Under uddannelse? FÅ svar på dine Corona-spørgsmål

Er din uddannelse blevet sat på standby af Coronavirus? Er elevpladsen i fare for at gå konkurs eller lukke? Vi har spurgt en af vores dygtige advokater om, hvordan du er stillet.


Mit fritidsjob er lukket ned

Regeringen og alle Folketingets partier har den 19. marts 2020 indgået en aftale, der giver dig mulighed for at få ekstra SU-lån, hvis du har mistet dit job på grund af Coronavirus.  

Du kan få op til 6.388 kr. per måned ud over de normale stipendier – og SU-lånemuligheder. Det gælder, uanset om du er i gang med en ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Læs mere om dine muligheder.

Jeg er blevet sendt hjem fra min elevplads – hvad gør jeg?

Som elev er dine rettigheder på arbejdsmarkedet beskyttet ikke bare af den gældende overenskomst på området, men også af erhvervsuddannelsesloven.  

Det betyder, at du i udgangspunktet ikke kan sendes hjem uden løn og at din arbejdsgiver stadig skal sørge for din uddannelse. Din arbejdsgiver skal altså lave en plan over, hvordan din uddannelse kan fortsætte på trods af Coronakrisen.  

Det betyder også, at du i udgangspunktet ikke kan opsiges, hvis du er ude over din prøvetid.

Bliver min læretid forlænget, hvis nedlukningen af Danmark strækker sig over en længere periode?

I udgangspunktet bliver din uddannelsestid ikke forlænget medmindre det faglige udvalg indstiller det.

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsplads går konkurs?

Hvis du er under uddannelse efter loven om erhvervsuddannelse, er du beskyttet af særlige regler, også i tilfælde af konkurs.  

Når din prøvetid er overstået, kan din uddannelsestid fx ikke opsigelse – hellere ikke selvom virksomheden er gået konkurs. Du vil derfor have ret til en økonomisk godtgørelse.

Det er vigtigt, at du husker at give skolen besked om, at din arbejdsgiver er gået konkurs. Du har nemlig ofte mulighed for at fortsætte uddannelse fx i skolepraktik.

Jeg er stadig i min prøvetid – hvad er mine rettigheder?

At du er i din prøvetid betyder, at du og din arbejdsgiver kan opsige uddannelsesaftalen uden grund og uden varsel.  

Prøvetiden er de første tre måneder af din ansættelse. Skoleophold tæller ikke med i de tre måneder.

Det er hårdt at gå på arbejde lige nu – kan I hjælpe mig?

Måske lader dine kunder deres frustrationer gå ud over dig? Måske ser du ting på det plejehjem, hvor du er elev, som er svære at slippe igen? Uanset hvilken uddannelse, du er i gang med, så er der pres på arbejdspladsen i de her dage.

Stress- og trivselssamtalen er et tilbud til dig, der kan give dig redskaberne til at håndtere situationen.

Læs mere om stress- og trivselssamtalen og book her

Min arbejdsgiver har søgt om lønkompensation – skal jeg bruge fridage?

Nej!

Som en del af hjælpepakken om lønkompensation, skal lønmodtageren, som virksomheden sørger lønkompensation til, bruge ferie og/eller afspadsering på op til fem dage i perioden.

Det gælder dog ikke elever, lærlinge og praktikanter.

Gratis fagforening under hele din uddannelse

Krifa Start er en gratis fagforening til dig, der er under uddannelse. Er du endnu ikke medlem?