Susanne Larsen og Sisse Korsholm er henholdsvis tandlæge og tandplejer ved Herning Kommunale Tandpleje.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Kolleger/ Kollega-uenighed ses som en styrke - Forstå hvorfor online her!
Forside/ .../ Kollega-uenighed ses som en styrke - Forstå hvorfor online her!

Her ser de uenighed som en styrke

Hos Herning Kommunale Tandpleje dyrker de en kultur – en uenighedskultur.
Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

At få gjort op med hvisken i krogene, sladder og konflikter med den lidt irriterende kollega, der kommer for sent, er ikke noget, de i Herning har klaret over en kop formiddagskaffe. Faktisk har de arbejdet med deres kultur siden kommunesammenlægningen i 2007, da flere kommuners tandplejer skulle lægges sammen.

Overtandlæge Shahram Khorami, der er leder af tandplejen, fortæller:

- Vores faglige mål var, at vi ville lave tandsundhed i verdensklasse. Men hvad skulle der ske mere? Ud over at vi ville være Danmarks bedste tandpleje, ville vi også være Danmarks bedste arbejdsplads.
Vi har siden arbejdet målrettet med vores vision om at være Danmarks bedste arbejdsplads, og vi fejrer vores succeser, når vi er et skridt videre på vejen.

Det har de gjort

Udarbejdet en konfliktplan for, hvordan man ville løse konflikter.

Fokus på anerkendelse. Fx ved hjælp af røde hjerter og gule lapper med anerkendende ord.

Persontypetest af hele personalet

Arbejdet med maskulin og feminin kultur

Mediatoruddannelse af alle med lederfunktion.

Når mennesker mødes

- Vi er som alle andre arbejdspladser. Det er menneskeligt, at der opstår uenigheder. Jeg vil helst, at folk er uenige, når de har tillid til hinanden. Det giver dynamik, og vi flytter os. Hvis der derimod er mistillid mellem kolleger, kan uenighed være destruktivt.

I 2008 havde man nogle konflikter, der blev taget konkret hånd om ved at arbejde med anerkendelse og konfliktløsning.  Nogle af de første initiativer var gule lapper, hvor medarbejderne kunne skrive små anerkendende hilsner til hinanden, ligesom man kunne give røde hjerter til en kollega, man ville anerkende. At værdsætte og anerkende blev efterhånden en del af hverdagen.

Samtidig blev der arbejdet med en politik for, hvordan man ville løse konflikter, og hvor alle medarbejdere skulle komme med input. Der blev formuleret en konfliktstrategi. Den indeholdt blandt andet en konfliktplan med ni trin, hvor der er bestemte handlinger for hvert trin. Shahram Khorami fortæller:

- Det handler om, at en konflikt aldrig må komme højere end trin to eller tre. Ellers kan de, der er uenige, ikke selv løse den og skal have hjælp af enten en kollega eller hjælp udefra, hvis konflikten er mere alvorlig.  Vi havde fokus på at få løst konflikterne, inden det gik ud over relationerne på arbejdspladsen.

Forskellighed en styrke

Konfliktplanen har ikke bare været et stykke papir i en skuffe. Den virker. For man har i dag ikke længere brug for hjælp udefra til at løse konflikter. I dag taler man i stedet om en uenighedskultur.  

Hvis medarbejderne ikke trives, ikke har overskud og ikke er glade for deres arbejde kan vi ikke blive Danmarks bedste tandpleje.

Shahram Khorami, er leder af Herning Kommunale Tandpleje

- Vi bygger videre på, at vores forskellighed er vores styrke.  Som ledelse er vi blevet bekræftet i, at den eneste og vigtigste ressource, vi har, er medarbejderne. Hvis de ikke trives, ikke har overskud og ikke er glade for deres arbejde, kan vi ikke blive Danmarks bedste tandpleje, siger Shahram Khorami, der er stolt af at være en del af en succes, hvor personalet trives. 

Gode relationer i hverdagen

Susanne Larsen og Sisse Korsholm er henholdsvis tandlæge og tandplejer ved Herning Kommunale Tandpleje. Begge oplever, at deres relationer til kolleger er ændret mærkbart gennem de senere år. Det virker, fordi det ikke bare er kommet som en ide over en kop formiddagskaffe. Der er brugt tid og ressourcer gennem blandt andet kurser på at få fulgt ideerne til dørs og skabe en fælles forståelse.

Vi har en større bevidsthed om, at vores forskelligheder kan være en styrke i det daglige arbejde, siger Susanne Larsen.

Om arbejdspladsen

I november 2014 blev Herning Kommunale Tandpleje kåret som Danmarks 4. bedste arbejdsplads i konsulent- og analysevirksomheden Great Place To Work Institutes årlige konkurrence.

Herning Kommunale Tandpleje består af ni behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik.

Der er 70 ansatte, heraf 97 procent kvinder.

- Vi har en større bevidsthed om, at vores forskelligheder kan være en styrke i det daglige arbejde, siger Susanne Larsen og fortsætter:

- En øjenåbner er vores personprofiler, og hvad de betyder for vores relationer. Jeg betragter mig som introvert, tænker meget og arbejder struktureret for at nå mine opgaver. Skal jeg begynde på noget nyt, skal jeg se en mening med det og kunne overskue det, inden jeg springer ud i det.

Forleden havde Susanne Larsen en oplevelse med en kollega, der har en anden personprofil.

- Jeg og en kollega skulle tanke en af vores kommunebiler i forbindelse med et plejehjemsbesøg. Men manglede koden til benzinkortet. Vi ringede til kollegaen, der burde havde koden. Det kunne hun ikke tage stilling til. Hun var i gang med noget vigtigt. Da jeg kender hendes personprofil og kan lide hende som menneske, så bliver det lidt ligegyldigt, at vi skulle vente på at få koden. Vi kom måske fem minutter for sent, men jeg kunne sige pyt.

Jeg er fyldt med ideer, men jeg er udfordret på at få dem landet. Der er det dejligt med strukturerede kolleger, der kan det. Vi spiller hinanden gode.

Sisse Korsholm, tandplejer

Sisse oplever, at det at kende hinandens persontyper er med til skabe forståelse for kollegerne.

- Jeg er typen, der kan blæse mine mere stille kolleger om kuld. For jeg kan komme og råbe god morgen med 120 kilometer i timen. Men selvom vi er forskellige typer, ved vi, hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer. Jeg er fyldt med ideer, men jeg er udfordret på at få dem landet. Der er det dejligt med strukturerede kolleger, der kan det. Vi spiller hinanden gode.

Masser af tillid på kontoen

Sisse Korsholm oplever, at der er skabet en stolthedskultur.

- Vi er stolte af vores arbejdsplads. Den menneskelige forståelse, jeg har fået i forhold til mig selv og mine kolleger, kan jeg også bruge i min kontakt med patienter og i mit privatliv. Det er en gave.
Susanne Larsen oplever også en tryghed ved sin arbejdsplads.

- Det, vi arbejder med både fagligt og menneskeligt, er til vores fælles bedste. Der er så meget tillid på kontoen, så vi ved, at det, ledelsen ønsker med os, er med til at bygge os op. Begrebet ”vi plejer” har boet her mange år, men fylder mindre og mindre. Der eksisterer stadig konflikter. Men vi er mere bevidste om konflikterne, fordi vi forstår dem og hvor vigtigt at få løst dem tidligt i forløbet.

Politik for konflikthåndtering

Vi ved, at der i ethvert samarbejde opstår konflikter.

Vi forstår nødvendigheden af at mødes for at løse vores konflikt.

Vi ved, at konflikter er subjektive, fordi vi har forskelligt udgangspunkt.

Vi vil undersøge hinandens interesser.

Vi ser fordele ved at skabe yderligere værdier.

Vi er aktive for at finde en løsning.

Vi ved, at alle har medvirket til konflikten på en eller anden måde.

Vi ved, at konflikter ikke løses med magt.

Vi vil angribe problemet og ikke den anden i konflikten.

Vi vil være åbne over for andre synspunkter.

Vi vil alene bruge overtalelse for at nå et for begge parter fair resultat.

Vi kender alle til konflikttrappen og vigtigheden af at håndtere en konflikt så tidligt som muligt.
Tandplejen har udarbejdet en kulturprofil. Udover at beskrive stedet som arbejdsplads, fokuserer den også på baggrunden for politikken, og på hvordan den kommer til udtryk i praksis. Alle ansøgere bliver i øvrigt bedt om at læse kulturprofilen igennem, inden de kommer til en evt. samtale, da tandplejen vil sikre sig, at nye medarbejdere “passer ind”.

Læs mere om Herning Kommunale Tandplejes kulturprofil og konfliktplan på tandplejen.herning.dk


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse