Karriere hos Krifa

Som arbejdslivsbevægelse har vi mennesket i fokus – ikke fag. Hver dag arbejder vi målrettet med vores kerneopgave: At skabe god arbejdslyst for den enkelte.

For vores medlemmer betyder det, at vi gennem samtaler om jobtrivsel, uddannelse og stress hjælper den enkelte til at se sit potentiale og tage ansvar for eget arbejdsliv – både her og nu, men også på fremtidens foranderlige arbejdsmarked. Gennem professionel håndtering af dagpenge og juridisk hjælp skaber vi tryghed, når arbejdslivet tager en uventet drejning.

I Krifa ansætter vi medarbejdere, der er bevidste om organisationens værdigrundlag, og som udvikler kompetencer, der skaber værdi for dem selv, kollegaerne, forretningen og medlemmerne.

Relationerne i organisationen bygger på vores værdier.

Vores egen arbejdslyst

En del af missionen er at skabe god arbejdslyst for medarbejderne, og vi ser det også som en forudsætning for at vi kan udbrede det til medlemmer og samfundet. Vi ønsker at vores medarbejdere trives på deres arbejde.

Vi måler løbende vores egen arbejdslyst, den seneste måling kan du se her:


Fakta om Krifa

  • I Krifa er vi samlet ca 650 medarbejdere hvoraf halvdelen har arbejdsplads i Aarhus.

  • I København, Kolding og Herning har vi større afdelinger med samlet 60-70 medarbejdere hvert sted – og herudover har vi en række mindre afdelinger.

  • De fleste medarbejdere i Krifa bliver her længe, gennemsnitligt har vi faktisk været ansat i 12 år.

  • Vi har en bred aldersspredning hvor 1/3-del er under 40 år, og godt 10% er fyldt 60.

  • Vi ansætter typisk 60-70 nye kolleger årligt.