Eksperter råder arbejdsgivere og medarbejdere til at stå sammen om indsatsen mod vold.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Arbejdsmiljø/ Vold på jobbet kræver en fælles indsats
Forside/ .../ Vold på jobbet kræver en fælles indsats

Vold på jobbet kræver fælles indsats

Mange danskere møder hver dag ind til en arbejdsdag, der ender i vold og trusler. Eksperterne råder arbejdsgivere og medarbejdere til at stå sammen om indsatsen mod vold, for manglende fælles fodslag kan få fatale konsekvenser for den enkelte.
Ikon artikel
Journalist
Jannie True Hansen

Sosu-assistenten, der bliver bidt og kradset af en ældre dement beboer. Politibetjenten, der bliver truet på livet under en anholdelse, eller specialpædagogen, der får en lussing af en udviklingshæmmet borger. For mange danskere er vold og trusler en del af arbejdslivet – det viser den seneste store undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark fra maj 2015.

I undersøgelsen svarede seks procent af deltagerne, at de havde været udsat for fysisk vold på jobbet inden for det seneste år, mens ni procent svarede, at de havde været udsat for trusler om vold.

Mængden af vold er ulige fordelt på brancher, og netop sosu’er, specialpædagoger og politibetjente er blandt de mest udsatte grupper.

– Undersøgelser viser, at vold og trusler især er udbredt i de jobs, hvor man arbejder i tæt kontakt med mennesker. Nogle medarbejdere kan godt håndtere det og har måske kalkuleret med, at risikoen for vold og trusler er en del af jobbet, men for andre resulterer de grænseoverskridende episoder i ondt i maven, søvnbesvær, depression og andre voldsomme belastningssymptomer, siger Lars Peter Andersen. Han er psykolog og ph.d. ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Ledelsen skal på banen

Lars Peter Andersen ser hver dag eksempler på, hvor vigtigt det er, at indsatsen mod vold og trusler prioriteres højt fra arbejdsgivernes side.

Når vi bliver udsat for vold og trusler, kan vi reagere ved at trække os eller ved at blive mere konfronterende.

Lars Peter Andersen, psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik

– Når vi bliver udsat for vold og trusler, kan vi reagere ved at trække os eller ved at blive mere konfronterende i vores møde med borgerne. Begge reaktionsmønstre kan være rigtig uhensigtsmæssige, så derfor er det utrolig vigtigt, at medarbejderne har de rette faglige kompetencer til at forebygge og håndtere vold og trusler, så de undgår at blive traumatiserede af deres oplevelser og får mulighed for at genvinde arbejdsglæden, siger Lars Peter Andersen, der ser vold og trusler som et arbejdsmiljøproblem, der kun kan løses i fællesskab.

– Hvis ledelsen ikke behandler vold og trusler som et fælles problem, risikerer vi, at medarbejderne går og tror, at det er dem, der er noget galt med, fordi de åbenbart ikke kan klare arbejdet. Det kan resultere i, at dygtige medarbejdere begynder at levere en dårligere indsats på jobbet, helt forlader faget eller bliver sygemeldt, siger Lars Peter Andersen.

Ændret adfærd resulterer i voldsommere vold

Annie Høgh, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet, har i flere år beskæftiget sig indgående med psykisk arbejdsmiljø, vold og trusler. Også hun mener, at arbejdspladsen og ledelsen spiller en helt central rolle, når det handler om at forebygge og håndtere vold og trusler.

Selv små episoder kan knække folk, når bægeret er fyldt op.

Annie Høgh, professor ved Københavns Universitet

– Forskning viser, at medarbejdere, der har været udsat for vold og trusler, har større risiko for at blive langtidssygemeldte. Selv små episoder kan knække folk, når bægeret er fyldt op. Derfor skal der på de enkelte arbejdspladser være skabt nogle gode handlingsplaner og rum til, at man kan tale med hinanden om de oplevelser, man har. Det betyder nemlig rigtig meget for, hvordan man kommer videre i sit arbejdsliv, siger Annie Høgh.

Mens antallet af voldstilfælde i samfundet generelt er faldet gennem de seneste år, tyder flere undersøgelser på, at den arbejdsrelaterede vold er steget. Ifølge Annie Høgh ser vi derudover lige nu tegn på, at volden på jobbet er blevet voldsommere.

– Da jeg startede med at beskæftige mig med det her område, kendte jeg til et enkelt dødsfald som følge af vold på arbejdspladsen. I løbet af de sidste par år har vi været vidner til flere tragiske sager, hvor vold på jobbet er endt med drab, hvilket måske kan hænge sammen med en stigende tendens til en mere udadreagerende og voldsommere adfærd hos borgere, patienter og klienter, siger Annie Høgh.

Den enkelte har også et ansvar

I 2009 oprettede Videncenter for Arbejdsmiljø et rejsehold, der skal styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser. Ifølge rejseholdskonsulent Stig Ingemann Sørensen er nøglen til at forebygge og håndtere vold og trusler, at arbejdspladsen lykkes med at holde et fælles og ikke mindst vedvarende fokus på problematikken.

– Mit arbejde handler bl.a. om at skabe nogle fælles holdninger blandt de offentligt ansatte til, hvilken adfærd der er acceptabel, og hvilken der ikke er. Vold og trusler vil nok altid være en risiko i visse brancher, men hvis medarbejderne ved, at der er nogle fælles procedurer, som de har trænet og er enige om, så giver det en tryghed, der har stor betydning for både arbejdsglæden og den måde, medarbejderne møder borgeren på, siger Stig Ingemann Sørensen.

Han peger dog på, at også den enkelte medarbejder kan gøre sit til at mindske antallet af trusler og voldsepisoder på jobbet.

– Som medarbejder i et udsat job skal man hele tiden være opmærksom på sin egen faglighed og adfærd, der jo har stor betydning for relationen til borgerne. Man skal også være villig til at dele sine oplevelser med kolleger og ledelse, og så skal man bakke op omkring den fælles forebyggelsesindsats og aktivt bruge de retningslinjer, der er udarbejdet, siger Stig Ingemann Sørensen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’ bygger på en stikprøve af befolkningen på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. I undersøgelsen blev de bedt om bl.a. at forholde sig til vold og trusler på jobbet.

Den er er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og skal efter planen gentages hvert andet år frem til 2020.

Her kan du læse hele undersøgelsen

Ondt i arbejdslivet?
Bliv medlem og snak med vores jobtrivselskonsulent.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse