Plante bryder asfalten 1440x400px
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ Ledelse der skaber mening
Forside/ .../ Ledelse der skaber mening

Ledelse der skaber mening

De fleste af os har et behov for at kunne se meningen med vores daglige arbejde. Derfor er det helt afgørende, at lederen har blik for og tager medansvar for denne meningsskabelse. Når lederen lykkes med at skabe forbindelse mellem organisationens mission og det daglige arbejde, bidrager det til medarbejdernes motivation og oplevelse af mening i arbejdslivet.
Ikon artikel
Seniorkonsulent
Christian Borrisholt Steen

I frokoststuen på en nordjysk maskinstation hang engang et skilt med teksten: ”Vi skal have det sjovt og vi skal tjene penge. Vi skal ikke have det så sjovt, at vi ingen penge tjener og vi skal ikke tjene så mange penge, at vi ikke har det sjovt”. Teksten indrammer på en både sjov og tankevækkende måde, at der er forskellige hensyn at tage, når man som leder skal have sin organisation til at fungere og sine medarbejdere til at trives.

I dag tyder blandt andet antallet af sygemeldinger på grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø og stress på, at mange af os ikke længere har det helt så sjovt, for nu at blive i jargonen fra frokoststuen på maskinstationen. Tal fra Stressforeningen viser, at mere end 400.000 danskere hver eneste dag oplever tegn på stress, og at omkring 35.000 af os dagligt er sygemeldte på grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø. Samtidig viser tal fra Videncenter for God Arbejdslyst, at ikke mindst medarbejdere i den offentlige sektor ofte har svært ved at se meningen i de organisatoriske beslutninger og forandringer, som finder sted på arbejdspladsen. Det er helt sikkert også noget, der kan være med til at forhindre den enkelte i at opleve god arbejdslyst i hverdagen.

I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan lederen kan være med til at sikre mening, motivation og arbejdslyst for medarbejderne gennem meningsskabende værdiledelse.

Ledelse gennem ledetråde

Helle Hedegaard Hein er motivationsforsker, -ledelseskonsulent og forfatter til bogen Ledetråde – meningsskabende værdiledelse. I bogen definerer hun det, hun kalder for ledetråde, som en måde at skabe mening og motivation i organisationen med afsæt i værdier. Ifølge Helle Hedegaard Hein, så skaber den enkelte leder ledetråde ved at etablere en forbindelse mellem organisationens mission og det daglige arbejde. Når man som leder lykkes med at skabe denne forbindelse, bidrager man til oplevelsen af mening og motivation.

Ledetråde kan både være symboler, værdier og ritualer. I den forstand er det indledende eksempel fra maskinstationen et eksempel på en ledetråd. Det er et sæt af værdier, som medarbejderne hver dag i frokoststuen bliver mindet om vigtigheden af. Det er vigtigt at forstå, at ledetråde ikke bare er et andet ord for regler. Ledetråde giver rum for refleksion og fortolkning hos både ledere og medarbejdere, hvor regler og procedurer derimod er kendetegnet ved klare handlingsanvisninger uden samme mulighed for refleksion og fortolkning (Hein, 2018 og Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, 2017).

Et andet og nyere eksempel på en ledetråd findes på et jysk hospice. Hver gang en beboer afgår ved døden, bliver der tændt et lille levende lys på et bord i fællesstuen. De fleste dage, er der lys på bordet og nogle dage, er der flere lys på bordet. Symbolværdien og ledetråden er ikke til at tage fejl af. På denne arbejdsplads har man på en særlig måde med livet og døden at gøre og de enkelte lys er med til at minde både medarbejdere, frivillige og pårørende om, at man ikke bare arbejder med endnu en borger eller endnu en patient, men derimod har med helt konkrete mennesker og levede liv at gøre.

Hinsides regler

Med brugen af ledetråde er vi hinsides regler og på sporet af det som den anerkendte ledelsesekspert og ophavsmanden til begrebet værdibaseret ledelse, Verner C. Petersen, har kaldt for den ledende del af ledelse, eller ånden i god ledelse. For Verner C. Petersen handler det blandt andet om, at lederen skal være i stand til at give en klar fornemmelse af retning og kommunikere formål, mening og mål. Dernæst skal lederen skabe en ånd, der er med til at motivere den enkelte medarbejder. (Petersen, 2004, side 230).

Behovet for meningsskabende værdiledelse fremgår også tydeligt af Ledelseskommissionens anbefalinger til Regeringen, når de i deres rapport ”Sæt borgerne først” skriver at: ”alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation” og ”at sprede og forankre værdierne er blandt lederens allervigtigste opgaver. Det konkrete arbejde med værdier skal være omdrejningspunktet både i at motivere medarbejderne og i styringsdialogen med egen leder” (Ledelseskommissionen, 2018, side 50). Ledetråde er en måde, hvorpå lederen kan konkretisere og visualisere mening og retning, uden firkantede regler og procedurer.

Lederne er bedre til at sætte retning, end de er til at skabe mening

I 2017 gennemførte Krifas Videncenter for God Arbejdslyst en stor undersøgelse af, hvad forskellige ledelsesdimensioner betyder for danske medarbejderes arbejdslyst. Én af dimensionerne handler netop om lederens evne til at skabe mening og sætte retning. Vores undersøgelse viser, at medarbejderne på de danske arbejdspladser, generelt vurderer lederens evne til at sætte en klar retning højere, end de vurderer lederens evne til at skabe mening. Sat i relation til ovenstående, kan man sige, at retning typisk kommer til udtryk gennem regler og procedurer, hvor mening i højere grad kommer til udtryk gennem ledetråde. Målstyring og handlingsplaner er blevet så indgroet en del af dagligdagen på mange arbejdspladser, at det formentligt falder de fleste ledere mere naturligt at udstikke en klar retning gennem netop målstyring, end det gør at arbejde med mening og ledetråde.

At arbejde med mening og retning har effekt på arbejdslysten

Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at mening er den enkeltfaktor, der har størst betydning for vores oplevelse af arbejdslyst. Vores ledelsesundersøgelse viser, at det vil have en positiv effekt på medarbejdernes oplevelse af arbejdslyst, hvis man som leder sætter målrettet ind på at arbejde med både mening og retning. Vi kan med andre ord øge arbejdslysten, hvis oplevelsen af mening og retning bliver større.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse meget mere om meningsskabende værdiledelse i bogen ”Ledetråde – meningsskabende værdiledelse” af Helle Hedegaard Hein.

Hvis du vil vide mere om den omtalte ledelsesundersøgelse, kan du læse mere i rapporten ”Når ledelse skaber arbejdslyst” fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst.

Du kan også blive klogere på mening i arbejdslivet, ved at læse rapporten ”Hvad er mening? – mening som motivation i arbejdslivet” fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst.

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar