Top 10: Sammenhæng mellem ledelse og god arbejdslyst

Artiklen er trykt i rapporten ”Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 57 til 60

Sammenhæng mellem ledelse og god arbejdslyst

Det står klart, at ledelse har stor effekt på medarbejdernes oplevelse af arbejdslyst. Vi har i vores undersøgelse identificeret fire væsentlige dimensioner af ledelse, som hver især har en betydelig indvirkning på arbejdslysten hos medarbejderne.

Sammenhæng mellem ledelse og god arbejdslyst

Men nu går vi endnu tættere på. Bag hver af de fire dimensioner - og supplerende i undersøgelsen som helhed - er der nemlig en række spørgsmål, og kigger vi nærmere på disse, tegner der sig et klart billede af, hvad en leder skal lykkes med, for at skabe god arbejdslyst for sine medarbejdere. Så her kommer lederens top 10.

Sådan skaber du som leder god arbejdslyst for din medarbejder:

1. Gør hans arbejde meningsfuldt

Mening er afgørende for din medarbejders oplevelse af arbejdslyst! Derfor er det ikke overraskende, at det netop er dit bidrag til at gøre hans arbejde meningsfuldt, der kommer ind på førstepladsen

 

2. Giv ham passende ansvar for egne arbejdsopgaver

Din medarbejders arbejdslyst hænger tæt sammen med oplevelsen af, om du som leder giver ham ansvar for egne opgaver – og kodeordet her er ”passende”. Det skal hverken være for meget eller for lidt

 

3. Giv ledelsesmæssig støtte og opbakning til hans opgaveløsning

Selv meget selvstændige medarbejdere har brug for ledelsesmæssig støtte og opbakning. Også her er det vigtigt at finde balancen, ift. hvor meget og hvor lidt der skal til

 

4. Motiver og inspirer ham i sin faglige udvikling

Som leder er du ikke nødvendigvis klog på din medarbejders fagområde. Men du skal kunne få øje på, hvad der ”driver” ham fremad!

 

5. Se og brug hans personlige evner

Din medarbejder har brug for at mærke, at du ser ham som et helt menneske. Du bidrager til hans arbejdslyst, når du formår at bringe alle hans talenter i spil – ikke kun de faglige

 

6. Skab mening og sammenhæng mellem arbejdspladsens overordnede mål og hans bidrag

Ikke mange bryder sig om føle sig placeret på en øde ø. Det højner din medarbejders arbejdslyst, når du ”bygger bro” mellem jeres overordnede mål og netop hans konkrete bidrag

 

7. Inddrag ham i beslutninger, der har betydning for hans arbejde

Det er ikke alle beslutninger, du har mulighed for at give din medarbejder direkte indflydelse på. Men det er vigtigt for hans arbejdslyst, at du sikrer, at han føler sig tilstrækkeligt inddraget og informeret

 

8. Bring hans tanker og ideer i spil

Når du bringer din medarbejders tanker og ideer i spil, får du mere ud af det end kvalificerende input – du højner samtidig hans arbejds-lyst. Der er faktisk tale om en ren win-win!

 

9. Vis ham at det arbejde, han udfører, er vigtigt

De fleste mennesker motiveres af at opleve, at man gør en forskel. Din medarbejders arbejdslyst hænger sammen med, at han oplever, at du som hans leder finder netop hans bidrag vigtigt

 

10. Understøt ham i at lykkes i sit arbejde

Alle har brug for at opleve, at vi lykkes i de forskellige arenaer, vi bevæger os på i vores liv. Det giver god arbejdslyst, når du som leder understøtter din medarbejder i at lykkes i sit arbejde