Forside/ Inspiration/ Ledelse/ Sådan vil medarbejderne gerne ledes
Forside/ .../ Sådan vil medarbejderne gerne ledes

Sådan vil medarbejdere gerne ledes

Ser du som leder dine medarbejdere som en samlet flok, der skal behandles ens. Eller ser du dem som en flok individualister, der skal ses, høres og forstås på hver deres måde. Hvor godt du lykkes som leder, afhænger af dit svar.
Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

Til dagligt oplever Bente Fischer-Nielsen, der er jobtrivselskonsulent i Krifa, at medlemmer ringer ind, fordi de har ondt i arbejdslivet. Blandt andet når deres leder handler på en uhensigtsmæssig måde. Til gengæld ved hun så også, hvad de ansatte efterlyser, når det gælder god ledelse.

Kend dine medarbejdere

Bente Fischer-Nielsen understreger, at god ledelse er individuel ledelse. For det er ikke det samme, ansatte kan have brug for.

- En leder skal kende sine medarbejdere og vide, hvad det er, der gør, at den enkelte føler sig tryg og godt tilpas. Når en leder skal sætte sig ind i, hvad den enkelte har brug for, er gæt ikke godt nok. Lederen skal spørge direkte.

Forskellige medarbejdertyper

Det handler meget om, hvilke persontyper medarbejderne er.

- Nogle har brug for tæt relation, så de bliver mødt, set og hørt. Andre, at der bliver sat tydelige rammer, og at der ikke er for meget føleri. For nogle er det vigtigt, at lederen siger god morgen, for andre er det ikke afgørende for trivslen. 

Ud over det relationelle handler det ifølge Bente Fischer-Nielsen også om, at både medarbejdere og leder er opmærksomme på prioriteringer og stresssignaler.

- Det kan let gå galt, når lederen tænker, at det er godt at lade medarbejderne selv sætte rammen for, hvor meget de kan magte. Medarbejderne vil omvendt gerne præstere godt og siger måske ja til for mange opgaver, og får ikke sagt fra og kan have svært ved at prioritere, når tiden ikke slår til.

- Lederen skal være på forkant ved at holde øje med stresssignaler og vide, hvad det er, de skal se efter, hvis det er ved at være nok for medarbejderne. På den måde kan lederen spotte det i tide og tage hånd om udfordringerne.

Den empatiske leder

Det er ikke alene for mange opgaver, der kan stresse medarbejderne. Det kan konflikter mellem kolleger og problemer på hjemmefronten også.

Bente Fischer-Nielsen understreger, at det er vigtigt, at lederen lægger mærke til de interne relationer mellem medarbejdere. Hvornår bliver der vrisset af hinanden, og hvor er der kold luft.

- Lederen er nødt til at være empatisk for at fange disse signaler. Ellers kan man ikke mærke det. Medarbejderne går som regel ikke til deres leder, når de har konflikter med kolleger. De siger det til  hinanden og de små grupper, de er i. Men på den måde når det ikke til den, der kan gøre noget ved det - deres leder.

På spørgsmålet om, hvad lederen kan gøre, er Bente Fischer-Nielsens svar klart:

- Lederen bliver nødt til at bringe ”svesken på disken”. I min verden er det det, der skal til. Er der en konflikt mellem to medarbejdere, skal man som leder kalde dem ind, så man får talt om det. Det kan også handle om, at man generelt får talt om, hvilke spilleregler der skal gælde, så alle kan trives.

- Konfliktskyhed, hvor man ikke siger klart, hvad der er problemet, er en misforstået omsorg for hinanden. Det gør ondt. For så bliver man ikke klar over, hvad det er, man snakker om, og man kan nemt misforstå hinanden, siger jobtrivselskonsulenten og understreger:

- Vær tydelig. Sig, hvad problemet er, og spørg ind til, hvordan vi løser det. Det er trygt, at der er en, der tør tage problemet op. Det handler meget om relationer, om skuldertræk, øjenkontakt, der ikke er der. En leder skal lægge op til en kultur, hvor det er i orden at komme frem med ens usikkerhed og få fundet ud af, om ens tanker har hold i virkeligheden.

Se dig selv som leder

En leder skal også turde se på sig selv og på, hvordan han eller hun virker på medarbejdere.

- Hvis man er den type leder, der er lidt bombastisk, er det godt sige, at man ved, at man kan virke sådan, men at det er i orden at spørge, hvis man som medarbejder er i tvivl om, hvad man mente. Det er tillidsskabende gennemsigtighed.

Balancen mellem arbejde og familieliv

For Bente Fischer-Nielsen handler god ledelse også om, at lederen er opmærksom på medarbejderens balance mellem arbejde og familieliv. Ikke mindst, hvis der er sygdom eller kriser i familien.

- Der har medarbejderen brug for at blive mødt af en leder, der stiller sig til rådighed. Det er også til virksomhedens bedste. Det er bedre at tilbyde, at medarbejderen kan koncentrere sig om det derhjemme i nogle uger, fremfor at møde op og stirre tomt ind i skærmen.

Er du den fødte leder

Bente Fischer-Nielsen ser mange paradokser i det at være leder. For man skal kunne favne bredt.

- Jeg tror, de færreste er fødte ledere. Ledelse er noget, man bliver klogere på ved at have selverkendelse, gennem uddannelse, faglige input fra andre ledere og ledernetværk. På den måde får man noget at byde ind med og kan sætte retning og være tydelig.


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse