Pige leger i haven
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Familieliv/ Hvorfor stresser børnefamilierne?
Forside/ .../ Hvorfor stresser børnefamilierne?

Hvorfor stresser børnefamilierne?

Undersøgelser viser, at børnefamilierne har lige så meget fritid som for 20 år siden. Men noget tyder på, at mange af dem alligevel har svært ved at balancere arbejds- og familieliv. Forskeren og familievejlederen kommer med deres bud på, hvorfor.
Ikon artikel
Journalist
Jannie True Hansen

På det seneste har vi i medierne set overskrifter som ’Hjælp os børnefamilier, inden vi segner af stress’ og ’Travl mor: Bedsteforældrene kører på frihjul’. Stressede forældre har fortalt om en hverdag, hvor det daglige puslespil med job, madpakker, institutioner og trætte børn langtfra altid går op. Mange mulige løsninger er blevet skitseret, men det store spørgsmål står imidlertid tilbage: Hvorfor er de danske børnefamilier så pressede på trods af muligheden for lang barsel, omsorgsdage, flekstid og fri på både barnets første og anden sygedag?

Børnefamilierne har ikke fået mindre fritid

I juni 2014 kom Rockwool Fonden med en ny undersøgelse, der viser, at de danske børnefamilier ikke har fået mindre fritid i løbet af de sidste 20 år. Seniorforsker ved Rockwool Fonden Jens Bonke kalder resultaterne slående:

 

Ud af undersøgelsen, kan vi se, at børnefamilierne i dag faktisk har lige så meget fritid, som børnefamilierne havde i 1987.

Jens Bonke, seniorforsker

Faktaboks

- Danske kvinder og mænd har på en gennemsnitlig ugedag omkring 8 timers fritid.

- Mere end to ud af tre småbørnsmødre angiver, at de sommetider eller næsten altid føler sig stressede.

- Ifølge undersøgelsen fra Rockwool Fonden bruger forældre i dag mere tid på deres børn end tidligere tiders forældre.

Kilder: Rockwool Fonden , Kristeligt Dagblad og Danmarks Statistik

For første gang har vi undersøgt fænomenet fritid over en ret lang tidsperiode. Vi kan se, at børnefamilierne i dag faktisk har lige så meget fritid, som de havde i 1987, når tid til det huslige arbejde, børneomsorg og søvn er trukket fra. Og det er jo lidt overraskende, når vi ser på den seneste tids debat om de pressede børnefamilier, siger Jens Bonke. 

Undersøgelsen ser også på, hvordan danskernes stressniveau har udviklet sig de sidste 10 år. En af de befolkningsgrupper, der er blevet mere stressede, er mødre til børn i førskolealderen. To ud af tre siger, at de sommetider eller næsten altid føler sig stressede.

– Småbørnsmødrenes stressniveau er helt klart steget fra år 2000 og frem mod 2010. Det er imidlertid interessant at se, at korrigerer man for forskelle i fritidens længde, så er det kun omkring en fjerdedel af småbørnsmødrenes stress, der handler om mangel på fritid. Den primære årsag til deres stress altså handle om andre ting end lange arbejdsdage, siger Jens Bonke. 

Børnefamilierne vil det hele på en gang

Undersøgelsen giver ikke noget svar på, hvorfor især småbørnsmødrene oplever at være så stressede. Jens Bonke peger dog på, at visse udviklingstendenser i samfundet kan spille ind:

– Børnefamilierne skal måske se på, hvor mange aktiviteter de er involveret i. Undersøgelsen tyder nemlig på, at man ikke nødvendigvis vælger sine fritidsaktiviteter fra, når man får børn. Vi ved også, at boligstandarden for børnefamilier er steget markant, og det kræver naturligvis, at børnefamilierne arbejder – og arbejder meget, siger Jens Bonke. 

Familievejleder Lola Jensen, der de sidste 30 år har rådgivet familier om børn og forældreroller, oplever også, at børnefamilierne er blevet mere pressede de seneste år. Også hun ser en tydelig tendens til, at forældrene kan have svært ved at vælge til og fra, når de får børn.

– Mange unge er i dag længe om at få børn. Dermed har de nået at anskaffe sig en masse goder og spændende interesser, som de nødigt vil slippe, når børnene kommer til verden. Førhen begyndte man f.eks. ofte sit familieliv med billige møbler, der så blev skiftet ud, efterhånden som børnene blev ældre, og der blev plads i økonomien. I dag vil de unge have nye køkkener og Montana-reoler, og det kræver selvfølgelig, at man har en vis indkomst, siger Lola Jensen. 

Hvis du går har en følelse af, at du ikke har præsteret godt nok enten på jobbet eller i fitnesscenteret, så er det svært at være nærværende derhjemme.

Lola Jensen, familievejleder

En anden ting, der kan være med til at presse børnefamilierne, er ifølge Lola Jensen den store usikkerhed, der præger mange forældre i dag. Sammen med et stadig større krav om at levere toppræstationer på alle livets områder, bliver resultatet stressede forældre, der aldrig rigtig er til stede sammen med deres børn. 

– Hvis du går rundt med en følelse af, at du ikke har præsteret godt nok enten på jobbet eller i fitnesscenteret, så er det svært at være nærværende, når du kommer hjem. Oveni har du måske dårlig samvittighed over at have været for længe væk fra dine børn, så når de spørger i øst, svarer du i vest. Det er med til at gøre børnene rastløse, og så finder de den negative adfærd frem, for den giver altid bonus i form af opmærksomhed, siger Lola Jensen. 

Bedre familiepolitik kan hjælpe børnefamilierne

Forældrenes Landsforening (FOLA) følger debatten om de stressede børnefamilier tæt. Ifølge foreningens formand, Dorthe Boe Danbjørg, er det på tide, at politikerne rækker børnefamilierne en hjælpende hånd. 

– Vi oplever, at politikerne sylter det her område, selvom mange af børnefamiliernes problemer faktisk kan løses politisk. I FOLA arbejder vi for, at børnefamilierne får mulighed for at organisere sig på en måde, der passer til dem. Vi ser det helt klart som politikernes opgave at skabe nogle rammer, der gør at de danske børnefamilier kan få en god hverdag, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Gynge i haven med pige på
Ifølge Forældrenes Landsforening kan en bedre familiepolitik gør det lettere for børnefamilierne at få tingene til at hænge sammen. I FOLA kigger man nysgerrigt på den svenske familiepolitik 

 

Repræsentanter fra FOLA har netop været på inspirationstur til Sverige, hvor familiepolitikken er helt anderledes skruet sammen end i Danmark. Ifølge Dorthe Boe Danbjørg vil ting som lovbestemt ret til barnets første sygedag og til at arbejde på deltid, mens børnene er små, billigere institutionspladser og fleksible åbningstider i institutionerne alle være ting, der kan aflaste børnefamilierne.

– Når vi kan se, at andelen af fritid ikke er blevet mindre, men at stressniveauet alligevel er blevet højere, kan det f.eks. hænge sammen med, at forældrene er under stort pres for at levere på jobbet. Hvis vi ligesom svenskerne fik ret til at tage op til 60 sygedage om året med vores børn, ville det lette noget af den stress, børnefamilierne oplever, når der sker noget uforudset i hverdagen, siger Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter: 

Debatten er præget af en holdningen, at småbørnsfamilierne tilhører en forkælet generation, der ikke vil opgive maratontræning og karriere.

Dorthe Boe Danbjørg, formand, FOLA

– Debatten lige nu er præget af en holdning om, at småbørnsfamilierne tilhører en forkælet generation, der ikke vil opgive maratontræning og karriere, bare fordi de får børn. Den retorik er jeg ikke begejstret for, for når vi skærer ind til benet, kan jeg se nogle samfundsmæssige strukturer, der gør det svært for børnefamilierne at få hverdagen til at hænge sammen. Vi ser helt klart et behov for en holdningsændring i samfundet – også blandt politikere og arbejdsgivere, siger Dorthe Boe Danbjørg, der dog også råder børnefamilierne til selv at tage affære, hvor det er muligt. 

– Som mor eller far er det en rigtig god idé at tage en snak med din arbejdsgiver om, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges med så meget fleksibilitet som muligt. Der er også mange muligheder for at engagere sig i daginstitutionernes bestyrelser og kontakte sine lokale politikere, så man bliver hørt i de udfordringer, man står med som børnefamilie, siger Dorthe Boe Danbjørg. 

Lola Jensen er enig i, at både politikere og arbejdsgivere kan være med til at lette livet for børnefamilierne. Hun peger bl.a. på Familie- og Arbejdslivskommissionens 31 anbefalinger fra 2007, hvoraf kun ganske få er gennemført i dag. Ifølge familierådgiveren er det dog i sidste ende forældrenes ansvar at få hverdagen til at hænge sammen, og når mange forældre vælger at sende deres børn i institution i ferien, mens de selv holder fri, er det ifølge Lola Jensen et tegn på, at løsningen på børnefamiliernes udfordringer ikke ligger i samfundsstrukturen alene.

 

Forældre i dag er helt fantastiske, og vil det bedste for deres børn, men en gang imellem har de for lidt nærvær til handle på de gode intentioner.

Lola Jensen, familievejleder

– Forældre har naturligvis ret til at have et liv, men de har også pligt til at tænke deres børn ind i det, når de nu har valgt at få dem. Et godt familieliv handler om at prioritere, og det betyder, at man må tage nogle fravalg og skrue lidt ned for ambitionerne, når man får børn. Forældre i dag er virkelig, virkelig fantastiske og vil gøre det allerbedste for deres børn, men en gang imellem har de bare for lidt nærvær til at omsætte de gode intentioner til handling, siger Lola Jensen. 

 

  • I småbørnsfamilierne ligger fritiden på knap 5,5 timer for far og godt 5 timer for mor.
  • Fritiden er længere, inden man får børn, og stiger igen, når børnene bliver ældre.
  • En undersøgelse fra YouGov viser, at hver fjerde forælder fortryder for lidt samvær med deres børn, mens børnene var små.
  • Det danske fødselstal var i 2013 det laveste siden 1986.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse