Udannelse - Ledelse med arbejdslyst og mening

Ledelse med arbejdslyst og mening

Tilmeld dig uddannelsen

Arbejd effektfuldt med arbejdslyst og mening som strategisk og organisatorisk fokus

Fremtidens virksomheder kalder på ledere og beslutningstagere, der kan skabe en langt bedre og mere ansvarlig balance mellem medarbejdere, virksomhed og omverdenen.

Krifa og konsulentvirksomheden MacMann Berg er derfor glade for at kunne præsentere denne praksisnære uddannelse for ledere og konsulenter, der ønsker at arbejde klogt med medarbejdernes arbejdslyst og meningsskabelse til gavn for samarbejdet, trivslen og evnen til at skabe resultater.

Det er en uddannelse på højt niveau, som er designet for at gøre dig til en dygtigere leder. Du lærer at gennemføre og facilitere initiativer, der har til formål at bevare eller højne den gode arbejdslyst.

Hør Nicolai Skjøtt, uddannelsesleder i Krifa, og Thomas Johansen, Direktør og chefkonsulent i MacMann Berg, fortælle om, hvad du får ud af uddannelsen.

Dét får du ud af at deltage i uddannelsen

Lær hvordan, du kan lede så både arbejdslysten og resultaterne bliver styrket. Lær hvordan, du udvikler en stærkere bidragskultur, hvor vi bruger hinandens forskelligheder, styrker og talenter – uden at slide hinanden op.

Nicolai Skjøtt, uddannelsesleder i Krifa

Du kan starte i foråret 2023

Pris: 12.995 kr.*

Inklusiv fuld forplejning, alle uddannelsesmaterialer og individuel sparring under uddannelsen.

*Husk, at du som medlem af Krifa Fagforening og Krifa Basis kan du få op til 1.000 kr. i tilskud til uddannelse og kurser. 

Som medlem af Krifa Plus kan du få 2.000 kr. i tilskud (mulighed for op til 8.000 kr. hvis du ikke har brugt af dit kursustilskud indenfor de seneste 4 år op til ansøgningstidspunktet).
Læs mere om uddannelses- og kursustilskud her.

Sted: Uddannelsen udbydes i Aarhus hos Krifa, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Undervisere: Erfarne konsulenter fra MacMann Berg og Krifa

Gennemført uddannelse giver dig et uddannelsesbevis, som kan bruges i din videre karriere. Det kræver mindst 80 % tilstedeværelse på uddannelsen og netværksdagene for at få et uddannelsesbevis.

Se vilkår omkring tilmelding, afmelding og gennemførsel nederst på denne side.

Praktisk information

Modul 1

 • 23. marts 2023 kl. 10-17
 • 24. marts 2023 kl. 9-16

Netværksdag

 • 18. april 2023

Modul 2

 • 27. april 2023 kl. 10-17
 • 28. april 2023 kl. 9-16

Netværksdag

 • 23. maj 2023

Modul 3

 • 31. maj 2023 kl. 10-17

Hvem kan deltage på uddannelsen?

Uddannelsen er målrettet ledere og konsulenter, som gerne vil arbejde mere effektfuldt med ledelse af udvikling, og som ønsker at skabe en engagerende og stærkere bidragskultur - ud fra et ansvarligt og bæredygtigt helhedsperspektiv.

Du er fx chef, leder, mellemleder, personaleansvarlig, organisationskonsulent, projektleder eller ansat i en HR-funktion.

 Forløbet forudsætter, at du er i job, så du har en praksis at træne i.

Du vil opnå færdigheder indenfor disse 5 emner

 • Du lærer at koble arbejdslyst og strategi, så det giver mening for alle medarbejdere
 • Du lærer, hvordan arbejdslysten bliver et fælles ansvar
 • Du lærer, hvordan I sammen i organisationen udvikler den gode arbejdslyst
 • Du lærer om processer og værktøjer, der kan styrke samarbejdet
 • Du lærer, hvordan du skal forstå trivselsmålinger og bruge dem til at skabe værdi for din arbejdsplads.
NB. Igennem hele uddannelsesforløbet arbejder du konkret med dit eget udviklingsprojekt i egen organisation. Det handler om at få teorier og værktøjer fra uddannelsen omsat til værdiskabende meningsfuld praksis.

Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsesforløbet består af fem kursusdage, som er fordelt over tre moduler (to 2-dags moduler). Imellem modulerne mødes du sammen med andre kursister i mindre netværksgrupper, hvor I kan dele erfaringer i forhold til den organisatoriske og strategiske forankring.

For større effekt vil der mellem modulerne være mulighed for individuel sparring af underviserne, som er erfarne ledere og organisations- og forretningsudviklere.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?


Om tilmelding, afmelding og gennemførsel

 • Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.
 • Tilmelding er først endeligt registeret, når vi har modtaget din betaling
 • Tilmelding er som udgangspunkt bindende
 • Afmelding: Indtil otte uger før uddannelsens start refunderer vi det fulde beløb
 • Afmelding: Indtil seks uger før uddannelsens start refunderer vi det halve beløb
 • Afmelding: Mindre end seks uger før uddannelsesstart refunderer vi ikke betalingen
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse uddannelsen, hvis der er færre end 12 deltagere