Tag en uddannelse som arbejdslystkonsulent hos Krifa

Uddannelse: Bliv Arbejdslystkonsulent

Få værktøjer til at skabe eller vedligeholde trivslen på din arbejdsplads.

8 dages praksisnær uddannelse

Afvikles over ca. 4 måneder.

 
Datoer:

Der er pt. ingen hold udbudt til uddannelsen.

 

DKK. 8.900

Der er ikke momsfradrag på kursusgebyret

Hvorfor tage uddannelsen?

Med en uddannelse som Arbejdslystkonsulent får du nye kompetence inden for konflikthåndtering, stress, trivsel og meget mere. Du bliver i stand til at skabe et sprog om trivsel og starte dialoger om, hvordan I sammen sætter fokus på trivslen.

Høj trivsel skaber højere effektivitet og resultater på bundlinjen og du får en lang række konkrete værktøjer, du kan bruge i din hverdag.

Efter jeg har taget uddannelsen, er vi begyndt at tale meget mere kultur og kommunikation på min arbejdsplads. Det er ofte kommunikationen der er gal med når vi ikke trives på jobbet.

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, der ønsker et godt arbejdsliv med høj trivsel for dig selv og dine kollegaer. Du mangler konkrete værktøjer og viden til at skabe et sprog og en kultur, der danner grundlag for høj trivsel.

Adgangskrav

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, en grunduddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse + mindst 2 års erhvervserfaring
 • Du skal være i job, være selvstændig eller som ledig have fået godkendt uddannelsesforløbet hos din A-kasse
 • Hvis du er ledig, skal du lave en aftale med en virksomhed, som du kan udføre et mindre opgaveprojekt med ifbm. uddannelsen
 

Derfor er Krifa eksperter i trivsel og arbejdslyst

 • Krifas Videncenter for God Arbejdslyst har forsket i arbejdslyst igennem 8 år - blandt andet sammen med Kantar Gallup, Happiness Research Institute, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Epinion og Kraka Advisory
 • Vi har spurgt over 25.000 danskere, hvad der betyder noget for deres arbejdslyst
 • Vi har igennem de sidste 8 år udgivet rapporter, artikler, podcast og en bog om arbejdslyst
 • Vi har talt med tusindvis af danske lønmodtagere om deres arbejdslyst, og hvordan den kan forbedres

Det kan du efter uddannelsen 

 • Spotte stress hos dig selv og dine kolleger samt give forslag til, hvad der kan gøres ved det
 • Holde bedre og mere effektive møder ved hjælp af struktureret dialog
 • Bruge dialoghjulet som et værktøj til at arbejde med forandringer på din arbejdsplads
 • Være konstruktiv og kærlig i din feedback
 • Vide, hvad der giver dig energi, hvordan du agerer i konflikter samt kende dine egne kompetencer
 

Uddannelsen burde være for alle. Der er masser af værktøjer, der kan bruges både, når det går godt og når det går skidt. Arbejdslysten er et fælles ansvar.

Med uddannelsen får du:

Udarbejdet en Estimate personprofil, hvor du kan se din styrker og udfordringer i et teamsamarbejde. Du får bogen 'Organisatorisk medlemskab' af Maja Haslebo og du får desuden:

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, som du kan bruge i din videre karriere. Du kan skrive arbejdslystkonsulent på dit CV. Uddannelsen giver 5 ECTS point.

Netværk
På uddannelsen vil du møde medarbejdere og ledere fra andre arbejdspladser og brancher. Du vil derfor få rig mulighed for at udvide og styrke dit netværk.
Kompendium
Du får udleveret et kompendium med udvalgte artikler om de 7 faktorer, der har betydning for danskernes arbejdslyst.

Program for undervisningsdagene

God Arbejdslyst, organisatorisk medlemskab, GAIS og kultur

Overblik over uddannelsens indhold, forløb og afslutning, og en introduktion til undervisningsmetoder.

Vi dykker ned i, hvorfor det er vigtigt at tale om arbejdslyst, og hvilke muligheder din nye viden om arbejdslyst giver dig for at understøtte trivslen i din organisation. Derudover bliver du klogere på, hvordan kulturen påvirker hverdagen i organisationer, og hvordan du som arbejdslystkonsulent kan bruge kulturen til at skabe resultater på din arbejdsplads.

Øvelser:
 • Hvordan får du bragt dine nye kompetencer i spil?
 • Hvad skal effekten af uddannelsen være på din arbejdsplads?
 • Find tre ting i jeres nuværende kultur på arbejdspladsen, som du kan bruge til din fordel som arbejdslystkonsulent

Mening og balance

Her arbejder vi med Mening og Motivation og bliver klogere på, hvordan oplevelsen af mening med arbejdet kan påvirke motivationen i arbejdslivet. Vi ser også nærmere på, hvordan man kan skabe en god balance i arbejdslivet ved bl.a. at sætte spot på opgaverne der skal løses og de ressourcer, som er til rådighed.

Øvelser:
 • Hvad opleves meningsfuldt for dig i dit arbejde?
 • Hvad betyder dit arbejde for dig?
 • Hvordan hænger din opfattelse af din identitet
  sammen med dit arbejdsliv?
 

Mestring, ledelse og resultater

Gennem oplæg og dialog sætter vi fokus på den sociale, faglige og personlige mestring i arbejdslivet.

Du får indblik i din egen mestring og syn for, hvordan du som arbejdslystkonsulent kan arbejde med mestring generelt på din arbejdsplads. Vi dykker ned i vores viden om, hvordan du opnår gode resultater, og hvordan man kan arbejde med at sætte mål, der giver arbejdslyst. Vi ser nærmere på, hvordan ledelse påvirker arbejdslysten, og hvilke ledelsesdimensioner er vigtige?

Øvelser
 • Udfyldelse af Mestringshjulet
 • Resultatlogbogen – et værktøj til at arbejde med fremskridt
 • Har du prøvet at hjælpe din leder til at blive en bedre leder? Hvad gjorde du?

Kolleger, persontyper og kommunikation

Vi sætter spot på persontyper og kolleger.

Du får viden om, hvad der kendetegner det gode kollegaskab, og hvordan du som arbejdslystkonsulent kan bruge viden om persontyper til at styrke din kommunikation og din projektstyring. Du får du kendskab til udvalgte kommunikationsteorier samt viden om, hvordan du tilrettelægger en effektiv kommunikation, som hjælper dig til at opnå resultater som arbejdslystkonsulent
Øvelser:
 • Hvad er en god kollega for dig?
 • Hvordan kan Lasswells kommunikationsmodel bruges i dit projekt?

Medbestemmelse, konflikter og forandringer

Vi dykker ned i, hvad medbestemmelse betyder for din arbejdslyst, hvad der definerer en konflikt, og hvordan du selv reagerer i konfliktsituationer. Derudover ved vi også, at forandringer i arbejdslivet er uundgåelige, så du får viden om, hvordan du kan håndtere de forandringer og bidrage til, at forandringerne til at lykkes? 

Øvelser:
 • Hvordan ser du på konflikter?
 • Dialogværktøj – værktøj til forandring

Ofte stillede spørgsmål


Hvordan er uddannelsen og forløbet sammensat?

Uddannelsen er skabt i samarbejde med Erhvervsakademiet Dania og tager afsæt i akademifaget ‘Organisering’. Alle moduler tager udgangspunkt i trivsel og arbejdslyst.

Uddannelsesprogrammet er fordelt over 8 dage, som afvikles over en periode på ca. 4 måneder:

 • 5 undervisningsdage: 

  Dag 1: God Arbejdslyst, organisatorisk medlemskab, GAIS og kultur
  Dag 2: Mening og balance
  Dag 3: Mestring, ledelse og resultater
  Dag 4: Kolleger, persontyper og kommunikation
  Dag 5: Medbestemmelse, konflikter og forandringer

  Se det fulde program for undervisningsdagene

 • Vejledningsdag: Der samles op på undervisningen, og du har mulighed for at få vejledning og sparring på din eksamensopgave.
 • Eksamensdag: Du afslutter uddannelsen med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Der gives efterfølgende en karakter efter 7-trins skalaen. Når du består eksamen, får du et eksamensbevis samt 5 ECTS-point.
 • Certificeringsdag: Du bliver fejret og du får dit diplom. Der afholdes ferniseringsrunder, hvor alle kort præsenterer deres projekt.

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg fra underviserne, øvelser og refleksion. Du præsenteres for teoretiske modeller, der kan omsættes til praktiske redskaber, som du nemt kan bruge i praksis.

 

Hvad er inkluderet i prisen?

Inkluderet i prisen (8.900 DKK) er:

 • Alle uddannelsesmaterialer
 • Bogen 'Organisatorisk medlemskab af Maja Haslebo
 • Estimate personprofil, hvor du kan se dine styrker og udfordringer i et teamsamarbejde
 • Eksamen
 • Certificering
 • Individuel sparringer under uddannelsen
 • Fuld forplejning under alle fysiske undervisningsdage

* Der er ikke momsfradrag på kursusgebyret.

Kan jeg søge om tilskud til uddannelsen?

Der er følgende muligheder for at søge tilskud til uddannelsen: