en tænd og sluk knap mod chefen
Forside/ .../ Når chefen flytter ind

Når chefen flytter ind

Når medarbejdere med stor frihed til selv at planlægge deres arbejde ikke ledes på den rigtige måde, kan de gøre ledelsens normer og værdier til en del af deres personlighed. Og så er der dømt stress. 
Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

Flere og flere medarbejdere i stillinger som fx projektledere, idéudviklere, konceptudviklere, marketingfolk står i nogle helt særlige udfordringer.

Disse medarbejdere skal kunne orientere sig i store mængder af information. De skal kunne gennemskue komplekse problemstillinger, agere på kryds og tværs og op og ned i organisationen - og få nye ideer. Det konkrete resultat skal helst være både nytænkende, kreativt og succesfuldt!

En tænd-og-sluk-knap

- Muligheden for fordybelse, faglig sparring, anerkendelse, frihed og mulighed for selv at styre sit arbejde, tænder disse medarbejdere, siger Pernille Aagaard, der er stressvejleder i Krifa. Hun tilføjer:  

-  Men det er på samme tid også det, der betyder, at mange oplever, at deres motivation slukkes, og de rammes af stress. For virkeligheden er ofte, at de stresses af at have mange bolde i luften, for lidt tid til for mange opgaver, for snævre budgetter og for lidt ledelse

Mange ledere er ifølge Pernille Aagaard ikke uddannet til at lede de selvledende medarbejdere. 

- Det er også en svær opgave. For en leder skal på den ene side fastlægge den strategiske retning og skabe de rammer, som medarbejderen skal lede sig selv inden for, og på den anden side sikre deres behov for selvledelse og frihed. 

Medarbejderen bliver selvleder

I mange nye organisationsformer er ledelsen ikke tæt på medarbejderne. Projektledere arbejder på tværs af linjerne og linjeledelsen. Udviklingsmedarbejdere arbejder ofte i selvstyrende team. Og mange kreative medarbejdere arbejder i perioder alene. 

- Mange er i disse stillinger på grund af deres personlige drive og høje ambitionsniveau. Og de stiller ofte langt større forventninger til sig selv, end deres ledelse gør. Deres hverdag er desuden præget af modstridende krav, der, sammenholdt med en ledelse på afstand, gør det svært for medarbejderne at vide, hvornår arbejdet er gjort tilstrækkeligt godt, pointerer Pernille Aagaard.

Og forventer man for meget af sig selv, ender man let i stress.

Pernilla Aagaard, stressvejleder

Nye organisationsformer og manglende ydre ledelse kan betyde, at lederen ikke sparrer med medarbejderne og hjælper dem med at få et realistisk forhold til processer og resultater. Det kan resultere i, at medarbejderne gør ledelsens normer og værdier til en del af deres personlighed.

- Lederen flytter så at sige ind i medarbejderen, der ofte ikke alene overtager ledelsens syn på processer og resultater, men også lægger sine egne forventninger oveni. Og forventer man for meget af sig selv, ender man let i stress.

Presset kan mindskes

Pernille Aagaard ser flere muligheder for at mindske presset.  - En af de rigtigt gode er jævnlige samtaler mellem leder og medarbejder. Her taler vi ikke om et møde per kvartal og en årlig medarbejderudviklingssamtale, men om ugentlige møder hvor leder og medarbejder afstemmer forventninger. 

En anden farbar vej er, at medarbejderne sammen med ledelsen løbende på personalemøder sætter ord på de udfordringer, de står i, så det bliver legalt at dele både succeser og udfordringer. 

- Det væsentlige er, at der hersker åbenhed, og at lederen rent faktisk udøver ledelse over for sine medarbejdere – og at medarbejderen erkender, at det er sundere at have lederen uden for sig selv end indeni, også selvom det skulle koste lidt på graden af den totale selvforvaltning.


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse