Forside/ .../ Ressourceforløb

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er et længerevarende, særligt tilrettelagt forløb. Formålet med forløbet er at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme i job eller uddannelse. Du kan læse mere om ressourceforløb her på siden.


Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er tilpasset din situation. Det kan bestå af mange forskellige aktiviteter, for eksempel udredning og behandling, motion, støtte fra psykolog eller coach, mentorstøtte, virksomhedspraktik, kurser og socialpædagogisk bistand.

Formålet er, at din evne til at arbejde skal udvikles, så du på et tidspunkt kan forsørge dig selv. Et ressourceforløb skal vare mindst et år, og det må højst vare fem år. Du kan få flere ressourceforløb.

Under ressourceforløbet får du en sagsbehandler, som vil være din faste kontaktperson i forløbet. Sagsbehandleren skal sørge for en løbende kontakt til dig og sikre, at den plan I har aftalt, gennemføres som planlagt, og evt. justeres undervejs i forløbet.

Hvem kan få et ressourceforløb?

Du kan få et ressourceforløb, hvis:

  • du har komplekse problemer ud over ledighed, for eksempel problemer med dit helbred og sociale problemer.
  • du har behov for en længerevarende, særlig tilrettelagt indsats for at kunne komme i job eller uddannelse.
  • mulighederne i den almindelige beskæftigelseslovgivning, herunder revalidering ikke er tilstrækkelige til at få dig i job eller uddannelse.

Er du under 40 år, kan du ikke få tilkendt førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at du aldrig kommer ud på arbejdsmarkedet igen. Du vil i stedet få tilbudt et eller flere ressourceforløb.
 
Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt også deltage i ét ressourceforløb, før du kan få førtidspension.


Hvem bevilger et ressourceforløb?

Kommunens rehabiliteringsteam er de første, der tager stilling til din sag.

Læs mere om rehabiliteringsteam.


Ressourceforløbsydelse

Du vil under ressourceforløbet modtage ressourceforløbsydelse. Har du børn under 18 år, vil du få 15.547 kr. om måneden (2021 sats). Har du ikke børn under 18 år, vil du få 11.698 kr. om måneden (2021 sats). Det har ingen betydning for ydelsen, om du er gift eller har formue.

Hvis du har andre indtægter, fratrækkes disse som udgangspunkt i ressourceforløbsydelsen. Det gælder også løbende udbetalinger fra en forsikring, som dækker tab af erhvervsevne.

I følgende tilfælde kan du få ressourceforløbsydelse med en højere sats, som svarer til den ydelse, du har fået indtil nu:

  • Får du sygedagpenge inden ressourceforløbet, vil du få ressourceforløbsydelse med samme sats som dine sygedagpenge. Det vil du få indtil din sygedagpengeret ophører på revurderingstidspunktet eller efter en forlængelsesbestemmelse. Herefter vil du få den almindelige sats for ressourceforløbsydelse.
  • Får du ledighedsydelse inden ressourceforløbet, vil du få ressourceforløbsydelse med samme sats som din ledighedsydelse.
  • Får du førtidspension inden ressourceforløbet, fortsætter du med at modtage din førtidspension.

Kan jeg holde ferie, mens jeg er i ressourceforløb?

Når du har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har du ret til 5 ugers ferie med ydelsen.

Ferien skal afholdes inden for de 12 efterfølgende måneder.

Du kan kun afholde ferie med ressourceforløbsydelse, så længe du er berettiget til ydelsen. Det betyder, at du ikke kan holde ferie med ydelsen, efter du er ophørt i ressourceforløbet.
Har du optjent ret til ferie med feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst være 5 uger.

Det er vigtigt, at du aftaler ferien med jobcentret.
Føler du dig stresset?

- Så er stressfri-forløbet måske noget for dig.

Forløbet er for dig, som føler dig stresset - og det er skræddersyet til din situation, alt efter om du er i job, ledig eller sygemeldt.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.