En sø med en lille ø.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ Sammenhæng mellem anerkendelse og trivsel
Forside/ .../ Sammenhæng mellem anerkendelse og trivsel

Sammenhæng mellem anerkendelse og trivsel

Lederne peger på sig selv, når de skal svare på, hvad der er vigtigst for medarbejdertrivslen. At medarbejderne føler sig værdsat og anerkendt af lederen, er således det de fleste ledere finder vigtigst for medarbejdertrivslen. Det viser en ny undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst. 

Christian Borrisholt Steen, Videncenter for God Arbejdslyst

LEDELSE I FOKUS
Figuren nedenfor viser, at oplevelsen af at medarbejderne føler sig værdsat og anerkendt af lederen, er det de fleste ledere mener er det vigtigste, for at sikre god trivsel på arbejdspladsen. Der er ingen tvivl om, at god ledelse er vigtig for medarbejdertrivslen. Det er bare ikke det vigtigste for medarbejderne. Det ved vi fra God Arbejdslyst Indeks. Oplevelsen af mening i arbejdet og oplevelsen af at kunne mestre arbejdet betyder mere for medarbejdernes trivsel og arbejdslyst, end oplevelsen af at blive værdsat og anerkendt af lederen. 

Figur 1: Ledernes førsteprioritet på spørgsmålet om, hvad der er vigtigst for medarbejdertrivslen
 
Figur 1

Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst, 2019

MENING OG MESTRING ER VIGTIGERE END LEDELSE
Det er interessant, at lederne svarer, som de gør, for som undersøgelsen peger på, så mener lederne også, at dårlig trivsel først og fremmest går ud over kvaliteten af arbejdet. Så lederne er altså meget opmærksomme på, at dårlig trivsel påvirker medarbejdernes mulighed for at levere et godt stykke arbejde, men alligevel peger lederne først og fremmest på deres egen evne til at anerkende og værdsætte medarbejderne og ikke på medarbejdernes mulighed for at mestre og kunne se meningen i arbejdet, når de skal angive, hvad der er vigtigst for medarbejdertrivslen. At medarbejderne kan se mening med deres arbejde, kommer dog ind på andenpladsen, når lederne skal angive, hvad der er vigtigst for medarbejdertrivslen. Men at medarbejderne føler sig kompetente til at udføre arbejdsopgaverne, ligger langt nede på ledernes prioritering. Kun 9 procent af de adspurgte ledere angiver ”at medarbejderen føler sig kompetent til at udføre sine arbejdsopgaver” som det vigtigste for at sikre medarbejdertrivslen. 

ANERKENDELSE BETYDER OGSÅ NOGET
Selvom faktorerne mening og mestring generelt betyder mest for medarbejdernes oplevelse af trivsel og arbejdslyst, betyder det bestemt ikke, at lederens anerkendelse ikke betyder noget. Tværtimod. Vi ved fra en anden større undersøgelse ”Når ledelse skaber arbejdslyst”, som Videncenter for God Arbejdslyst udgav sidste år, at det forhold, at lederen anerkender medarbejderens faglige indsats, giver en passende feedback og ser medarbejderens individuelle behov, har en relativt høj effekt på arbejdslysten. Til gengæld går det knap så godt for lederne med at udleve det i praksis, når vi spørger medarbejderne.  

Set i lyset af ovenstående, er det selvfølgelig positivt, at lederne er bevidste om, at det betyder noget, at medarbejderne føler sig værdsat og anerkendt, for når de er bevidste om det, er der alt andet lige også en større sandsynlighed for, at lederne handler på det.

Denne artikel indgår i rapporten ”Medarbejdertrivsel i et lederperspektiv – en undersøgelse blandt ledere i Danmark”. Du kan hente hele rapporten her

 

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse