Mand står og lytter 1440x400px
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ At lytte højere som leder
Forside/ .../ At lytte højere som leder

At lytte højere som leder

Der går i gennemsnit 18 sekunder, før lederen afbryder en medarbejder, når de taler sammen. 18 sekunder. Det er den bedrøvelige lære fra Tom Peters studie af lederes evne til at lytte.

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2018, s. 56-57

Af Jonathan Løw, iværksætter, ledelses- og innovationsrådgiver

AT LYTTE AKTIVT

Som leder bør man huske det, som eksperter har kaldt “aktiv lytning”. Dvs. en bevidsthed om, at man ikke lytter for at svare, men lytter for at lytte.

Når man som leder aktivt lytter til en medarbejder, så styrker man samarbejdet. Den lydhøre ledelse skaber rum for en åben og tryg dialog, fordi medarbejderen ved, at der rent faktisk bliver lyttet. Det sætter dem efterfølgende i stand til at turde handle på dialogen frem for at have talt med lederen og fortsat føle sig usikre på egne opgaver, ansvar eller formåen.

Det bidrager til faglig mestring af de fremtidige opgaver og til den personlige mestring i form af, at medarbejderne forstår, at de er gode nok og kan slippe usikkerheden, når de ved, hvad der forventes af dem. En leder, som aktivt lytter, vil også skabe en kultur, hvor fejl ikke alene er medarbejderens ansvar, men er noget, som håndteres i fællesskab.

MESTRING OG MENING HÆNGER SAMMEN

Det er bekymrende, at hver femte medarbejder oplever, at lederen ”slet ikke” eller ”i mindre grad” giver medarbejderen mulighed for at arbejde med noget, som medarbejderen brænder for. Dette fremgår af undersøgelsen bag God Arbejdslyst Indeks 2018, som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst har udgivet.

At mestre sit felt handler i høj grad om, at vores evner sættes i spil. Brænder vi ikke for det, vi laver, mister vi motivationen, og det gør det svært at udvikle sig og lære. I sidste ende kan det skade oplevelsen af mening i det, som vi arbejder med. Der er en tæt sammenhæng mellem at opleve mening på jobbet - og vores evne til at mestre jobbet.

Lykkes man som leder med at kombinere dette med løbende at italesætte mening sammen med medarbejderen, så påvirker man også automatisk medarbejderens syn på de opgaver, vedkommende skal udføre i hverdagen. Dette fører så igen til at styrke den enkeltes forståelse og mestring af arbejdsrollen og opgaverne.

FRA FORANDRINGSPARAT TIL FORANDRINGSSKABENDE

Forandringsparat kan måske lyde godt og smart, men det er paradoksalt nok en passiv tilstand! Når du er parat, så venter du. Det giver medarbejderen et mindset, der er mere reaktivt end proaktivt. For at skabe nyt eller lære nyt er det vigtigt at være aktiv. Man skal være forandringsskabende. Viden bliver til læring, når vi tager den ud i virkeligheden og bruger den i praksis. Også selvom det ikke lykkes første gang. For at kunne lære, for at kunne mestre noget nyt, er det vigtigt at vide, at ledere og kolleger står sammen med dig. Vi lærer bedst, når vi er trygge. Og tryghed har man ikke alene - tryghed er noget, man har sammen med andre. På den måde kan vi fejle, lære og mestre sammen.

Tre konkrete råd til lederen 1440x400px

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar