3 mænd snakker
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Arbejdslyst/ Arbejdsglæde på dagsordenen giver afkast
Forside/ .../ Arbejdsglæde på dagsordenen giver afkast

Arbejdsglæde med plads til den enkelte

Hos IT-firmaet Lector i Charlottenlund satte ledelsen for fem år siden arbejdsglæde på den strategiske dagsorden. En bevidst satsning, der har sat sig spor i hverdagen i forhold til kolleger, kunder og økonomi.

Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

Da man hos Lectors ledelse skulle formulere en ny vision, drøftede man i første omgang de klassiske dyder som forretningsfokus, virksomhedens størrelse og indtjening. Men da en medarbejder fra ledelsen tog til et foredrag med Alexander Kjerulf om arbejdsglæde, kom der en anderledes inspiration til en ny vision. Tue Villum Sørensen, der i dag er administrerende direktør i Lector, fortæller:

- Vi formulerede en vision, hvor arbejdsglæde blev løftet op på det strategiske niveau. Det skulle ikke bare være et foredrag eller en event, der varede i to måneder for så at blive glemt igen. 

En del af kulturen 

Hos Lector brugte man seks uger på at komme i gang med at indarbejde arbejdsglæde i virksomhedens kultur. Hver uge var der en ny event. Både sociale og de mere håndgribelige som fx at have morgenbrød med til kaffen. Bogen ”Arbejdsglæde på seks uger” blev også gennemgået for at se, hvad man kunne bruge og ikke bruge. 

Hvis noget glæder dig, så sig det i plenum. Hvis noget derimod irriterer dig, så ret din konstruktive kritik til den, som kan gøre noget ved det.

Tue Villum Sørensen, direktør

Det handler om, at arbejdsglæde er et tilvalg, vi selv er ansvarlig for. Fortæl andre, hvad der giver dig arbejdsglæde, og hvad der ikke gør.  Hvis noget glæder dig, så sig det i plenum. Hvis noget derimod irriterer dig, så ret din konstruktive kritik til den, som kan gøre noget ved det. 

Konkret i hverdagen i 2014

Meget af det, der ligger i at skabe arbejdsglæde, kan være noget så banalt som at sige godmorgen og at give ros og anerkendelse til kollegerne.

De fleste ansatte i Lector er udviklere og sidder og koder på projekter. Derudover er der en mindre stabsfunktion. Før vidste vi dybest set ikke, hvad de andre lavede. Nu deler vi viden på tværs i en ellers stille og indadvendt verden. På vores firmamøder informerer vi hinanden og viser præsentationer af vores projekter. 

En anden udfordring, vi har givet hinanden, er at lave et slideshow på fem minutter, der handler om, hvad der optager medarbejderen lige nu fagligt eller privat. Det er med til at give ny viden om kollegerne. 

Nye medarbejdere med 

Når Lector rekrutterer nye medarbejdere, taler man selvfølgelig om it og it-programmer. Men ansøgere bliver også præsenteret for bogen ”Arbejdsglæde på seks uger”, ligesom der bliver fortalt om, hvad arbejdsglæde betyder i hverdagen hos Lector. Det sikrer, at deres fokus på arbejdsglæde ikke bliver udvandet i takt med, at der kommer nye medarbejdere.

Vi spørger ind til, hvad ansøgerne forbinder med arbejdsglæde. Nogle opfatter vores fokus på arbejdsglæde som logisk, for andre er det helt fremmed. 

Vi oplever også at blive kontaktet uopfordret af folk, der gerne vil søge ind hos os, fordi vores fokus på arbejdsglæde lyder spændende.  De ser det som et krydderi i hverdagen. Og det er lige præcis dem, vi ønsker at ansætte. 

Arbejdsglæde er kommet for at blive 

Tue Villum Sørensen kan se tilbage på fem år med fokus på arbejdsglæde. Han erkender, at det i nogle perioder har været nemmere at holde fast i arbejdsglæden end i andre. 

Modningsprocessen er forskellig fra medarbejder til medarbejder. Specielt i en verden som vores med mange introverte personer. Men det har været overraskende at opleve, at de, der i første omgang ingen initiativ havde, nu tager initiativ. De skulle først se, om der var noget i det, som reelt var sjovt og godt. 

Arbejdsglæde er at skabe noget, du brænder for.

Tue Villum Sørensen, direktør

Arbejdsglæde er at skabe noget, du brænder for. Vi vil fortsat have fokus på arbejdsglæde i ledelsen og på alle vores ledermøder. Og hvis ikke ledelse eller medarbejdere finder på initiativer omkring arbejdsglæde, træder vores arbejdsglædeudvalg til og sørger for, at der sker noget med jævne mellemrum. Vi har et særskilt budget for arbejdsglæde, så vi har penge til arrangementer med videre. 

Arbejdsglæden smitter af  

Efter man har sat fokus på arbejdsglæde, er medarbejdertilfredsheden steget. Og man ser en sammenhæng mellem gladere medarbejdere og virksomhedens bedre forretningsmæssige resultat. 
Arbejdsglæden smitter også af på kunderne. 

Når medarbejdere er ude hos kunderne, er de mere glade. Og det rykker, når en kunde mærker det og roser os. Arbejdsglæde er med til at brande os og adskille os værdimæssigt fra konkurrenterne. 

Det siger medarbejderne

Per Søndergaard, Sales Executive: 
Da jeg ved min ansættelse blev præsenteret for Lectors vægtning på arbejdsglæde, studsede jeg lidt. For it-verdenen kan være hård og resultatorienteret. Men jeg har oplevet, at det, der bliver sagt, matcher det, der bliver gjort.  

Arbejdspladsen er meget rummelig. Vi formår at være åbne over for hinanden, også selvom man er introvert. Her er en stolthed, et tilhørsforhold både fagligt og kulturmæssigt.

Når du lytter og spørger ind til andre, får du meget igen. For det, du giver, er det, du får.

Per Søndergaard, sales executive

For at bidrage med arbejdsglæde kræver det, at du er opmærksom på dine kolleger og ved, hvor de er. Når du lytter og spørger ind til andre, får du meget igen. For det, du giver, er det, du får.

Alex Riis udvikler: 
Det er positivt, at ledelsen er opmærksom på medarbejdernes trivsel og vil gøre det bedste for os. For mig handler arbejdsglæde om, at opgaverne udfordrer mig, mine kolleger og kunderne. Bogen ”Arbejdsglæde på seks uger” og de værktøjer, der er i den, er for mig en reminder til at gøre tingene rigtigt. Det giver ikke arbejdsglæde i sig selv, men det inspirerer. 

I mit arbejde finder jeg stor arbejdsglæde i at være omgivet af dygtige kolleger.

Alex Riis, udvikler

- Jeg er ikke tvunget til at vise arbejdsglæde på en bestemt måde eller bruge bestemte værktøjer. Det kan godt prelle lidt af på mig. I mit arbejde finder jeg stor arbejdsglæde i at være omgivet af dygtige kolleger. Vi taler godt sammen i teamet og træder til og hjælper hinanden. Ledelsen anerkender min måde at tænke arbejdsglæde på, for vi er ikke bare ens blå mænd. Her er plads til alle. 

RÅD OM ARBEJDSGLÆDE

1. Ledelsen skal selv bidrage til arbejdsglæde. 

2. Få nogen i virksomheden til at kickstarte arbejdsglæde. For eksempel lavede vi en workshop med bogen Arbejdsglæde på seks uger. 

3. Der skal være én eller flere ildsjæle blandt ledelse og medarbejdere. Ellers sker der ikke noget. 

4. Beslut, om arbejdsglæde er en event, eller det er en ny verden i virksomheden. 

5. Selvom det handler om arbejdsglæde, skal man være opmærksom på, at man vil møde modstand. Det skal man ikke lade sig slå ud af, da forandringer både møder modstand, men også opmuntringer.

Læs mere om Alexander Kjerulf og bogen ”Arbejdsglæde på seks uger” på arbejdsglæede.nu


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse