Forside/ .../ Dialoghjulet

Start samtalen med Dialoghjulet

En udbytterig samtale kræver, at I taler om det rigtige. Dialoghjulet er et værktøj, som hjælper med at sætte fokus på det, der er vigtigt for den enkelte medarbejder og leder. Hjulet stiller en række spørgsmål, som kommer omkring ledelse, kolleger, medbestemmelse og fire andre faktorer, der har betydning for arbejdslysten.

Syv faktorer har betydning for arbejdslysten

Dialoghjulet spørger til syv aspekter af arbejdslivet: Kolleger, resultater, ledelse, mestring, medbestemmelse, mening og balance. Vi ved nemlig fra flere års forskning i arbejdslyst, at især disse faktorer har betydning for, hvordan vi trives i arbejdslivet. Men der kan være forskel på, hvad hver de forskellige faktorer betyder for hver enkelt medarbejder. Læs mere om de syv faktorer i god arbejdslyst.

Baseret på forskning i arbejdslyst

Spørgsmålene i Dialoghjulet udspringer af God Arbejdslyst Indeks, som er en forskningsbaseret måling af danskernes arbejdslyst, som Krifa gennemfører hvert år. Vil du måle din egen arbejdslyst, kan du bruge GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score), som giver dig en rapport over resultatet samt input og gode råd til, hvordan du selv kan styrke din arbejdslyst. Gennemfør en GAIS-måling.

Sådan kan du bruge Dialoghjulet

Når du er leder

Med den enkelte medarbejder

Du kan bruge hjulet i MU-samtalen med din medarbejder til at sikre, at I kommer omkring de emner, der har betydning for trivsel i hverdagen. Medarbejderen kan med fordel udfylde hjulet på forhånd som forberedelse til samtalen, så I får defineret, hvad der er vigtigst at tage fat på. Eller I kan bruge spørgsmålene som udgangspunkt for en snak om, hvad der bør forbedres og hvordan. Du kan også bruge Dialoghjulet som inspiration i din egen forberedelse.

Dialoghjulets syv områder og spørgsmål kan også bruges i mere uformelle samtaler. For eksempel kan I sammen blive enige om 2-3 områder, som I vender under en hurtig walk-and-talk.

Har du brug for at sætte yderligere gang i snakken, har vi udviklet et sæt samtalekort med flere konkrete spørgsmål. Download samtalekort til MU-samtalen.

Med teamet

Du kan bruge Dialoghjulet og dets emner og spørgsmål som udgangspunkt for samtaler med dit team – og en snak om, hvad I eventuelt kan ændre. Hvordan har I det for eksempel i teamet eller afdelingen? Er relationerne gode? Når I de resultater, I har sat jer for? Og giver hverdagen mening for jer både hver især og som gruppe?

På hele arbejdspladsen

Dialoghjulet kan også være afsæt for at tale om, hvordan I gerne vil være som arbejdsplads og organisation, og hvad I gerne vil prioritere. Her kan hjulet bruges til at tage et tjek på, hvor I bør sætte ind for at styrke arbejdslysten.

Når du er medarbejder

Du kan både bruge hjulet til at sætte gang i dine egne tanker om arbejdsliv og arbejdslyst, for eksempel forud for en MU-samtale. Og du kan bruge hjulet i samtalen med din leder til at sikre, at I kommer omkring de emner, du har brug for at tale om.

Sådan gør du

Stil dig selv de 14 spørgsmål i hjulet og sæt tal på, hvor vigtigt hvert enkelt emne er for dig. 1 = slet ikke vigtigt, og 10 = meget vigtigt.