Som jobsøgende kan du med fordel bruge tiden på at opkvalificere dine kompetencer
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Jobsøgning/ Tjek dine kompetencer som jobsøgende
Forside/ .../ Tjek dine kompetencer som jobsøgende

Tjek dine kompetencer som jobsøgende

Som jobsøgende på dagpenge kan du med fordel bruge tiden på at opkvalificere dine kompetencer.
Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

Der er mange muligheder for at få opkvalificeret dine kompetencer som jobsøgende. Så mange, at det kan være svært at se, hvor og hvordan du kommer i gang.

Birgit Hacker Kjær og Søren Hybschmann, der er job- og uddannelseskonsulenter i Krifa, giver dig her en række brugbare værktøjer, når du skal afgøre, hvilken retning du skal i.

Få dagpenge under uddannelse

Når du er ledig og får dagpenge, kan du deltage i forskellige uddannelsestilbud samtidig med, at du får dagpenge. Du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt jobcentret.

6 ugers jobrettet uddannelse   

Det er din uddannelsesmæssige baggrund, der afgør, om du kan deltage i uddannelsen.
Det er et krav, at du enten er:

  • ufaglært
  • faglært eller
  • faglært og samtidig har en kort videregående uddannelse.

    Du kan søge om at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse fra den første dag, du er ledig. Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 9 måneder, du sammenlagt er ledig. Er du under 25 år, skal dit forløb være afsluttet inden for de første 6 måneder, du sammenlagt er ledig, siger Birgit Hacker Kjær og tilføjer, at man kun kan deltage i ét uddannelsesforløb i den periode, man er ledig.
Når du er ledig og får dagpenge, kan du deltage i forskellige uddannelsestilbud.

Den regionale uddannelsespulje

I den regionale uddannelsespulje er der en lang række korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. De retter sig mod områder, hvor der mangler arbejdskraft og er regionalt tilpassede. Birgit Hacker Kjær fortæller:

- For at kunne deltage i uddannelserne skal du lave en aftale med dit lokale jobcenter. Det er ikke et krav, at du skal have en bestemt uddannelsesbaggrund. 

Uddannelse på dagpenge under 20 timer om ugen

- Har du aldrig afsluttet din folkeskole, eller vil du opkvalificere dig til en bestemt uddannelse, kan du under visse betingelser deltage i uddannelses- og kursusforløb. Det er a-kassen, der skal godkende din deltagelse. Er der en deltagerbetaling på kurset, skal du selv betale, fortæller Birgit Hacker Kjær.

Læs om dine muligheder

Erhvervsuddannelse for voksne

Er du fyldt 25 år, og står med nogle års praktisk erfaring inden for et fagligt område, har du mulighed for at få en erhvervsuddannelse på kortere tid med ordningen erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Kravene for at blive optaget på EUV er de samme som på en almindelig erhvervsuddannelse.

- Det vil sige, at du som udgangspunkt skal have afsluttet folkeskolens afgangsprøve med mindst karakteren 02 i dansk og matematik, siger Birgit Hacker Kjær og tilføjer:

- Det er uddannelsesstedet, der bestemmer, hvor lang tid din uddannelses varer ved at lave en realkompetencevurdering (RKV). Den kan du tage før eller efter din optagelse på uddannelsen.

Læs om dine muligheder for uddannelsestilbud, mens du er jobsøgende.

Voksenlærling

Viser en realkompetencevurdering, at du har brug for store dele af eller hele praktikperioden i en virksomhed, kan du komme ind under voksenlærlingeordningen.

- Bliver du ansat som elev i en virksomhed, skal din løn svare til mindsteløn for en ufaglært inden for det pågældende område. Om din arbejdsgiver kan søge om tilskud til dig, afhænger af din situation og din uddannelsesbaggrund, pointerer Birgit Hacker Kjær.

Læs mere om betingelserne

Uddannelsesløft

Er du over 30 år og ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, har du mulighed for at få et tilbud om uddannelse på dagpenge, også kaldet uddannelsesløft. Søren Hybschmann forklarer:

- Det kræver, at du har fået lavet en realkompetencevurdering (RKV), og at du kan tage uddannelsen, mens du har ret til dagpenge.   Under uddannelsen får du dagpenge, der svarer til 80 procent af højeste dagpengesats, dog maks. din individuelle sats. Du har mulighed for at låne op til din nuværende sats. Ordningen er en aftale mellem dig og jobcentret.

Læs om uddannelsesløft

Ifølge Søren Hybschmann er der ud over de rent formelle uddannelsesmuligheder også en række andre tilbud, du kan vælge og på den måde få nye kompetencer. Dem kan du læse om her:

Virksomhedspraktik

- Hvis du vil prøve en ny branche af, kan du tage en virksomhedspraktik, lære nye færdigheder eller udvide dit netværk. Du kan komme i praktik i to til fire uger. Er du dimittend med videregående uddannelse, kan du få op til 8 uger. Du får dagpenge under praktikken.

Løntilskud

- Har du været jobsøgende i et halvt år, har du mulighed for at komme i løntilskud hos en arbejdsgiver. Her er du ansat i en virksomhed i en lidt længere periode. Du kan bruge ordningen til at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen eller blive opdateret på dine kvalifikationer. Ordningen bliver ofte brugt i forbindelse med aktivering.

Se mere om løntilskudsordningen her

Jobrotation

Efter et halvt års ledighed har du også mulighed for at få tilbudt jobrotation.
- I den ordning bliver du ansat som en slags vikar for en fast medarbejder, som er sendt på efteruddannelse. Også her har du mulighed for at lære nye færdigheder. Du får almindelig løn under forløbet. Nogle gange knytter der sig et kursus eller et uddannelsesforløb til ordningen.

Frivilligt arbejde

Ved frivilligt arbejde kan du ofte få kompetencer, som du ikke har brugt i dit almindelige arbejdsliv. Du har dog mulighed for at skrive det på dit CV og på den måde vise en arbejdsgiver, at du rummer mere end det, der gemmer sig i din erhvervserfaring. Din a-kasse skal godkende dit arbejde, inden du begynder.

Læs mere om frivilligt arbejde på krifa.dk og på frivilligjob.dk
Professionel rådgivning
Bliv medlem og få personlig hjælp til din jobsøgning af vores dygtige arbejdslivskonsulenter.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse