Sådan er du dækket af JobSikring

Med JobSikring kan du få udbetalt op til 90 % af din hidtidige bruttoløn, minus AM-bidrag, hvis du mister jobbet. Her får du overblik over, hvornår og hvor længe du er dækket af JobSikring, hvis du mister dit job.

Du er dækket efter en kvalifikationsperiode på 6 måneder

JobSikring har en kvalifikationsperiode på 6 måneder. I kvalifikationsperioden skal du betale forsikringspræmie og have fast job som lønmodtager på mindst 30 timer om ugen. JobSikring dækker dig, hvis du bliver opsagt efter kvalifikationsperioden er udløbet. Du er ikke dækket, hvis du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, eller får konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt.

Der er en selvrisikoperiode på 30 dage

Selvrisikoperioden ´begynder dagen efter, at din opsigelsesperiode er udløbet. Du kan få udbetalinger fra JobSikring, når selvrisikoperioden på de 30 dage er slut. Du må gerne arbejde i selvrisikoperioden. Få overblik over dækning, selvrisiko og kvalifikationsperiode her.

Her kan læse om hvordan Krifa JobSikring dækker dig, hvis du mister dit arbejde.

Så længe er du dækket af JobSikring

Du kan få udbetalinger fra JobSikring i op til 6 måneder. Når du har brugt din første udbetalingsperiode på op til 6 måneder, skal du igen have fast job i 3 måneder, for at få ret til en ny 6 måneders udbetalingsperiode, hvis du igen bliver ledig. Du kan få udbetalinger i 3 ledighedsperioder i alt.

Sådan får du udbetalinger fra JobSikring

JobSikring er bagudbetalt, ligesom dagpenge - og i de fleste tilfælde løn. For at vi kan udbetale til dig, skal du hver måned indsende en udbetalingserklæring. Vi udbetaler til din NemKonto senest 5 dage efter, vi har modtaget udbetalingserklæringen. Udbetalingerne følger kalendermånederne.