kan du være en god leder samtidigt med at du er venner med dine medarbejder
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Ledelse/ Må chefen være venner med medarbejderne?
Forside/ .../ Må chefen være venner med medarbejderne?

Må chefen være venner med medarbejderne?

Kan du være en god leder samtidigt med, at du er venner med dine medarbejdere? Det er et vigtigt spørgsmål at stille dig selv, hvis du både skal lykkes i venskabet og i jobbet som den gode leder.
Ikon artikel
Journalist
Michelle Haubo Kogstad Nielsen

Privatliv og arbejdsliv er for mange ledere smeltet sammen, og derfor har mange også venskaber på arbejdspladsen. Men kan du være en god leder samtidigt med, at du er venner med dine medarbejdere? Det vil Charlotte Mandrup, der er ledelsesrådgiver og aktuel med bogen ’Vær professionel på jobbet’, give sit bud på.

Søges: En professionel, empatisk og fortrolig leder

Du har måske allerede lagt mærke til det – stillingsbeskrivelsen for ledere er vokset markant de seneste år.

- Førhen handlede lederjobbet om at lede og fordele. Så skulle man lede, fordele og motivere. Og nu skal man også drage omsorg for medarbejdernes velbefindende både på og uden for arbejdet, fortæller Charlotte Mandrup, og uddyber:

- Vi bliver ved med at lægge flere opgaver på lederen, og nu er tråden knækket. Vi er gået fra en forventning om, at lederen skal være professionel – til at lederen også skal gå en runde på kontoret og holde øje med medarbejdernes velbefindende både på arbejde og i privatlivet.

Den skandinaviske lederstil

På danske arbejdspladser arbejder ledere til medarbejdere i tæt samarbejde. Lederen tager sine medarbejderes kompetencer alvorligt og bruger dem aktivt i strategien. Målene for ledelsesstilen er bløde og langsigtede.

Et ulige venskab

Denne empatiske ledelsesstil, som præger de danske arbejdspladser, giver gode forudsætninger for venskaber mellem ledere og medarbejdere. Men det er uhensigtsmæssigt i den kommercielle verden, vi befinder os i, mener Charlotte Mandrup.

- Der vil altid være en økonomisk kontrakt – ansættelseskontrakten mellem medarbejder og leder. De to står i en asymmetrisk magtbalance, fordi medarbejderen er underlagt de valg, lederen træffer. Og det gør venskabet meget problematisk, forklarer hun og fortsætter:

- Uanset hvor god man er til venskaber, vil der komme en dag, hvor det er svært at have en personlig aktie i en medarbejder, man skal flytte, forbigå, afskedige eller på anden måde gøre noget imod, som man ikke selv synes er hensigtsmæssigt, forklarer Charlotte Mandrup.

Det kræver usædvanligt meget

Selvom lederen ikke nødvendigvis mødes med medarbejderne uden for arbejdstid, har den skandinaviske ledelsesstil skabt nære relationer mellem mange ledere og deres medarbejdere. Hertil anbefaler ledelsesrådgiveren, at man opstiller klare aftaler for venskabet både på og uden for arbejde:

- At have venskabelige relationer på arbejdspladsen kræver usædvanligt følelsesmæssigt modne mennesker. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men man skal virkelig være opmærksom på, hvilken relation man har, og hvad det kan få af konsekvenser, mener hun.

Hvis venskabet skal holde, er det nødvendigt at lave aftaler. Er venskabet eller jobbet vigtigst? Hvordan håndterer I, hvis der skal gives kritik både den ene og den anden vej? Og hvad hvis du som leder må afskedige din ven?

- Jeg vil anbefale, at der er klare skillelinjer. Aftal, at når I er på arbejde, så er I på arbejde. Og når I er private, så er I private. Det er svært, men ikke umuligt. Vigtigst af alt kræver det klarhed og bevidsthed, siger Charlotte og afslutter:

- Jeg advarer ikke imod at venskaber på arbejdspladsen. Men hvis man vil have venner blandt medarbejderne, skal man kunne håndtere, når de hårde situationer opstår. For de vil opstå.

Guide: Sådan trækker du dig ud af venskaber på jobbet

Er venskabet blevet for nært til, at du kan udføre dit job professionelt? Eller er du netop blevet forfremmet som leder? Der kan være mange grunde til, at jeres venskab ikke kan fortsætte i samme omfang.

Ud fra relationen kan du ifølge Charlotte Mandrup gribe det an på to forskellige måder. 

1. Det almindelige venskab. Træk dig langsomt ud. Undgå de mere private samtaler. Undlad at dele tanker og historier fra dit privatliv.

2. Det tættere forhold
. Snak med din ven. Forklar, at jeres venskab gør det vanskeligt for dig at agere i stillingen som leder. Vær opmærksom på de uudtalte forventninger – så der ikke sker misforståelser.

Bliv certificeret arbejdslystkonsulent
Kom på uddannelse – og få mening, motivation og trivsel til at give resultater.
Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse