Lederuddannelse Krifa sammenhæng mellem arbejdslyst, mening og resultater

Ledelse med arbejdslyst og mening

Vi hjælper dig med at styrke din lederrolle og skabe forretning i et sundt miljø med høj arbejdslyst og mening.
Tilmeld dig uddannelsen

8 dages praksisnær lederuddannelse

6 undervisningsdage og 2 netværksdage fordelt over 3 måneder.

 

Sted: Aarhus.

 

Datoer 2024:

 • den 3-4. april
 • den 15. maj
 • den 22-23. maj
 • den 12. juni
 • den 19-20. juni

Se program

 

DKK. 19.995

Der er ikke momsfradrag for kursusgebyret.

 

Hvorfor tage uddannelsen?

Vi ved, at det er afgørende for arbejdslysten, hvis vi har mening i vores arbejdsliv. Vi skal føle, at vores opgaver giver mening, og at vi bidrager til et større formål. Det giver os engagement og motivation. Samtidig er det altafgørende for en hver virksomhed at skabe resultater.

Men, hvordan arbejder du som leder med at sikrer, at medarbejderne har en meningsfuld hverdag samtidig med, at de skaber resultater? Og hvordan styrker du det stærke arbejdsfælleskab og gode resultater, uden at gå på kompromis med medarbejdernes arbejdslyst?

Med en uddannelse i 'Ledelse med arbejdslyst og mening' får du indsigt i dynamikkerne mellem arbejdslyst, mening og resultater. Du får håndgribelige metoder og redskaber til at igangsætte og facilitere initiativer, der styrker sammenhængen mellem arbejdslyst, mening og resultater i netop din virksomhed.

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig der:

 • Brænder for at forløse potentialet hos dine medarbejdere - ved at skabe trivsel og mening i arbejdslivet.
 • Ønsker at skabe en engagerende og stærk bidragskultur - ud fra et ansvarligt og bæredygtigt helhedsperspektiv.
 • Drømmer om at skabe trivsel blandt dine medarbejdere - trivsel, der både øger effektiviteten, arbejdslysten og bundlinjen.

Du kan fx være:

 • leder
 • mellemleder
 • projektleder
 • ansat i en HR-funktion

Du er i job, så du har en praksis at træne i.

Udbytte

På uddannelsen får du praktisk erfaring med konkrete og håndgribelige værktøjer til at sætte arbejdslyst og mening på dagordenen.

Udbytte på Lederuddannelse hos Krifa

Redskaber til at koble arbejdslyst og strategi

Du får viden og redskaber til at koble arbejdslyst og strategi, så det giver mening for alle medarbejdere.

Værktøjer til at arbejde strategisk med kulturudvikling

Du får værktøjer til, hvordan du arbejder strategisk med kulturudvikling, og skaber en kultur, der både øger medarbejdernes trivsel og virksomhedens bundlinje.

Metoder til inddragelse af medarbejdere

Du lærer, hvordan du som leder skaber større inddragelse af dine medarbejdere. Du får konkrete metoder til at sikre inddragelse i hverdagen.

Værktøjer og processer til styrkelse af samarbejdet

Du får indsigt i processer og værktøjer, der kan styrke samarbejdet – øget samarbejde giver bedre resultater.

Nyt trivselsværktøj

Du lærer at anvende et nyt trivselsværktøj, der måler trivslen hos dine medarbejdere og gør dig klogere på, hvor du skal sætte ind for at højne arbejdslysten hos dine medarbejdere.

Med uddannelsen får du:

Kursusbevis

Ved gennemført uddannelse får du et uddannelsesbevis, som kan bruges i din videre karriere.

Gennemført uddannelse betyder mindst 80% tilstedeværelse på uddannelsen.

Individuel sparring
Du får mulighed for individuel sparring under hele uddannelsen. Vi tilbyder også, at du kan benytte dig af en enkelt sparring efter uddannelsens afslutning.
Ekstra materiale
Du får, foruden øvrige undervisningsmaterialer, bøgerne ‘Naturlig ledelse - på vej mod et menneskeligt arbejdsliv’ og 'Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling – en praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål’ 

Anmeldelser:

Uddannelsen har bidraget til, at jeg som leder har fået mere fokus på visionen, vigtigheden i at få den italesat og samtidig sikre, at medarbejderne kan se meningen med deres arbejde og deres bidrag til visionen. Det er grobunden for, at vi arbejder i samme retning og ikke mindst for trivslen og motivationen.”

- Ketty S. Christensen, Aarhus Universitet

Uddannelsen har sat mig i stand til at holde mere effektive møder, hvor der kommer et godt og brugbart udbytte. Jeg har fået værktøjer til at få mødedeltagerne på banen, så deres viden og forståelse af situationen kommer min arbejdsplads til gavn.

- Henriette Westh Marker Thomsen, Arbejdsmiljøkoordinator, Sanistål

Super med håndgribelige ledelsesværktøjer, praksisnær uddannelse, stor anvendelighed i organisation, god afslappet atmosfære, fine rammer, lækker forplejning.

For mig tror jeg at uddannelsen er et vendepunkt i forhold til at få brugt flere af de konkrete ledelsesværktøjer i mit ledelsesarbejde - altså mere ledelse mindre drift.

Veltilrettelagt og praksisnært kursus. Det kobler til virkeligheden i mit arbejde og skubber positivt til mig som deltager, ved at udfordre til at bruge den nye viden til gavn for min arbejdsplads /virksomhed

Dejligt med et kursus med fokus på få - men anvendelige - værktøjer, fremfor et kursus med tykke mapper og en masse værktøjer der aldring kommer længere end reolen på kontoret.

Praktisk information:

Program

Grundfilosofien er, at holde uddannelsen så praksisnær og konkret som muligt. Derfor vil der være god tid mellem undervisningsdagene til at komme hjem i virksomheden og prøve den nye viden og de nye værktøjer af.

Dag 1 

3. april kl. 10-17

 • At udvikle egen praksis som leder
 • Hvordan forstår vi organisationer som levende systemer
 • Når ledelse skaber arbejdslyst
  - arbejdslystens syv faktorer
 • Anerkendelse og nysgerrighed i ledelse

____________________________________________________________________________

Dag 2

4. april kl. 9-16

 • At arbejde inddragende som leder - Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål
 • Fra spørgsmål til praksis i ledelse
 • Lederen som rollemodel
  - En introduktion til paradoksledelse
 • Etablering af netværksgrupper

____________________________________________________________________________

Dag 3

15. maj kl. 10-14

 • Netværksdag 

____________________________________________________________________________

Dag 4

22. maj kl. 10-17

 • Evnen til at lede og facilitere processer
 • Tre typer strategi for god ledelse
 • Fra uddannelse til praksisudvikling
  – læring om transfer

____________________________________________________________________________

Dag 5

23. maj kl. 9-16

En dag i naturen

____________________________________________________________________________

Dag 6

12. juni kl. 10-14

 • Netværksdag 

____________________________________________________________________________

Dag 7

19. juni kl. 10-17

 • Ledelse med mening og retning
 • Helhedstænkende ledelse
 • Hvad motiverer dig som leder

 

____________________________________________________________________________

Dag 8

20. juni kl. 9-16

 • Kultur som strategi
   
 • Koordination af mening og handling - en introduktion til CMM teori
 • Hvordan vi som ledere kan lade os inspirere af den måde naturen fungere - med udgangspunkt i bogen 'Naturlig Ledelse'

Prisen er inklusiv

Før forløbet:

 • Undervisningsmateriale

Under forløbet:

 • Fuld forplejning på alle fysisk undervisningsdage
 • Bogen: 'Naturlig ledelse - på vej mod et menneskeligt arbejdsliv'
 • Bogen 'Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling'
 • Forskningsrapporter fra Videncenter for God Arbejdslyst
 • Individuel sparring

Efter forløbet:

 • Kursusbevis

 

Kursustilskud

Som medlem af Krifa Fagforening og Krifa Basis kan du få op til 1.000 kr. i tilskud til uddannelse og kurser.

Som medlem af Krifa Plus kan du få 2.000 kr. i tilskud (mulighed for op til 8.000 kr. hvis du ikke har brugt af dit kursustilskud indenfor de seneste 4 år op til ansøgningstidspunktet).

Læs mere om uddannelses- og kursustilskud.

Tilmelding, afmelding og gennemførsel

Tilmelding:

 • Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet
 • Tilmelding er først endeligt registreret, når vi har modtaget din betaling
 • Tilmelding er som udgangspunkt bindende

 

Afmelding:

 • Ved afmelding indtil otte uger før uddannelsesstart refunderer vi det fulde beløb
 • Ved afmelding indtil seks uger før uddannelsesstart refunderer vi det halve beløb
 • Ved afmelding mindre end seks uger før uddannelsesstart refunderer vi ikke betalingen

 

Gennemførsel:

 • Ved under 12 tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse uddannelsen.

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen er du meget velkommen til at skrive til os