Forside/ .../ Medbestemmelse

Medbestemmelse

Oplevelsen af at have indflydelse på ens egen arbejdsdag, har stor betydning for vores arbejdslyst. Hvis vi er herrer over, hvordan, hvornår og med hvem vi løser vores opgaver, styrker det vores lyst til at tage på arbejde.

Vidste du at...

  • Jo mere medarbejderne oplever at have medbestemmelse, jo højere er deres gennemsnitlige oplevelse af arbejdslyst
  • Halvdelen af lønmodtagerne i Danmark oplever i meget høj grad, at de har indflydelse på udførelsen af deres daglige arbejdsopgave
  • Kun 6 procent af medarbejderne på danske arbejdspladser har en oplevelse af i meget høj grad at have indflydelse på organisationens langsigtede strategi
  • Medarbejdere i den private sektor oplever i højere grad end medarbejdere i det offentlige at have medbestemmelse på deres arbejde

Inspiration

Kurser og webinarer

Samtaler

Vil du vide mere om, hvad der giver dig god arbejdslyst og trivsel? Få nye perspektiver på dit arbejdsliv og bliv bevidst om, hvordan du forbedrer din arbejdslyst i dit nuværende job eller i et nyt.

Overvejer du nyt job, brancheskift eller trænger du til nye udfordringer? Få sparring til at finde retning og komme videre i dit arbejdsliv.

Værktøjer

Få inspiration til, hvordan I som leder og medarbejder kan tale om det, der betyder noget for arbejdslysten. Krifas samtalekort giver forslag til spørgsmål, så I kommer omkring alle de faktorer, der er vigtige for trivsel i arbejdslivet.

Brug de 7 faktorer i god arbejdslyst som udgangspunkt for snakken mellem leder og medarbejder, for eksempel ved MU-samtalen. Dialoghjulet gør det let at fokusere på det, der betyder mest for den enkelte.

Arbejdslyst kan måles! GAIS, God Arbejdslyst Indeks Score, er et værktøj, som sætter tal på arbejdslysten for den enkelte medarbejder eller hele teamet. GAIS er forskningsbaseret, måler arbejdslysten ud fra de 7 faktorer og giver forslag til, hvordan den kan forbedres.

Rapporter og analyser

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med.

Langt de fleste arbejdspladser holder MU-samtaler, men det halter med dens værdi og fokus på systematisk opfølgning. Det viser en undersøgelse fra efteråret 2018, som Krifa har fået foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere i beskæftigelse.

Danskerne oplever generelt stor tryghed i jobbet. Men arbejdsmarkedet er under hastig forandring i disse år og mange af de jobs, som vi kender i dag vil forsvinde i løbet af de kommende år. Vi har taget temperaturen på lønmodtagernes oplevelse af tryghed i jobbet og på deres indstilling til omstilling på et arbejdsmarked under hastig forandring.