Kvinde taler til lille gruppe mennesker.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ Når lederen er uforudsigelig
Forside/ .../ Når lederen er uforudsigelig

Når lederen er uforudsigelig

Lederes evne til at skabe mening og sætte retning har stor betydning for medarbejdernes arbejdslyst. Derfor er det foruroligende, at en ny undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst viser, at næsten en tredjedel af medarbejderne på danske arbejdspladser oplever, at deres leder handler uforudsigeligt – og endnu flere oplever lederen som direkte manipulerende.

Mads Lindholm er erhvervspsykolog og HD i Organisation og Ledelse og har flere års erfaring med konsulent- opgaver inden for ledelse og organisationsudvikling i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser. Han er ikke overrasket over, at så forholdsvis stor en andel af lønmodtagerne, ifølge en ny undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst, oplever, at lederen til tider handler uforudsigeligt:

”Langt de fleste brancher er pressede af forandringer, og konkurrencen er blevet så intens, at ledelse ofte handler om at træffe hurtige beslutninger, som kan virke uforudsigelige for den enkelte medarbejder”, siger han.

For Mads Lindholm er det relevant her, at skelne mellem det han kalder for strategisk uforudsigelighed og personlig uforudsigelighed.

Strategisk uforudsigelighed

Strategisk uforudsigelighed, forstået som hastige forandringer i organisationen, er ifølge Mads Lindholm et grundvilkår, som på godt og ondt knytter sig til det moderne arbejdsliv. Problemet er, at hastige forandringer kan skabe stress og dårlig beslutningsevne. Derfor er det altafgørende, at den enkelte leder evner at være smidig og foranderlig i sit lederskab, uden at det resulterer i en konstant utryghed hos medarbejderne.
Aktuelt kommer denne evne til balanceret ledelse blandt andet til udtryk i tankerne om såkaldt ”versatil ledelse”. Versatil betyder ”let bevægelig” eller ”foranderlig”, og versatil ledelse indebærer at kunne anvende hele ledelsesrepertoiret og sikre en balance mellem umiddelbart modsatrettede discipliner som strategisk over for operationel ledelse og styrende over for støttende ledelse.1

1 Sørensen et tal al., 2015

Når lederen er uforudsigelig illustration stor

Personlig uforudsigelighed


Personlig uforudsigelighed handler ifølge Mads Lindholm om, hvorvidt medarbejderen i den konkrete relation til lederen, oplever lederen som uforudsigelig. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved manglende overholdelse af aftaler, misforståelse af beskeder og måske endda manipulation. Når relationen mellem medarbejder og leder er præget af personlig uforudsigelighed, kan det i sidste ende føre til kynisme og fremmedgørelse over for arbejdet. Det påvirker ikke alene trivsel og produktivitet, men kan i sidste ende gøre den enkelte medarbejder i tvivl om sit eget værd som menneske.

Mads Lindholm er ikke i tvivl om, at de uforudsigelige og manipulerende ledere findes derude, men han mener ikke, at en sådan ”personlig uforudsigelighed” har et omfang, der kan forklare, at næsten en tredjedel af medarbejderne på de danske arbejdspladser oplever deres ledere som uforudsigelige: ”Mine erfaringer fra konsulentopgaver i både den offentlige og den private sektor siger mig, at det i de fleste tilfælde er den strategiske uforudsigelighed, der er på spil. Dette stiller krav til både ledere og medarbejdere om at finde nye måder at arbejde og samarbejde på”, slutter han.
 

Hvad er en versatil ledelsesstil?

"Begrebet versatil ledelse er udviklet af to kendte amerikanske ledelsesforskere, Robert Kaplan og Bob Kaiser på baggrund af 30 års forskning.

Ligesom i situationsbestemt ledelse handler versatil ledelse om at kunne aflæse samt tilpasse sin ledelse til enhver given situation. I versatil ledelse fokuserer man imidlertid mindre på medarbejderne og mere på lederen. De fleste ledere har ofte en ubevidst personlig præference for én bestemt ledelsesstil, som vedkommende bruger i enhver situation. Også når en anden ledelsesstil ville være mere effektiv. Ofte har de samtidig en fordom mod den modsatte ledelsesstil, som de derfor ikke bruger – også selvom den ville være mest hensigtsmæssig.

At udvikle en versatil ledelsesstil kræver derfor, at du er klar til at lære dig selv bedre at kende og arbejde med at nuancere din ledelsesadfærd, så du kan møde omverdenens omskiftelighed med en bred vifte af ledelses- stile tilpasset den enkelte situation."
 
  • Kilde: Sørensen, Niels Erik: ”Undgå at dine styrker spænder ben for din ledelse”, Lederweb 2016

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar


Gå på opdagelse i alle aspekter af arbejdslivet. Vælg en kategori, og få viden og inspiration til at udvikle dit arbejdsliv og din arbejdslyst.

Kolleger | Konflikt og krise | Jobsøgning | Sundhed | Sygdom og stress | Uddannelse | Ledelse | Karriereudvikling