Nyere undersøgelser viser, at 10 procent af alle lønmodtagere har følt sig mobbet på arbejdet.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Konflikt og krise/ Fra drilleri til mobning: Hvor går grænsen? Læs om mobning her!
Forside/ .../ Fra drilleri til mobning: Hvor går grænsen? Læs om mobning her!

Hvad er mobning?

Hvis du oplever mobning på arbejdspladsen, er det godt at vide, hvor grænsen præcis går mellem harmløs drilleri og reel mobning. Krifas jobtrivselskonsulent Erik Hougaard tager dig her igennem mobningens A-B-C.
Ikon artikel
Journalist
Michelle Haubo Kogstad Nielsen

Definition

Mobning karakteriseres ved, at en person gentagne gange udsætter en anden person for krænkende handlinger. Disse handlinger kan både være af fysisk eller verbal karakter, som af offeret opfattes som sårende eller nedværdigende og kan både ske fra en leder og fra en eller flere medarbejdere.

Mobning forekommer mange steder på danske arbejdspladser. Nyere undersøgelser viser, at 10 procent af alle lønmodtagere har følt sig mobbet på arbejdet.

At blive udsat for mobning er typisk meget ubehageligt og kan, hvis det står på i længere tid, have en markant mentalt nedbrydende effekt på den, der bliver mobbet. Mobning kan bl.a. udløse dårligt selvværd, depression og posttraumatisk stress.

Der skelnes typisk mellem to former for mobning:

  1. Den uprovokerede mobning er, når man ikke har gjort noget for at motivere den mobbendes adfærd. Der er ikke nogen naturlig årsag til mobningen og derfor kaldes det rovmobning.
  2. Mobning kan også være resultat af en konflikt, som over tid bliver personlig orienteret frem for mod konfliktens oprindelige indhold. Denne type mobning omtales ofte som konfliktmobning.

Eksempler på mobning

Social udstødelse: Man kan opleve at blive udelukket fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Det er ikke ualmindeligt, at kollegaer eller chefen i direkte forstand planlægger og systematisk isolerer en person fra det sociale fællesskab på forskellig vis.

Beskyldninger om dårligt udført arbejde kan forekomme både fra kollegaer og chefen. Kritikken er ofte hård, nedladende samtidig med, at den kan være personlig orienteret og nedgørende.

Latterliggørelse er desuden et typisk eksempel på mobning. Det kan udefra virke som harmløs drilleri, men kan være dybt sårende og krænkende for den mobbede. Personen bliver typisk nedgjort og ydmyget med hentydning til udseende, manglende kompetencer osv.

Seksuel chikane er en krænkende adfærd, som også karakteriseres som mobning. Det kan resultere i fysiske eller verbale tilnærmelser. Afgørende er, hvordan man opfatter tilnærmelsen. Opfattes det som krænkende, karakteriseres det som mobning og seksuel chikane.

Ondt i arbejdslivet?
Bliv medlem og snak med vores jobtrivselskonsulent.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse