Sådan dækker Krifa JobSikring

Med Krifa JobSikring, som er en ledighedsforsikring, kan du få udbetalt op til 90 % af din hidtidige bruttoløn, minus AM-bidrag. Her får du overblik over, hvornår og hvor længe du er dækket af Krifa JobSikring, hvis du mister dit job.

Du er dækket efter en kvalifikationsperiode på 6 måneder

Når du køber Krifa JobSikring, er der en kvalifikationsperiode på 6 måneder. I kvalifikationsperioden skal du betale forsikringspræmie og have fast job som lønmodtager på mindst 30 timer om ugen. Krifa JobSikring dækker dig, hvis du bliver opsagt efter kvalifikationsperioden er udløbet. Du er ikke dækket, hvis du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, eller får konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt.

Du har en selvrisikoperiode på 30 dage

Selvrisikoperioden starter dagen efter, at din opsigelsesperiode er udløbet. Du kan få udbetalinger fra Krifa JobSikring, når selvrisikoperioden på de 30 dage er slut. Du må gerne arbejde i selvrisikoperioden. Få overblik over dækning, selvrisiko og kvalifikationsperiode her.

Her kan læse om hvordan Krifa JobSikring dækker dig, hvis du mister dit arbejde.

Så længe er du dækket af Krifa JobSikring

Du har mulighed for at få udbetalinger fra Krifa JobSikring i 3 perioder på hver op til 6 måneder. Forud for hver 6 måneders periode er der 30 dages selvrisiko. Når du har brugt din første udbetalingsperiode på op til 6 måneder, skal du igen have fast job i 3 måneder, for at få ret til en ny 6 måneders udbetalingsperiode. Har du fået udbetalinger fra Krifa JobSikring i 3 perioder, skal du have haft fast job igen i 6 sammenhængende måneder, for at få ret til 3 nye perioder med op til 6 måneders udbetaling i hver periode. 

Sådan får du udbetalinger fra JobSikring

Krifa JobSikring er bagudbetalt, ligesom dagpenge - og i de fleste tilfælde løn. For at vi kan udbetale til dig, skal du senest den sidste arbejdsdag i måneden indsende en udbetalingserklæring. Vi udbetaler til din NemKonto senest 5 dage efter, vi har modtaget udbetalingserklæringen. Udbetalingerne følger kalendermånederne.