tjek stresspilotikken
Forside/ Dit arbejdsliv/ Hjælp til stress/ Skal vi finde os i stress?
Forside/ .../ Skal vi finde os i stress?

Kan en stresspolitik på arbejdspladsen forebygge stress?

Kan en stresspolitik forebygge, at medarbejderne får stress? Kan man på den måde bare beslutte, at stress er nul og nix? Se her, hvad en stresspolitik betyder i Krifa – og få fif til jeres egen.
Ikon artikel
journalist
Dorte Toft Pedersen

Et tjek af virkeligheden viser, at det nok ikke helt holder, det med, at en stresspolitik 100 procent kan forebygge stress. Men derfor gør det alligevel en forskel at have en stresspolitik. Det fortæller Henriette Søndergaard, der er stressvejleder i Krifa, mere om her.

En stresspolitik skaber en fælles kultur

Henriette Søndergaard understreger, at hvert stressforløb er individuelt. Løsningerne er det derfor også. 
 
- Stresspolitikken løser ikke alle problemer med et snuptag. Men den gør, at alle ved hvilken bane, der bliver spillet på. Vi skal ikke ud at opfinde tingene hver gang. Processer og politikker er tænkt igennem, og vi har ud fra vores erfaringer beskrevet en best practise. Både medarbejdere og ledere ved, hvad der er deres opgave og ansvar. Og hvad der virker. 
 
- Antallet af stressramte og stresssygemeldte svinger. Også hos os i Krifa. Men vi har været helt nede på én stresssygemeldt – og det er flot ud af 800 ledere og medarbejdere.

Tjek på stresspolitikken

At forholde sig til stress, er ikke bare noget, der kan virke som en god ide. Faktisk siger arbejdsmiljølovgivningen, at det er organisationens og ledelsens ansvar, at medarbejdere ikke bliver syge af arbejdsbetinget stress. 

- I Krifa har vi fundet ud af, at hvis vi skal lykkes med at forebygge arbejdsbetinget stress, skal alle arbejde tæt sammen. Både organisationen, ledelsen, de enkelte teams og den enkelte medarbejder. Og det er her vores stresspolitik kommer ind i billedet. Den har givet et fælles overblik og ejerskab. Det er ikke bare ord, vi har lånt, det er vores egne, siger Henriette Søndergaard.

Har din virksomhed brug for hjælp til at styrke arbejdslysten?

Så kontakt Krifas Erhvervscenter for God Arbejdslyst på erhvervscenter@krifa.dk. De vil hjælpe med, hvordan din arbejdsplads kan arbejde med balancen, trivslen og generelt et godt psykisk arbejdsmiljø.

Krifas stresspolitik

Hovedpointerne i Krifas stresspolitik kan deles op i fire punkter, som du måske kan bruge i det forebyggende stressarbejde på din arbejdsplads:

 • Organisationens ansvar 
  Direktion, ledergruppe og HR skal sikre den overordnede ramme for en god balance mellem de krav, medarbejderne mødes med, og de rette ressourcer (tid, normering, uddannelse).

 • Lederens ansvar 
  Lederen har pligt til at følge udviklingen i sine medarbejderes trivsel tæt, så symptomer på stress opdages hurtigt og håndteres med det samme. Lederen har pligt til at orientere sin egen leder, hvis der er dårlig trivsel i afdelingen og ubalance mellem de krav, medarbejderne bliver mødt med og de ressourcer, der er til rådighed. På den måde kan der arbejdes med trivslen, skæres ned på kravene og/eller tilføres ekstra ressourcer.

 • Teamets ansvar 
  Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AR) har en fælles opgave omkring det psykiske arbejdsmiljø – herunder stress. Det er deres ansvar at følge trivslen i afdelingen og straks orientere lederen om udfordringer med trivslen generelt eller i forhold til enkelte kolleger.  
  Medarbejderne har også selv et ansvar for trivsel i teamet eller afdelingen. Og hvis kollegaen ikke selv er villig til at tale med lederen, TR eller AR, er det teamets pligt at gøre leder, TR eller AR opmærksom på, at der er udfordringer med trivslen hos en kollega i teamet/afdelingen.

 • Den enkeltes ansvar 
  Alle medarbejdere har ansvar for at møde ind på arbejde med de fysiske og psykiske ressourcer, der skal til for at klare arbejdsopgaverne. Hvis der opstår problemer med trivslen, har medarbejderen ansvaret for at orientere sin leder.

Brug MUS’en 

En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er også en god anledning til en snak om balance og trivsel. Hvordan oplever virksomheden og lederen balancen? Hvordan oplever medarbejderen den? Er der ikke balance, hvad skal så hhv. organisationen, lederen, temaet og den enkelte selv gøre?

Stress skyldes en ubalance i hverdagen

Krifas undersøgelser viser, at omkring 25 procent af danskerne oplever sig stressede hver uge – og tal viser, at vi i Danmark har over en million ekstra sygefraværsdage på grund af stress. 

Stress skyldes ofte en ubalance i hverdagen. Er der balance mellem opgaver, og den tid vi har til at løse dem på jobbet? Bliver vi ledt godt nok af vores ledere? Har vi gode kolleger, der bakker op? Der er mange faktorer, der kan være på spil her. 

Men også balancen mellem arbejdsliv og privatliv er vigtig. Tager arbejdet alle kræfter fra os, så vi er helt flade, når vi kommer hjem? Eller har vi sagt ja til så meget i vores fritid, at vi ikke har tid og ro til at samle kræfter til jobbet? 

De fleste mennesker kan klare en ekstra belastning i en periode – hvis en stor ordre skal gøres klar, eller der er ekstra meget at se til på hjemmefronten. Men ingen kan holde til at være belastet i en længere periode. Det kan føre til stress.

Brug for hjælp til stress?
Er du stresset, er du tæt på en der er det, eller vil du bare gerne vide mere om stress? Så kan du få hjælp i Krifas online StressFri-forløb. Det er et skræddersyet forløb med videoer og værktøjer, som hjælper dig med at håndtere stress.

Dette kan også have din interesse