Tre personer taler sammen i sofa.
Forside/ .../ Ingen dårlige ledere her

Ingen dårlige ledere her

Ville du ansætte din egen leder? Det kan for mange medarbejdere være et spørgsmål, det kan være svært at svare på. Men sådan er det ikke på en konsulentvirksomhed i Aarhus. 

Om Implement Consulting Group:

Implement Consulting Group har siden 1996 beskæftiget sig med forandrings- og transformationsprocesser hos organisationer, og de har over 750 medarbejdere. Virksomheden har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Schweiz.

Videncenter for God Arbejdslyst, 2019 (artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2019, side 50-51)

Hos Implement Consulting Group vælger medarbejderne deres egen leder. Det er et af de initiativer, som konsulentvirksomheden har foretaget for at øge medarbejdernes medbestemmelse.

Det betyder, at der undgås megen dårlig ledelse, da dårlige ledere helt automatisk ikke bliver peget på igen af medarbejderne. Samtidig kan nye ledertalenter dukke op. Implement Consulting Group har omkring 200 medarbejdere, som er udvalgt til at være ledere, og de har i gennemsnit ansvaret for fire medarbejdere hver. 

Medarbejderne har hvert år mulighed for at vælge en ny leder, men de kan også vælge at fortsætte med deres nuværende. Lederen, der bliver peget på, kan også takke nej. Ledervalget foregår i dialog mellem de enkelte medarbejdere, og det skaber en høj grad af indflydelse og medbestemmelse. 

Niels Ahrengot er managing partner i Implement Consulting Group og var i sin tid med til både at udvikle og implementere tiltaget. Han fortæller: 

“Vi tager autonomi alvorligt. At man som udgangspunkt har kontrol over sin egen tilværelse og selv styrer sit arbejde og sin arbejdstid.” 

Ved at give medarbejderne medbestemmelse får de i høj grad mulighed for at påvirke små som store ting i deres hverdag og indflydelse på, hvem de lærer fra og sparrer med.

Medarbejderne bliver hængende

Ledere - og ledelsesstile - er forskellige. Initiativet giver den enkelte medarbejder mulighed for at pege på en leder, der passer til netop dem. Har medarbejderen fx brug for at kunne planlægge egne arbejdstider, kan medarbejderen vælge en leder, der har stort fokus herpå. Den århusianske konsulentvirksomhed oplever især, at den høje grad af medbestemmelse får medarbejderne til at blive i mange år – og de, der afsøger nye veje, kommer ofte tilbage. 

Tidligere var den hyppigste årsag til, at medarbejderne sagde op, at de var utilfredse med deres nærmeste leder. Efter initiativet blev indført, er arbejdslysten steget, antallet af sygedage er faldet, og flere medarbejdere vælger at blive på arbejdspladsen, selvom de får tilbud om jobs andre steder.

Frihed og opmærksomhed er en balancegang

På arbejdspladser med en meget høj grad af frihed og medbestemmelse kan der opstå en risiko for, at medarbejderne føler sig glemt af deres leder. Det genkender Niels Ahrengot hos Implement Consulting Group. Til gengæld oplever han også, at det for mange giver en oplevelse af frihed, hvis man som medarbejder i høj grad styrer arbejdsdagen selv, og lederen så til gengæld er tilstede, når medarbejderne har behov for det. 

Niels Ahrengot påpeger, at det er vigtigt med både og. For ham må frihed ikke blive til ligegyldighed. Det er vigtigt at føle sig værdsat og opleve, at kolleger og leder er oprigtigt interesserede. Han fortæller fortsat:

 

Det handler om at have en oplevelse af, at lederen reelt og ægte er opmærksom på mig. Ikke for at kontrollere, men af ren interesse.

Det er også en balancegang at sikre, at medbestemmelse og frihed ikke bliver ensbetydende med, at alt er tilladt uden nogen former for rammer. Som Niels Ahrengot siger: 

"Der skal jo laves noget!" Konsulentvirksomheden gør derfor meget ud af at tydeliggøre rammerne – hvor og hvornår har medarbejderne medbestemmelse, og hvor går grænsen? 

Medbestemmelse skaber arbejdslyst

“Nye ledere hos os skal forstå, at det ikke handler om at få folk til at blive som dem selv. Det handler om at finde medarbejderens styrker og gøre vedkommende endnu bedre. Det bruger vi mange kræfter på at lære folk”, siger Niels Ahrengot. 

Medbestemmelse er mere end bare at have indflydelse på sit eget arbejde. Det handler også 
om at have indflydelse på beslutninger, som påvirker mange mennesker – både ledere og kolleger. Derfor er medbestemmelse også en øvelse i at lære at arbejde sammen på trods af forskelligheder. Mennesker er forskellige, og muligheden for indflydelse skal ikke misbruges. 

For Implement Consulting Group handler det i bund og grund om arbejdslyst. Der fokuseres på medarbejdernes styrker, og medbestemmelse bliver brugt til at gøre alle bedre til det, som de er særligt gode til. Friheden omsættes på den måde til trivsel. Det kan Niels Ahrengot mærke på arbejdspladsen, og det er en god følelse.

 

Denne artikel indgår i rapporten God Arbejdslyst Indeks 2019. Du kan hente hele rapporten og vores øvrige udgivelser her: krifa.dk/videncenter