Forside/ Inspiration/ Arbejdslyst/ Mening giver mere effektive medarbejdere
Forside/ .../ Mening giver mere effektive medarbejdere

Mening giver mere effektive medarbejdere

Hovedingrediensen i opskriften på glade og effektive medarbejdere er mening. Følelsen af mening i jobbet er nemlig afgørende for arbejdslysten – og som leder er du med til at skabe den.
Ikon artikel
Journalist
Anne Rahbek

I aviser, på sociale medier og i de fordømmende blikke fra familien, når vi tjekker arbejdsmails i sommerferien, kan vi læse det; at arbejdet fylder mere og mere i hverdagen og næsten er blevet en del af vores identitet. Vi er, hvad vi laver. Derfor skal det, vi laver, også gerne give mening. 

- Vi har som mennesker altid været meget optaget af, at tilværelsen skal give mening. Og i dag, hvor arbejdet er blevet en stor del af vores tilværelse, er der kommet mere fokus på, at vi også her skal opleve mening, fortæller erhvervspsykolog Mads Lindholm. 

Han har i samarbejde med Krifa og TNS Gallup udgivet en rapport, der ser nærmere på, hvad mening i arbejdslivet er, og hvad det betyder for os. 

Kan ses på bundlinjen

- Begrebet mening er svært at definere. Men det kan ses som følelsen af at lykkes med det, man laver. Man behøver ikke redde menneskeliv i sit arbejde, for at det giver mening for den enkelte. Det er en følelse, der kommer indefra, når man oplever, at man lykkes, forklarer Mads Lindholm. 

Undersøgelser peger på, at den følelse er helt afgørende for arbejdslysten. I Krifas God Arbejdslyst Indeks 2016 lander mening nemlig øverst på listen over de faktorer, der giver danskerne god arbejdslyst. 

- Hvis en virksomhed ønsker at skabe det bedst mulige grundlag for, at medarbejderne oplever god arbejdslyst i hverdagen, bør du som leder arbejde målrettet på at skabe optimale betingelser for, at den enkelte medarbejder finder det meningsfuldt at stå op og gå på arbejde, mener Søren Fibiger Olesen, der er formand i Krifa. 

Mads Lindholm tilføjer: 

Jo mere mening arbejdet giver, des bedre udfører vi arbejdsopgaverne.

Mads Lindholm, erhvervspsykolog
- Mening er vigtig for den enkelte medarbejders trivsel – men det er også vigtigt for arbejdspladsens evne til at udføre sine opgaver. International forskning peger nemlig på, at mening har en afgørende indflydelse på, hvor godt vi lykkes med vores arbejde. Jo mere mening arbejdet giver, des bedre udfører vi arbejdsopgaverne.

Kommunikation er oftest nøglen

Ifølge den meningsrapport, som Mads Lindholm og Krifa står bag, findes der fire former for mening; den større mening, den indre mening, den kollegiale mening og den organisatoriske mening. Og som leder skal du kunne skelne mellem de forskellige former. 
 

Det er vigtigt for ledelsen at have blik for, at forskellige medarbejdergrupper vægter de forskellige dimensioner af mening forskelligt.

Søren Fibiger Olesen, formand i Krifa
- Det er vigtigt for ledelsen at have blik for, at forskellige medarbejdergrupper vægter de forskellige dimensioner af mening forskelligt. For eksempel er der stor forskel på, hvad ældre og yngre medarbejdere finder vigtigst, og det gælder også i forhold til offentligt ansatte og privatansatte, siger Søren Fibiger Olesen. 

Ifølge meningsundersøgelsen er der dog en tendens, der går på tværs af medarbejdergrupperne.  

- Vores undersøgelse viser, at det oftest er den organisatoriske mening, der mangler. Danske arbejdspladser ser generelt ud til at være udfordret, når det drejer sig om at skabe mening i de beslutninger og forandringer, der sker, siger Mads Lindholm. 

Han mener, at det ofte er kommunikation, der er nøglen til mere organisatorisk mening. Og her kan man med fordel rette blikket mod de små arbejdspladser. 

... det er måske den vigtigste ledelsesopgave overhovedet.

Mads Lindholm, erhvervspsykolog
- Arbejdspladser med under 10 ansatte har vist sig at være højdespringere, når det gælder om at skabe organisatorisk mening. Jeg tror, at det skyldes, at kommandovejen ofte er tydeligere her. Man ved, hvem der træffer beslutningerne. Afstanden fra tanke til handling er kort, og som medarbejder bliver man nemmere hørt. På det punkt er der meget at lære af de små arbejdspladser, siger han og fortsætter: 

- Det er vigtigt, at man som leder tør sætte mening på dagsordenen. Set i lyset af, hvor meget det betyder for den enkeltes trivsel og evne til at udføre et godt arbejde, så er det måske den vigtigste ledelsesopgave overhovedet.

De fire typer mening

Mads Lindholm har sammen med Krifa og TNS Gallup fundet frem til fire forskellige typer af mening, som alle er vigtige at opleve i sit job. 

• Den større mening, der handler om, at man motiveres af at gøre en forskel for andre og af at kunne se et større formål med ens arbejde.

• Den kollegiale mening, der handler om, at man motiveres af at arbejde sammen med andre om i fællesskab at løse arbejdsopgaverne.

• Den indre mening, der handler om, at man motiveres af fagligt interessante opgaver og oplevelsen af at lykkes som menneske.

• Den organisatoriske mening, der handler om, at man kan se meningen i de beslutninger, der træffes på arbejdspladsen.

Læs mere om mening og resultaterne fra meningsundersøgelsen her.


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse