Det giver arbejdsglæde at have medindflydelse
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Arbejdslyst/ Indflydelse på arbejdet giver arbejdslyst
Forside/ .../ Indflydelse på arbejdet giver arbejdslyst

Arbejdslysten kommer med indflydelse

Har du ikke noget at skulle have sagt på dit job? Så kan det give dig stress. Omvendt giver det arbejdsglæde at have medindflydelse. Heldigvis kan du selv gøre noget for at få mere indflydelse.
Ikon artikel
Journalist
Anette Broberg Knudsen

Danmark er et af de steder i verden, hvor medarbejdere har mest indflydelse på deres arbejde. På en skala fra 1 til 100 ligger danske lønmodtagers medbestemmelse på 62. Det fremgår af rapporten God Arbejdslyst Indeks 2016, som Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup har lavet sammen med Krifa.

Fleksibilitet og tillid

Indflydelse på jobbet handler især om, hvordan man løser sine opgaver, og hvornår man løser dem. Men også hvilke opgaver, man løser, og sammen med hvem. Hvis man har stor indflydelse på sit arbejde, går arbejdsglæden og trivslen op, mens risikoen for stress og sygdom går ned.

De fleste mennesker har det godt med at kunne træffe deres egne beslutninger, og mange trives med en vis grad af fleksibilitet, så man kan få job og familie til at gå op i en højere enhed. Så tommelfingerreglen er, at jo mere man selv har indflydelse på, jo bedre trives man på arbejdspladsen. Når man har noget at skulle have sagt på sit arbejde, oplever man det som tillid. Det gør, at man til gengæld er parat til at investere lidt mere af sig selv i jobbet.

Det kan chefen gøre

Skal medarbejderne trives, skal lederen anerkende og værdsætte deres mening. Det påpeger Thomas Munk-Osmundsen, der er konceptkonsulent i Krifa og arbejder med at formidle motivation og arbejdsglæde.

Lederen skal involvere sine medarbejdere i stedet for at udstikke konkrete opgave og deadlines. Det er godt med flere valgmuligheder, så medarbejderne kan påvirke deres egen arbejdsdag. Ledelsen skal opfordre folk til at sige deres mening og invitere dem med ind i beslutningerne, siger han.

Det kan du selv gøre

Hvis du ikke synes, at du har nok indflydelse på din arbejdsdag, er det ikke kun chefens skyld. Selv om mange job er ret fastlåste, kan man ofte selv bestemme rækkefølgen på opgaverne.

Hvis to kolleger har fået hver sin opgave, kan de måske vælge at løse dem sammen. Det giver et positivt samspil og en følelse af medbestemmelse, understreger Thomas Munk-Osmundsen.

Det er altid en god ide at spørge chefen til råds og bede om feedback på det, man laver. Eller selv foreslå, hvilke opgaver man kan løse. På den måde kan man udvide det område, man har indflydelse på.

Flydende vagtskema

På plejecenter Kirke Stillinge indførte man for et par år siden en ny, fleksibel vagtplan, hvor den enkelte selv skulle ønske sine vagter, som vel at mærke ikke behøvede ligge på bestemte tider. Medarbejderne har ansvar for at få planen til at gå op, og efter en vis tilvænningstid er alle meget tilfredse med ordningen, fortæller afdelingsleder på plejecentret Lilian Nielsen.

Tidligere lå vagterne nærmest urokkeligt fast, og der var brug for mange afløsere for at få det til at gå op. Nu pusler kollegerne planen på plads og dækker hinanden ind, og alle er med på, at hvis de hjælper lidt den ene dag, kan de få fri på et andet tidspunkt, som de selv vælger.

De nye vagtplaner har givet arbejdslyst et boost, som også brugerne af plejecentret kan mærke. Og for medarbejderne betyder det, at de lettere kan få familie- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed.

Læs mere om God Arbejdslyst Indeks

Lyt til en podcast om medbestemmelse som en del af det psykiske arbejdsmiljø her

Sådan får du mere indflydelse  

Snak med chefen. Hvis du har ideer til nye arbejdsgange eller opgaver, så snak med din leder.

Vær aktiv ved møder. Lad være med at sætte dig hen i et hjørne, når der er afdelings- eller personalemøder. Kom med dine input og stil spørgsmål.

Tag ansvar. Grib selv opgaver, og meld tilbage til din leder, hvis der er noget, der ikke fungerer.

(Kilde: Branchearbejdsmiljørådet for handel)


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse