Ved Folketingets åbning den 3. oktober annoncerede statsministeren i sin tale, at regeringen vil fortsætte sit projekt Bedre balance med at flytte statslige arbejdspladser fra Københavnsområdet til provinsen.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Arbejdsvilkår/ Skal din arbejdsplads flytte til provinsen? Læs mere her!
Forside/ .../ Skal din arbejdsplads flytte til provinsen? Læs mere her!

Skal din arbejdsplads flytte til provinsen

Ved Folketingets åbning den 3. oktober annoncerede statsministeren i sin tale, at regeringen vil fortsætte sit projekt Bedre balance med at flytte statslige arbejdspladser fra Københavnsområdet til provinsen. Men hvilke regler gælder, hvis din arbejdsplads skal flytte? 

Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

- At politikerne varsler en udflytning er ikke det samme som en endelig plan, siger Mathias Staugaard, der er advokat i Krifa.

- Erfaringerne fra 2015 og 2016 viser, at selv konkrete planer for flytning af specifikke arbejdspladser er blevet ændret i sidste øjeblik. Det er derfor først, når din arbejdsgiver giver dig en endelig varsling af, at din stilling skal flyttes ud, at du skal beslutte dig for at blive eller flytte.  

Da regeringen så sent som i 2015 varslede, at de ville flytte 1126 statslige jobs til Jylland, Fyn og øerne valgte mange medarbejdere ikke at flytte med. Kun ca. 14 %
af de job, der blev flyttet ud, er besat af de samme medarbejdere, som havde jobbet oprindeligt.

Kilde: Fakta-ark.Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 fra Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet
I Danmark gælder den generelle regel, at en arbejdsgiver altid skal varsle væsentlige stillingsændringer med medarbejderens opsigelsesvarsel. Det gælder, uanset om man er funktionæransat eller overenskomstansat. For funktionærer er det opsigelsesvarslerne i funktionærlovens § 2, der gælder. For overenskomstansatte er det de tilsvarende varsler i overenskomsten.   

- Det betyder, at din arbejdsgiver tidligst kan forlange, at du skal flytte med et varsel, der svarer til dit personlige opsigelsesvarsel. Hvis du ikke ønsker at flytte, kan du betragte varslingen som en opsigelse, og du har krav på en godtgørelse som der står i funktionærlovens §2a, pointerer Mathias Staugaard og tilføjer, at en arbejdsgiver dog i nogle tilfælde kan tilbyde en økonomisk kompensation, der betyder, at man skal acceptere ændringen, inden ens personlige varsel udløber.   

En ændring af dit arbejdssted er ikke altid en væsentlig ændring af din stilling

Er en ændring af arbejdssted så altid en væsentlig ændring af en stilling? Ifølge Mathis Staugaard er det korte svar: Nej, ikke altid. Om en ændring af et arbejdssted er en væsentlig ændring af en stilling, afhænger af den enkelte medarbejders afstand mellem bopæl og arbejdsplads, en eventuel forøget transportomkostning, aflevering, pasning, og afhentning af børn med videre. Vurderingen tager altså udgangspunkt i den enkelte medarbejders individuelle forhold.   

En lang række sager for domstole og det arbejdsretlige system har gennem tiden slået nogenlunde fast, hvornår en flytning kan være en væsentlig stillingsændring.   

På det offentlige område har SKATs udflytning af arbejdspladser i forbindelse med strukturreformen betydet en række sager ved domstolene, der har dannet praksis på området. Tre af sagerne nåede Højesteret. Her var en længere afstand til arbejde på op til 26 km. og en længere rejsetid på 16 min. ikke nok til, at Højesteret fandt, at der var tale om væsentlige ændringer af ansættelsesvilkårene. Ændringerne var ikke større, end hvad medarbejderne måtte tåle uden kompensation. 

-  Højesteret lagde i de tre afgørelser ikke særligt vægt på de konkrete, personlige forhold. Det betyder formentligt, at når ændringen af arbejdsstedet sker som led i en større, generel udflytning af arbejdspladser, ja så har arbejdsgiver ’længere line’ til at flytte arbejdspladsen uden at det nødvendigvis betyder en væsentlig stillingsændring, konkluderer Mathias Staugaard.  

Regeringens projekt Bedre balance har som mål at udflytte statslige arbejdspladser fra København til tyndere befolkende området i Danmark.

- Derfor vil flytningerne næsten altid betyde, at medarbejderne får længere til arbejde og en øget transporttid. De fleste af udflytningerne vil derfor være en væsentlig stillingændring.   

Læs mere om opsigelsesvarsler, og hvad der konkret gælder for dig.
Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Brug for juridisk rådgivning?
Som Krifa Basis- og Krifa Plus-medlem kan du få hjælp og rådgivning af vores mange jurister og advokater.