Tips om god arbejdslyst - til dig som er leder.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ Få god arbejdslyst som leder
Forside/ .../ Få god arbejdslyst som leder

4 tips til god arbejdslyst som leder

Som leder har du ansvar for dine medarbejderes trivsel. Men for at være en god leder er det også vigtigt, du selv har arbejdslysten i behold. Og det er i høj grad dit eget ansvar.
Ikon artikel
Journalist
Mette Reinhardt Jakobsen

Hvis du skal trives i jobbet som leder, er du nødt til at definere din lederrolle. På den måde får du den arbejdsglæde og personlige trivsel, der er altafgørende for, at du kan være en velfungerende leder for dine medarbejdere.

Men ikke alle organisationer har fokus på ledernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø – på mange arbejdspladser er du nødt til selv at tage ansvar for den del af dit arbejdsliv.
En publikation fra BrancheArbejdsmiljøRådet hedder ’Trivsel i Lederrollen’, og i den kan du finde en række konkrete tips og værktøjer til, hvordan du selv skaber de bedste arbejdsmæssige vilkår. Du skal som leder være opmærksom på følgende:

Beslut din tilgængelighed

Sørg for, dine medarbejdere på forhånd ved, hvornår din dør er åben – og hvornår du ikke vil forstyrres. På den måde slipper du for unødige forstyrrelser, og du får bedre mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag.

Sæt rammer for dit hjemmearbejde

Hvis du tager opgaver med hjem, så husk at trække en klar grænse for, hvor og hvornår du arbejder – og hvornår der skal være helt lukket for den professionelle e-mail og mobiltelefon. Husk også at afstemme med familien, hvad de kan acceptere, du slæber med hjem. Og få deres forståelse for, at når du arbejder, så arbejder du.

Prioriter dine opgaver

De fleste ledere oplever, at de ledelsesmæssige opgaver og den rene drift sluger mange timer. Prøv at lave en oversigt over dine ugentlige opgaver. Hvor mange timer bruger du cirka på for eksempel økonomistyring, møder, svare på e-mails, MU-samtaler? Kig hernæst på, hvilke opgaver der giver dig energi – og hvilke der dræner dig. Kan du eventuelt prioritere anderledes, så de negativt ladede opgaver ikke fylder så meget? Eller kan du måske uddelegere dem til nogen?

Søg ny inspiration

Netværk med andre ledere er en fantastisk måde at få ny inspiration til dit arbejde på. Når du udveksler med andre ledere, får du nyt perspektiv på din egen funktion. Der findes mange former for både formelle og uformelle netværk, men fælles for dem er, at de bedst fungerer, hvis der er klar enighed om en målsætning for netværksarbejdet. Derfor skal du på forhånd have gjort dig klart, hvad du selv forventer at få ud af gruppen. Og hvis netværket ikke lever op til dine forventninger, skal du ikke være nervøs for at træde ud af det igen.

Bliv certificeret arbejdslystkonsulent
Kom på uddannelse – og få mening, motivation og trivsel til at give resultater.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse