Strandferie med familien
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Hold fri/ Husk at brug din ferie
Forside/ .../ Husk at brug din ferie

Husk at brug din ferie

Ferieåret lakker mod enden, og det er derfor vigtigt at få styr på, om du har fået holdt den ferie, du har ret til. Men hvad gør du egentlig, hvis du ikke har haft mulighed for det
Ikon artikel
Journalist
Mette Rohde

Hvis du ikke har brugt alle dine feriedage endnu, er det ved at være sidste udkald. Ferieåret slutter den 1. maj, og du skal derfor have brugt din resterende ferie inden.

Du har som udgangspunkt ret til fem ugers ferie, og heraf tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj – 30. september. De resterende to ugers ferie kan du selv placere i samarbejde med din arbejdsgiver.

Men hvis du af flere årsager ikke har mulighed for at holde din ferie, så er der råd for det. Du har mulighed for at få dine feriepenge udbetalt eller at få din ferie overført til næste ferieår.

Hvis du ikke får holdt al din ferie

Du kan kun få dine feriepenge udbetalt, hvis du ikke når at holde hele din ferie i det netop overståede ferieår. Det er dog nødvendigt, at der er en særlig årsag til at du ikke har kunnet holde ferien.  

Den 5. ferieuge:

Hvis du ikke har holdt den 5. og sidste ferieuge i ferieåret, kan ugen enten overføres til næste ferieår eller udbetales.

Hvis ferieugen skal overføres til næste ferieår, kan det kun lade sig gøre, hvis du aftaler det med din chef.

Omvendt har du altid ret til at få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge – det behøver din arbejdsgiver ikke at skulle godkende. Hvis beløbet du har til gode for den 5. ferieuge er på kr. 2.250 eller mindre efter skat, udbetaler FerieKonto automatisk beløbet til dig, uden at du behøver at gøre noget.

Er beløbet større, skal du selv logge på borger.dk og anmode om udbetaling. Du kan søge om at få pengene for den ene ferieuge udbetalt frem til den 30. september samme år.

Har du mere end én ferieuge til gode, vil de resterende penge ud over den ene uge gå til Arbejdsmarkedets Feriefond, der giver en del af pengene til ferieophold for udsatte børn og familier.  

Årsager til, at du kan få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie:

 • du har haft barselsorlov
 • du har haft adoptionsorlov
 • du har haft ophold i udlandet, forudsat at du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven
 • du er blevet selvstændig
 • du er blevet hjemmegående
 • du er valgt til borgmester, udnævnt til minister eller lignende tillidshverv 
 • du er kommet i fængsel eller anden tvangsanbringelse 
 • der har været lovligt varslede og afsluttede konflikter 
 • du har aftjent af værnepligt eller lignende
 • du har manglet penge til at holde ferie for på grund af en tvist i ferieåret mellem dig og en arbejdsgiver om et krav på feriepenge 
 • du har passet nærtstående syge eller døende, hvor du i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
 • du har haft orlov fra et arbejde for at passe nærtstående syge eller døende. 
Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse