6 ugers joberettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge. Du skal dog stadig være tilmeldt jobcentret og have et aktivt CV.

For at deltage i et kursus under ordningen '6 ugers jobrettet uddannelse', skal du enten være:

  • Ufaglært

  • Faglært eller

  • Faglært og samtidig har en kort videregående uddannelse (KVU)

Hvis du har en videregående uddannelse, har selvstændig bibeskæftigelse eller fast deltidsarbejde, har du i stedet for mulighed for at søge den regionale uddannelsespulje. Uddannelsespuljen forudsætter ikke en bestemt uddannelsesbaggrund, men retter sig mod områder, hvor der mangler arbejdskraft og er regionalt tilpasset. Hvis du vil vide mere, skal du kontakte dit jobcenter.

Praktisk information

Hvis du ønsker at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du deltage, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger. Kurserne skal afholdes inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år.

Du sammensætter selv dit kursusforløb på op til 6 uger, men det er en forudsætning at de kurser du vælger er inden for samme erhvervsgruppe. Tilmelding til kurset sker ved at kontakte den skole, du skal gå på.

Hvilke uddannelser er der tale om?

Uddannelserne er særligt udvalgt inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan fx være:

Der er flere måder at finde uddannelserne på. Du kan blandt andet:

  • Følge vejledningen på ”Min side” på www.jobnet.dk

  • Undersøge hvilke aktuelle uddannelser, der udbydes i dit lokalområde på www.star.dk

  • Finde beskrivelser på de enkelte skolers hjemmeside.

NB. Er du i opsigelsesfasen i dit nuværende job og i gang med en uddannelse, kan det i nogle tilfælde fortsættes som 6 ugers jobrettet uddannelse i din ledighedsperiode. Kontakt din lokale Krifa afdeling for nærmere vejledning.

Få styr på jobsøgningen hjemmefra

Med Krifas online jobsøgningsplatform får du hjælp til alle de spørgsmål og udfordringer, som kan dukke op, lige fra du har meldt dig ledig, til du finder drømmejobbet.