En rapport fra Ældresagen fra 2015 viser, at 83 procent af dem, der har forældre, der får hjemmehjælp, hjælper til i større eller mindre grad.
Forside/ Inspiration til dit arbejdsliv/ Senior/ Undgå at blive klemt
Forside/ .../ Undgå at blive klemt

Når man føler sig som en sandwich

Mange oplever at have forpligtelser over for både børn og børnebørn på den ene side og gamle forældre på den anden side. Så kan man nemt føle sig klemt som et stykke skinke i en sandwich.
Ikon artikel
Journalist
Anette Broberg Knudsen

De fleste +55’ere lever i dag et aktivt liv. Alligevel finder de som regel tid til at hjælpe deres børn eller passe deres børnebørn. Men det kan kræve mange ressourcer både at klare job og fritidsinteresser og hjælpe børn og børnebørn, hvis man oven i købet har gamle forældre, der har behov for omsorg.

En rapport fra Ældresagen fra 2015 viser, at 83 procent af dem, der har forældre, der får hjemmehjælp, hjælper til i større eller mindre grad. Det kan være alt fra støtte og motivation til praktiske ting som transport, rengøring og kontakt med myndigheder. Det er dog kun få, der hjælper med egentlig pleje.

Tyndslidt og klemt

- Man bliver tyndslidt af praktiske opgaver.

Så kontant lyder det fra jurist og journalist Dorthe la Cour, der har skrevet interviewbogen ”Klemt mellem to generationer”. Inspirationen til bogen fik hun i de fem år, hvor hun tog sig af sin demente mor, mens hun selv havde mindre børn.

- Man overser sig selv og glemmer sit parforhold, fordi man har så travlt med at yde omsorg. Man bliver klemt på sit eget liv, fordi man bliver invaderet fra flere sider. Der opstår let en følelse af magtesløshed, og man får dårlig samvittighed, hvis man en sjælden gang laver noget kun for sin egen familie.

Man bliver klemt på sit eget liv, fordi man bliver invaderet fra flere sider.

Dorthe la Caour, jurist og journalist

Det ligger dybt i os alle, at forældre tager sig af deres børn, og derfor er det en svær situation, når rollerne byttes om. Dorthe la Cour peger på, at i den situation kan gamle konflikter bryde op, hvis de har været fejet ind under gulvtæppet.

Det er okay at sige nej

- Det er vigtigt at prioritere, hvilke opgaver man kan og vil løse. Og det er okay at sige nej, også uden at have dårlig samvittighed, siger hun.

- Ved at sige ja til for meget, siger du nej til dig selv. Det er ligesom, når stewardessen instruerer i sikkerhed i flyet: Du skal først selv tage iltmaske på, inden du kan hjælpe andre. Derfor skal man tage en snak med sin gamle mor eller far og afklare forventningerne til, hvad man hjælper med. Man skal sige til sig selv, at jeg er lige så vigtig som den pårørende, der har brug for omsorg.

Hun minder om, at man skal huske at inddrage sine søskende, selv om man måske er den, der bor tættest på forældrene. Og samtidig kan man blive nødt til at undlade at løse en opgave for den gamle, for at gøre det kommunale system opmærksom på, at de skal på banen. 

Bedstes første sygedag

Dorthe la Cour efterlyser, at det på arbejdspladserne bliver en rettighed på linje med barnets første sygedag, at man kan tage fri for at hjælpe sine gamle forældre. I forbindelse med sin bog lykkedes det hende kun at finde én arbejdsplads, hvor det var tilfældet – og den lå i Norge! Men for Ældresagen er ”bedstes første sygedag” en mærkesag, de kæmper for, og organisationen er selv gået foran og har indført ordningen for sine egne ansatte, så de kan tage fri og fx køre deres gamle mor til lægen.

Omsorgen for de gamle i familien er noget helt naturligt, mener Dorthe la Cour og siger:

- Alle, der har gamle forældre, der lever, har en forpligtelse til at tage sig af dem, og mange gør det med glæde. Problemet er bare, når det tager overhånd.

Omsorg for gamle kan stresse

59 procent af dem, hvis forældre modtager hjemmehjælp, oplever hverdagen mere eller mindre presset.  31 procent af kvinderne oplever, at det får konsekvenser for deres fysiske helbred, mens det samme kun gælder for 14 procent af mændene. Omkring 40 procent melder om problemer med at have tid til venner og fritidsinteresser. For 36 procent af de pårørende har det indflydelse på deres arbejde, når de hjælper deres gamle forældre. 19 procent af kvinderne har været nødt til at melde sig syge som følge af deres omsorgsopgaver.
 
Og så er der jo også børnebørnene...
Sandwichgenerationen passer også børnebørn. En undersøgelse fra 2013 viser, at omkring halvdelen af mødrenes forældre altid er klar til hjælp, og det samme gælder mere end en tredjedel af fædrenes forældre.


Kilder: Ældresagens undersøgelse fra 2015 og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse