Netværkskort

Brug netværkskortet under jobsøgningen. Ved at udfylde et netværkskort kan du få et godt overblik over dit netværk og de personer, der kan hjælpe dig i din jobsøgning.
Cover image

Sådan udfylder du netværkskortet

Ud for hver kategori skal du skrive navnene på de personer, der kan hjælpe dig i jobsøgningen.

 • Familie

  Ud for ’familie’ skriver du navnet på dine søskende; dine fætre; din tante, dine onkler, dine forældre eller dine børn.

 • Fritid

  Ud for ’fritid’ skriver du navne på personer, du har gået til fritidsaktiviteter med. Det kan også være personer, du har trænet miniputpigerne i håndboldklubben med, eller forældre du har heppet med fra sidelinjen.

 • Arbejde

  Ud for ’arbejde’ skriver du navne på personer, du har arbejdet sammen med igennem dit liv. Det kan også være chefer, samarbejdspartnere og leverandører, du har haft.

 • Venner

  Ud for ’venner’ skriver du navne på dine venner og bekendte.

 • Studie/kursus

  Ud for ’Studie/kursus’ skal du skrive navne på de studiekammerater, du har haft.

 • Online netværk

  Ud for ’Online netværk’ skriver du relevante personer, du linker med på hhv. LinkedIn, Twitter, Facebook.

Når du har udfyldt kortet, kan du med fordel lave en plan for, hvem du kontakter først, og hvornår du gør det.