt det, der hedder ressourceforløbsydelse.  Hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af din private situation. 

I 2021 er satserne:

15.547 kr. om måneden, hvis du har børn under 18 år
11.698 kr. om måneden, hvis du ikke har børn under 18 år

Det har ingen betydning for din sats, om du er gift eller har formue.

Hvis du har andre indtægter, fratrækkes disse som udgangspunkt i ressourceforløbsydelsen. Det gælder fx løbende udbetalinger fra en forsikring, som dækker tab af erhvervsevne.

Hvornår kan du få en højere ressourceforløbsydelse?

I disse situationer kan du få en  ressourceforløbsydelse, som svarer til den ydelse, du har fået op til forløbet:

Får du sygedagpenge inden ressourceforløbet?    Du får samme sats som dine sygedagpenge. Det får du, så længe du har ret til sygedagpenge.  Herefter vil du få den almindelige ressourceforløbsydelse.
 Får du ledighedsydelse inden ressourceforløbet?  Du får ressourceforløbsydelse med samme sats som din ledighedsydelse.

Får du førtidspension inden ressourceforløbet?

 Du fortsætter med at få udbetalt din førtidspension.


Vær aktiv i planlægningen af dit ressourceforløb

Det er kommunens rehabiliteringsteam, der indstiller til, at du skal i gang med et ressourceforløb. Det betyder heldigvis ikke, at du ikke har nogen indflydelse på, hvad der skal ske i forløbet.

Vi anbefaler derfor, at du gør det klart for dig selv, hvordan du ønsker dit fremtidige arbejdsliv skal se ud. Og ud fra den overvejelse, kan du så selv være med til at pege på, hvilke aktiviteter i det godkendte ressourceforløb, der vil kunne hjælpe dig i den ønskede retning. Det kan fx være uddannelsesvejledning, fysisk træning tilpasset din situation eller en støtte - og kontaktperson til at få din hverdag til at fungere.

Se ressourceforløbet som en måde at prøve forskellige arbejdsfunktioner af, som kan hjælpe dig med at afklare, om drømmen holder eller om du måske skal gå i en helt anden retning.

Og vigtigst af alt, husk at brug din sagsbehandler aktivt - både når forløbet kører på skinner, men også hvis det ikke går som planlagt. Dit ressourceforløb kan nemlig blive tilrettet. 

 

Kan jeg holde ferie, mens jeg er i ressourceforløb?

Ja, det kan du!

Når du har fået udbetalt ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har du ret til fem ugers ferie. I de fem uger kan du holde ferie og samtidig få udbetalt ressourceforløbsydelse.

Du skal holde ferien inden for de 12 efterfølgende måneder.

Du kan kun holde ferie med ressourceforløbsydelse, så længe du er berettiget til ydelsen. Det betyder, at stopper du i dit ressourceforløb, kan du ikke holde ferie med ydelsen.
Har du optjent feriepenge (Feriegodtgørelse) hos en arbejdsgiver, skal du holde den ferie først. Du kan dog højest holde fem ugers ferie i alt.

Husk, at du altid skal aftale ferien med jobcentret.

 

Kan du få ressourceforløb, når dine sygedagpenge ikke kan forlænges?

Når dine sygedagpenge ikke længere kan forlænges, overgår du i udgangspunktet til jobafklaringsforløb.
Hvad er vigtigt for dig i dit fremtidige arbejdsliv?

Lad os hjælpe dig med at blive skarp på dine drømme og dine kompetencer.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.