Mestring

Når du oplever mestring, har du en følelse af, at du behersker de udfordringer, du møder i løbet af din arbejdsdag. Det er vigtigt for din arbejdslyst, at dine arbejdsopgaver passer til dine kompetencer, og at du har mulighed for at udvikle dig.

I videoen herunder får du en kort intro til, hvad mestring betyder for arbejdslysten.


Tre dimensioner af mestring

Faglig mestring

Den enkeltes oplevelse af at kunne udføre de arbejdsopgaver, der kræves i jobbet.

Personlig mestring

Den enkeltes oplevelse af at føle sig tilstrækkeligt psykisk rustet til at klare de krav og forandringer, som han/hun stilles over for på arbejdspladsen.

Social mestring

Den enkeltes oplevelse af at føle sig tilstrækkeligt kompetent og parat til at samarbejde og kunne begå sig social blandt kolleger og leder.

Inspiration

Kurser og webinarer

Samtaler

Vi er eksperter i at forbedre din arbejdslyst, afklare dine kompetencer, hjælpe dig med jobskifte eller få dig i arbejde, hvis du er opsagt. Uanset hvad, så sætter vi dit arbejdsliv under lup – vi ved nemlig, hvor meget dit arbejdsliv påvirker hele dit liv. Book en samtale i dag – og mærk forskellen med det samme.

Få gode råd og hjælp, når arbejdslivet gør ondt. Du får konkrete redskaber til at håndtere fx stress, dårlig ledelse og andre problemer på jobbet, hvor regler og paragraffer ikke slår til.

Værktøjer

Mestringshjulet er et værktøj til at komme hele vejen rundt om dine kompetencer og finde ud af, hvordan du kan øge din mestring i arbejdet.

Få inspiration til, hvordan I som leder og medarbejder kan tale om det, der betyder noget for arbejdslysten. Krifas samtalekort giver forslag til spørgsmål, så I kommer omkring alle de faktorer, der er vigtige for trivsel i arbejdslivet.

Brug de 7 faktorer i god arbejdslyst som udgangspunkt for snakken mellem leder og medarbejder, for eksempel ved MU-samtalen. Dialoghjulet gør det let at fokusere på det, der betyder mest for den enkelte.

Arbejdslyst kan måles! GAIS, God Arbejdslyst Indeks Score, er et værktøj, som sætter tal på arbejdslysten for den enkelte medarbejder eller hele teamet. GAIS er forskningsbaseret, måler arbejdslysten ud fra de 7 faktorer og giver forslag til, hvordan den kan forbedres.

Rapporter og analyser

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med.

Langt de fleste arbejdspladser holder MU-samtaler, men det halter med dens værdi og fokus på systematisk opfølgning. Det viser en undersøgelse fra efteråret 2018, som Krifa har fået foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere i beskæftigelse.

God ledelse handler i høj grad om at styrke trivslen blandt medarbejderne. Vi bliver både gladere og mere effektive af at have det godt i arbejdslivet – og høj trivsel handler især om oplevelsen af at have de rigtige kompetencer. Derfor kan danske ledere med fordel sætte mere fokus på efteruddannelse.