tjek stresspilotikken
Forside/ .../ Skal vi finde os i stress?

Kan en stresspolitik forebygge stress?

Skal vi finde os i stress? Kan en stresspolitik forebygge, at medarbejderne får stress? Kan man på den måde bare beslutte, at stress er nul og nix? Se her, hvad en stresspolitik betyder i Krifa – og få fif til jeres egen. Det virker nemlig. 
Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

Et tjek af virkeligheden viser, at det nok ikke helt holder, det med, at en stresspolitik 100 procent kan forebygge stress. Men derfor gør det alligevel en forskel at have en stresspolitik. Det ved Pernille Aagaard, der er HR-konsulent i Krifa. Hun har selv været med til at udarbejde stresspolitikken for medarbejdere i Krifa. Men det var ikke uden en vis portion skepsis, at HR-konsulenten kastede sig ud i opgaven. 

- Skal jeg være ærlig, var jeg ikke meget for, at vi skulle have en nedskrevet stresspolitik. Det ville bare være et stykke papir, der samlede støv i en skuffe. Hvad kunne det hjælpe? Men jeg er blevet klogere, erkender Pernille Aagaard. 

En stresspolitik skaber en fælles kultur

Pernille Aagaard understreger, at hvert stressforløb er individuelt. Løsningerne er det derfor også.

- Stresspolitikken løser ikke alle problemer med et snuptag. Men den gør, at alle ved hvilken bane, der bliver spillet på. Vi skal ikke ud at opfinde tingene hver gang. Processer og politikker er tænkt igennem. Det gør det mere enkelt og gennemskueligt, så både medarbejdere og ledere ved, hvad de kan forvente.

Dialog gav ejerskab

- Det, at vi skulle have en stresspolitik, gav anledning til, at vi fik en struktureret dialog mellem ledere, Samarbejdsudvalg, HR-afdelingen og vores direktionen om, hvad vi ville gøre for at forebygge stress i Krifa.

Det gav et engagement og et ejerskab hele vejen rundt. Nu var det ikke bare tanker fra en HR-afdeling, men et afgørende, fælles arbejdsgrundlag, siger Pernille Aagaard og tilføjer:

- Antallet af stressramte og stresssygemeldte svinger. Men vi har været helt nede på én stresssygemeldt – og det er flot ud af 850 ledere og medarbejdere.

Tjek på stresspolitikken

At forholde sig til stress, er ikke bare noget, der kan virke som en god ide. Faktisk siger arbejdsmiljølovgivningen, at det er organisationens og ledelsens ansvar, at medarbejdere ikke bliver syge af arbejdsbetinget stress.

- I Krifa har vi fundet ud af, at hvis vi skal lykkes med at forebygge arbejdsbetinget stress, skal vi arbejde tæt sammen. Både organisationen, ledelsen, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, gruppen/teamet og den enkelte medarbejder. Og det er her vores stresspolitik kommer ind i billedet. Det har givet et fælles ejerskab. Det er ikke bare ord, vi har lånt, det er vores egne, siger Pernille Aagaard.
Med det udgangspunkt er Krifas stresspolitik udarbejdet. Hovedpointerne i politikken kan deles op i fem punkter, som du måske kan bruge i det forebyggende stressarbejde på din arbejdsplads:


Organisationens ansvar
Direktionen – herunder HR-afdelingen – skal sikre, at de krav, medarbejderne mødes med, matches med de rette arbejdsmæssige ressourcer (tid, normering, uddannelse), for at medarbejderne kan løse deres opgave uden risiko for arbejdsbetinget stress.


Lederens ansvar
For at undgå sygemeldinger har lederen pligt til at følge udviklingen i sine medarbejderes trivsel tæt, så symptomer på stress opdages hurtigt og håndteres med det samme. Lederen har pligt til at orientere sin egen leder, hvis der er dårlig trivsel i afdelingen og ubalance mellem de krav, medarbejderne bliver mødt med og de arbejdsmæssige ressourcer, der er til rådighed. På den måde kan der arbejdes med trivslen, skæres ned på kravene og/eller tilføres ekstra ressourcer.


De medarbejdervalgtes ansvar
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AR) har en fælles opgave omkring det psykiske arbejdsmiljø – herunder stress. Det er deres ansvar – i samarbejde med lederen - at følge trivslen i afdelingen og straks orientere lederen om udfordringer med trivslen generelt eller i forhold til enkelte kolleger.


Gruppens/teamets ansvar
De grupper/teams, som medarbejderne er delt op i, har ansvaret for at have blik for hinandens trivsel og italesætte, hvis de oplever dårlig trivsel hos en kollega. Hvis den pågældende kollega ikke selv er villig til at tale med lederen samt TR og/eller AR, er det gruppens/teamets forpligtelse at gøre lederen samt TR og AR opmærksom på, at der er udfordringer med trivslen hos en kollega i teamet.


Den enkeltes ansvar
Alle medarbejdere har ansvar for at komme på arbejde med de fysiske og psykiske ressourcer, der skal til for at klare arbejdsdagen. Som medarbejder har man ansvaret for at orientere sin leder og gerne TR og AR, hvis der opstår problemer med trivslen.


Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse