Uddannelse: Ledelse med mening og arbejdslyst

Ledelse med arbejdslyst og mening

Bliv klædt på til fremtidens ledelse

Tilmeld dig uddannelsen

Om uddannelsen:
Arbejd effektfuldt med arbejdslyst og mening som strategisk og organisatorisk fokus

Fremtidens virksomheder kalder på ledere og beslutningstagere, der kan skabe en langt bedre og mere ansvarlig balance mellem medarbejdere, virksomhed og omverdenen.

Krifa og konsulentvirksomheden MacMann Berg er derfor glade for at kunne præsentere denne praksisnære uddannelse for ledere og konsulenter, der ønsker at arbejde klogt med medarbejdernes arbejdslyst og meningsskabelse til gavn for samarbejdet, trivslen og evnen til at skabe resultater.

Det er en uddannelse på højt niveau, som er designet for at gøre dig til en dygtigere leder. Du lærer at gennemføre og facilitere initiativer, der har til formål at bevare eller højne den gode arbejdslyst.

Hør Nicolai Skjøtt, uddannelsesleder i Krifa, og Thomas Johansen, Direktør og chefkonsulent i MacMann Berg, fortælle om, hvad du får ud af uddannelsen.

Dét får du ud af at deltage i uddannelsen

Lær hvordan, du kan lede så både arbejdslysten og resultaterne bliver styrket. Lær hvordan, du udvikler en stærkere bidragskultur, hvor vi bruger hinandens forskelligheder, styrker og talenter – uden at slide hinanden op.

Nicolai Skjøtt, uddannelsesleder i Krifa

Du kan starte i foråret 2022

Pris: 12.995 kr.*

Inklusiv fuld forplejning, alle uddannelsesmaterialer og individuel sparring under uddannelsen.
*Husk, at du som medlem af Krifa Fagforening kan du få 1.000 kr. i tilskud til uddannelse og kurser.  Læs mere om det her.

Sted: Uddannelsen udbydes i Aarhus hos Kirfa, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Undervisere: Erfarne konsulenter fra MacMann Berg og Krifa

Gennemført uddannelse giver dig et uddannelsesbevis, som kan bruges i din videre karriere. Det kræver mindst 80 % tilstedeværelse på uddannelsen og netværksdagene for at få et uddannelsesbevis.

Se vilkår omkring tilmelding, afmelding og gennemførsel nederst på denne side.

Praktisk information

Modul 1

 • 24. marts 2022, kl. 10-17
 • 25. marts 2022, kl. 9-16

Netværksmøde

 • Frivilligt online netværksmøde

Modul 2

 • 26. april 2022, kl. 10-17
 • 27. april 2022, kl. 9-16

Netværksmøde

 • Frivilligt online netværksmøde

Modul 3

 • 31. maj 2022, kl. 10-17

  Hvem kan deltage på uddannelsen?

  Uddannelsen er målrettet ledere og konsulenter, som gerne vil arbejde mere effektfuldt med ledelse af udvikling, og som ønsker at skabe en engagerende og stærkere bidragskultur - ud fra et ansvarligt og bæredygtigt helhedsperspektiv.

  Du er fx chef, leder, mellemleder, personaleansvarlig, organisationskonsulent, projektleder eller ansat i en HR-funktion.

   Forløbet forudsætter, at du er i job, så du har en praksis at træne i.

  Du vil opnå færdigheder indenfor disse 5 emner

  Arbejdslyst og strategi:

  Du lærer at koble arbejdslyst og strategi, så det giver mening for alle medarbejdere

  Arbejdslyst og medarbejdere:

  Du lærer, hvordan I sammen i organisationen udvikler den gode arbejdslyst

  Arbejdslyst og processer:

  Du lærer om processer og værktøjer, der kan styrke samarbejdet

  Arbejdslyst alle bidrager til:

  Du lærer, hvordan arbejdslysten bliver et fælles ansvar

  Trivselsmålinger:

  Du lærer, hvordan du skal forstå trivselsmålinger og bruge dem til at skabe værdi for din arbejdsplads.
  NB. Igennem hele uddannelsesforløbet arbejder du konkret med dit eget udviklingsprojekt i egen organisation. Det handler om at få teorier og værktøjer fra uddannelsen omsat til værdiskabende meningsfuld praksis.

  Uddannelsens opbygning

  Uddannelsesforløbet består af fem kursusdage, som er fordelt over tre moduler (to 2-dags moduler). Imellem modulerne mødes du sammen med andre kursister i mindre netværksgrupper, hvor I kan dele erfaringer i forhold til den organisatoriske og strategiske forankring.

  For større effekt vil der mellem modulerne være mulighed for individuel sparring af underviserne, som er erfarne ledere og organisations- og forretningsudviklere.

  Uddannelsens indhold

  1. Modul – Arbejdslyst i et organisatorisk perspektiv

  Første modul på uddannelsen vil handle om, hvordan du kan gøre arbejdslyst til en del af løsningen i at skabe organisatorisk værdi og komme godt i mål med kerneopgaven. Det vil også handle om, hvad din organisation skal lykkes med på kort og på længere sigt, og hvordan du begynder at lægge en strategi for arbejdslysten, der understøtter de resultater, du gerne vi skabe. Vi dykker også ned i arbejdslystfaktorerne og kobler det til den GAIS-måling, du har foretaget, for at finde ud af, hvor potentialet er størst i forhold til at forbedre arbejdslysten i din organisation.

  2. Modul – effektfuld ledelse af udviklings- og forandringsprocesser

  Andet modul på uddannelsen vil handle om, hvordan du kan skabe resultater sammen med andre. Vi arbejder med nysgerrighed og evnen til at stille kraftfulde spørgsmål, der involverer, undersøger, forstyrrer og skaber ejerskab. Her inddrages også data fra din gennemførte GAIS-måling. Vi ser også nærmere på, hvordan kan vi gøre møder, processer og dialoger mere værdiskabende, så de skaber mening for både organisationen og den enkelte. Her vil desuden være præsentation og træning af fokuserede og strukturerede processer, der øger kvaliteten af samarbejdet til gavn for den samlede opgaveløsning og arbejdslyst.

  3. Modul – udvikling af en stærkere bidragskultur – kultur som strategi

  Tredje modul vil handle om, hvordan forkromede strategier og udviklings- og forandringsprocesser ikke lykkes, hvis vi ikke bevidst arbejder med kulturen. Vi arbejder i særlig grad med, hvordan vi kan gøre kultur til strategi – som en effektfuld vej til at skabe en stærkere bidragskultur, der fremmer arbejdslysten og opgaveløsningen. Modulet slutter af med, at den enkelte får lagt en individuel plan for, hvordan de nyerhvervede kompetencer kan bruges i egen praksis.


  Hvad arbejder vi med på uddannelsen?


  Om tilmelding, afmelding og gennenførsel

  • Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.
  • Tilmelding er først endeligt registeret, når vi har modtaget din betaling
  • Tilmelding er som udgangspunkt bindende
  • Afmelding: Indtil otte uger før uddannelsens start refunderer vi det fulde beløb
  • Afmelding: Indtil seks uger før uddannelsens start refunderer vi det halve beløb
  • Afmelding: Mindre end seks uger før uddannelses start refunderer vi ikke betalingen
  • Vi forbeholder os ret til at aflyse uddannelsen, hvis der er færre end 12 deltagere