Undersøgelse: Viden og dialog øger medarbejdertrivslen

Hvad gør lederne for at styrke trivslen – og hvilke konsekvenser har det, når medarbejderne ikke trives? Det er nogle af spørgsmålene i den nye undersøgelse, ’Medarbejdertrivsel i et ledelsesperspektiv’. Hent hele undersøgelsen og læs om danske lederes erfaringer og udfordringer i arbejdet med at sikre medarbejdertrivsel.

Hovedpunkter

Lederne har trivsel på dagsordenen

96% af lederne arbejder med medarbejdertrivsel

Hver sjette leder har oplevet mistrivsel blandt medarbejderne

Ledere og medarbejdere ser forskelligt på trivsel

30% af lederne mener, at dårlig trivsel primært skyldes forhold i medarbejderens privatliv

Hver fjerde lønmodtager oplever, at arbejdet går ud over hjemmefronten

Samtale fremmer forståelsen

66% af alle ledere bruger 1:1-samtalen med den enkelte medarbejder

Knap hver anden leder føler sig dårligt rustet til 'den svære samtale' om medarbejderens private problemer


Styrk medarbejdernes trivsel med GAIS

Med onlineværktøjet GAIS kan du tjekke trivslen i dit eget team eller hos dig selv. GAIS er nemt at bruge og måler arbejdslysten på syv centrale faktorer. Efter målingen får du håndplukket inspiration, viden og værktøjer, som du kan bruge til at styrke arbejdslysten – både sammen med teamet og hver enkelt medarbejder

 


Læs mere

Værktøjer til den vigtige samtale

Brug Dialoghjulet til at sikre, at du og din medarbejder får talt om det, der betyder noget for trivsel i hverdagen.

Har du svært ved at tage hul på dét, der påvirker arbejdslysten, kan du bruge samtalekortene til at spørge ind til din medarbejders trivsel.

Både du og din medarbejder får mere ud af MU-samtalen, hvis I er godt forberedte og samler op på samtalen. Det bliver lidt lettere med Krifas forberedelses- og referatskemaer.