Godt lederskab handler i høj grad om at motivere og engagere dine medarbejdere. Læs mere her.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ Sådan kommunikerer du som leder
Forside/ .../ Sådan kommunikerer du som leder

5 råd til god lederkommunikation

Godt lederskab handler i høj grad om at motivere og engagere dine medarbejdere. Og i den sammenhæng spiller god kommunikation en stor rolle. Samtidig øger du din troværdighed, hvis du er god til at sætte ord på dit lederskab.

Ikon artikel
Journalist
Mette Reinhardt Jakobsen

Mødeindledninger, SMS’er fra medarbejderne, mails, nyhedsbreve, præsentationer og meget mere. I dit ledelsesarbejde står du tit i situationer, hvor du skal kommunikere. Og der er god grund til at arbejde med at styrke dine kommunikationsevner. For god kommunikation kan få dig til at fremstå mere troværdig, fortæller Jonas Gabrielsen, lektor i retorik og ph.d. på RUC.

Jonas Gabrielsen peger på fem punkter, du skal være opmærksom på, når du kommunikerer som leder:

1. Vær troværdig

Som leder skal du sikre dig, at du fremstår troværdigt. Det kan enten ske ved vidensbaseret kommunikation, hvor man fortæller, hvad der skal ske og hvorfor, baseret på analyser, data eller andre former for erfaring.

Eller det kan ske på et mere værdibaseret grundlag, hvor man gør det klart for medarbejderne, at man vil det samme som dem: være på en rar arbejdsplads, få nogle gode, faglige udfordringer og skabe et fælleskab, der trækker i samme retning. Hvis du sætter ord på alle de ting, styrkes den troværdighed, der gerne skulle omgive dig i rollen som leder.

2. Tag lederrollen på dig

Når du bliver leder, får organisation andre forventninger til dig. Også i forhold til din kommunikationsstrategi.

Det er pludselig dig, der får ansvaret for at sætte rammerne. For eksempel når I holder møder – så er det din opgave at indlede mødet med en kort rammesætning, og også undervejs i mødet sørge for, at dem om bordet bliver ved det emne, som du har sat i fokus.

3. Tænk over, hvad du siger

Vær klar over, at du som leder altid sætter spor i organisationen, hver gang du siger eller skriver noget. Det, lederen siger, vil medarbejderne altid opfatte som relevant. Dermed er din ledelseskommunikation både et stort ansvar, men samtidig en mulighed for at få sat nogle ting på dagsordenen.

Hvis det for eksempel er besluttet, at der skal mere fokus på miljøbevidsthed, så kan du som leder begynde at tale om det – i nyhedsbreve, på møder, etc. For medarbejderne vil ofte forholde sig til de temaer, lederen taler om. Husk, at du som leder er med til at skabe organisationens kultur, hver gang du siger eller skriver noget.

4. Forstå dit publikum

Som leder skal du selvfølgelig sørge for, at der er sammenhæng i de ting, du melder ud til medarbejderne. Men det kan godt være, du skal vægte budskabet forskelligt, alt efter hvem du henvender dig til.

Det er en god øvelse at spørge dig selv ’hvilken information har netop den her gruppe mennesker brug for lige nu’? Hvis du for eksempel skal tale om virksomhedens produktivitet, er der måske nogle målgrupper, der vil være interesseret i de økonomiske aspekter, mens andre vil være mere optaget af, hvad det kommer til at betyde for arbejdstiderne? Budskabet er det samme, men det skal måske vinkles forskelligt.

5. Vælg dine redskaber og kanaler

Du skal huske på, du som leder har et stort arsenal af redskaber til at kommunikere og også en lang række kanaler. Nogle gange foregår det på skrift, andre gange mundtligt. Og vær gang stiller ’genren’ nye krav til dit budskab.

For eksempel kan du huske på, at du som leder ikke altid skal gøre brug af dialog. Du har også retten til monolog, når du for eksempel skal holde en tale. Det handler hele tiden om at være bevidst om, hvad du siger, til hvem du siger det, og med hvilket formål, du siger det.

Kom på gratis lederkurser og -uddannelser

Vi hjælper dig videre i din lederkarriere med lederkurser og projektlederuddannelser – helt gratis!


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse