Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Konflikt og krise/ Hvad er vold på jobbet? Og hvor går grænsen? Læs mere her!
Forside/ .../ Hvad er vold på jobbet? Og hvor går grænsen? Læs mere her!
Kvinder tager sig til hovedet og ser ubekvemt ud

Fakta om vold på jobbet

Mange danskere er hver dag udsat for vold og trusler på jobbet, og risikoen er størst i de brancher, hvor man er i tæt kontakt med andre mennesker.
Ikon artikel
Journalist
Jannie True Hansen

Hvad er vold?

Vold kan opdeles i fysisk og psykisk vold. Fysisk vold kan fx være overfald, spark, slag, niv, bid, knivstik og fastholdelse, mens psykisk vold kan være trusler på livet, trusler rettet mod familie og venner, trusler om hærværk eller anden krænkende adfærd.

Flere kvinder end mænd havde været udsat for fysisk vold eller trusler på arbejdspladsen inden for det seneste år.”
Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012

Hvor mange er udsat for fysisk vold og trusler?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemførte i 2016 en spørgeskemaundersøgelse om bl.a. fysisk vold og trusler på jobbet, som hedder ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016’. Knap 35.000 beskæftigede danskere deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen viste at:

• 6 % havde været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder.
• 8,8 % havde været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder.
• antallet af danskere, der har været udsat for vold eller trusler om vold på jobbet, er nogenlunde konstant fra 2012 til 2016. Der er dog sket en mindre stigning i antallet af personer, der har været udsat for vold på jobbet.

Hvem er mest udsat?

Risikoen for at blive udsat for vold og trusler er størst i de jobs, hvor man arbejder med mennesker. Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016’ viste nemlig, at det oftest er patienter, klienter og elever, der står bag volden. Den viste også, at flere kvinder end mænd havde været udsat for fysisk vold eller trusler på arbejdspladsen inden for det seneste år.

Ud fra undersøgelsen er følgende jobgrupper dem, som er mest udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

Specialpædagoger
• Social- og sundhedsassistenter
• Ansatte inden for politi og fængsel 
• specialundervisere
• Portører

Og kigger man på trusler om vold på arbejdspladsen, er disse jobgrupper mest udsat:

• Ansatte inden for politi og fængsel
• Specialpædagoger
• Passagerservicemedarbejdere
• Social- og sundhedsassistenter
• Specialundervisere

Derudover peger andre undersøgelser på, at unge og nyuddannede har en større risiko for at blive udsat for vold på jobbet. Det gælder blandt andet unge med job inden for sundhedssektoren.

Kilder:
Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
https://arbejdsmiljoidanmark.nfa.dk/

Viden om vold og trusler, Videncenter for arbejdsmiljø

 
Ondt i arbejdslivet?
Bliv medlem og snak med vores jobtrivselskonsulent.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse