Lederuddannelse Krifa - Ledelse og trivsel

Ledelse med arbejdslyst og mening

Ledelse der skaber motiverede og glade medarbejdere.
Tilmeld dig uddannelsen

Få konkrete og håndgribelige værktøjer til, hvordan du som leder spiller en positiv rolle og arbejder klogt med at fremme medarbejdernes trivsel.

DKK. 12.995

7 dage fordelt over 2 måneder.
 
Datoer 2023:
 • 23. marts kl. 10-17
 • 24. marts kl. 9-16
 • 18. april kl. 10-14
 • 27. april kl. 10-17
 • 28. april kl. 9-16
 • 23. maj kl. 10-14
 • 31. maj kl. 10-17 

Aarhus: 

 • Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N

Hvorfor tage uddannelsen?

Fremtidens organisation kalder på ledere og beslutningstagere, der evner at skabe en stærk sammenhæng og balance mellem medarbejdere, organisation og omverden.

Et fokus på at øge medarbejdernes arbejdslyst og trivsel er en investering, der ofte betaler sig tilbage i form af højere effektivitet, produktivitet og bundlinje. Det er afgørende, hvis du som virksomhed vil gøre dig attraktiv - både i forhold til fastholdelse og rekruttering.

På uddannelsen lærer du blandt andet at facilitere initiativer, der er med til at give dine medarbejdere god arbejdslyst og mening.

Det siger tidligere deltagere:

Uddannelsen har bidraget til, at jeg som leder har fået mere fokus på visionen, vigtigheden i at få den italesat og samtidig sikre, at medarbejderne kan se meningen med deres arbejde og deres bidrag til visionen. Det er grobunden for, at vi arbejder i samme retning og ikke mindst for trivslen og motivationen.”

- Kette S. Christensen, Aarhus Universitet

Uddannelsen har sat mig i stand til at holde mere effektive møder, hvor der kommer et godt og brugbart udbytte. Jeg har fået værktøjer til at få mødedeltagerne på banen, så deres viden og forståelse af situationen kommer min arbejdsplads til gavn.

- Henriette Westh Marker Thomsen, Arbejdsmiljøkoordinator, Sanistål

Super med håndgribelige ledelsesværktøjer, praksisnær uddannelse, stor anvendelighed i organisation, god afslappet atmosfære, fine rammer, lækker forplejning.

For mig tror jeg at uddannelsen er et vendepunkt i forhold til at få brugt flere af de konkrete ledelsesværktøjer i mit ledelsesarbejde - altså mere ledelse mindre drift.

Veltilrettelagt og praksisnært kursus. Det kobler til virkeligheden i mit arbejde og skubber positivt til mig som deltager, ved at udfordre til at bruge den nye viden til gavn for min arbejdsplads /virksomhed

Dejligt med et kursus med fokus på få - men anvendelige - værktøjer, fremfor et kursus med tykke mapper og en masse værktøjer der aldring kommer længere end reolen på kontoret.

Dit udbytte

Udbytte på Lederuddannelse hos Krifa

Opnå en mere anerkendende ledelsesstil

Du får redskaber til at arbejde med en mere anerkendende ledelsesstil, der styrker din rolle som leder og øger dine medarbejderes trivsel.

Lær hvordan du som leder skaber større inddragelse.

Du får metoder til, hvordan du sikrer en større inddragelse af dine medarbejdere i hverdagen.

Få et nyt trivselsværktøj

Lær at anvende et nyt trivselsværktøj, der kan fortælle dig, hvor du særligt skal sætte ind for at højne arbejdslysten hos dine medarbejdere.

Få indsigt i, hvordan du arbejder med kulturudvikling

Få værktøjer til, hvordan du arbejder strategisk med kulturudvikling, og skaber en kultur, der både øger medarbejdernes trivsel og virksomhedens bundlinje.

Få viden om, hvordan du styrker samarbejdet

Du får indsigt i processer og værktøjer, der kan styrke samarbejdet – øget samarbejde giver bedre resultater.

Med uddannelsen får du:

Kursusbevis

Ved gennemført uddannelse får du et uddannelsesbevis, som kan bruges i din videre karriere.

Gennemført uddannelse betyder mindst 80% tilstedeværelse på uddannelsen.

Individuel sparring
Du får mulighed for individuel sparring under hele uddannelsen. Vi tilbyder også, at du kan benytte dig af en enkelt sparring efter uddannelsens afslutning.
Ekstra materiale

Udover undervisningsmaterialer får du en række forskningsrapporter om god arbejdslyst samt bøgerne 'Naturlig Ledelse' og 'Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling'.

Hvem er uddannelsen henvendt til?

Lederuddannelse Krifa - hvem er uddannelsen henvendt til

Uddannelsen er for dig der:

 • Brænder for at forløse potentialet hos dine medarbejdere - ved at skabe trivsel og mening i arbejdslivet.
 • Ønsker at skabe en engagerende og stærk bidragskultur - ud fra et ansvarligt og bæredygtigt helhedsperspektiv.
 • Drømmer om at skabe trivsel blandt dine medarbejdere – trivsel, der både øger effektiviteten, arbejdslysten og bundlinjen.

Du kan fx være:

 • Leder
 • Mellemleder
 • Projektleder
 • Ansat i en HR-funktion.

Du er i job, så du har en praksis at træne i.

Form og program

Grundfilosofien er, at holde uddannelsen så praksisnær og konkret som muligt. Derfor vil der være god tid mellem undervisningsdagene til at komme hjem i virksomheden og prøve den nye viden og de nye værktøjer af.

 

Program

Dag 1 

23. marts kl. 10-17

 • At udvikle egen praksis som leder
 • Hvordan forstår vi organisationer som levende systemer
 • Når ledelse skaber arbejdslyst
  - arbejdslystens syv faktorer
 • Anerkendelse og nysgerrighed i ledelse

____________________________________________________________________________

Dag 2

24. marks kl. 9-16

 • At arbejde inddragende som leder - Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål
 • Fra spørgsmål til praksis i ledelse
 • Lederen som rollemodel
  - En introduktion til paradoksledelse
 • Etablering af netværksgrupper

____________________________________________________________________________

Dag 3

18. april kl. 10-14

 • Netværksdag 

____________________________________________________________________________

Dag 4

27. april kl. 10-17

 • Evnen til at lede og facilitere processer
 • Tre typer strategi for god ledelse
 • Fra uddannelse til praksisudvikling
  – læring om transfer

____________________________________________________________________________

Dag 5

28. april kl. 9-16

 • Ledelse med mening og retning
 • Helhedstænkende ledelse
 • Hvad motiverer dig som leder

____________________________________________________________________________

Dag 6

23. maj kl. 10-14

 • Netværksdag 

____________________________________________________________________________

Dag 7

31. maj kl. 10-17

 • Kultur som strategi
   
 • SPOT, FORM, LED – en øvelse til at arbejde med kultur
 • Back-casting – effektfuld metode til at skabe attraktive fremtider

Lederuddannelse der giver konkrete værktøjer

En helt anden tilgang til, hvordan jeg kan involvere vores ansatte mere

"Jeg tilmeldte mig uddannelsen, da jeg var nysgerrig på hvordan jeg kunne involvere vores ansatte mere. Under hele uddannelse, fik jeg en helt anden tilgang til hvordan jeg kan implementere det i hverdagen, både ved aha-oplevelser, reflekterende emner og konkrete værktøjer".

- Kim Pedersen, Partner hos Nonstop Systems

Praktisk information:

Prisen er inklusiv

Før forløbet:

 • Undervisningsmateriale

Under forløbet:

 • Fuld forplejning på alle fysisk undervisningsdage
 • Bogen: 'Naturlig ledelse - på vej mod et menneskeligt arbejdsliv'
 • Bogen 'Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling'
 • Forskningsrapporter fra Videncenter for God Arbejdslyst
 • Individuel sparring

Efter forløbet:

 • Kursusbevis

 

Kursustilskud

Som medlem af Krifa Fagforening og Krifa Basis kan du få op til 1.000 kr. i tilskud til uddannelse og kurser.

Som medlem af Krifa Plus kan du få 2.000 kr. i tilskud (mulighed for op til 8.000 kr. hvis du ikke har brugt af dit kursustilskud indenfor de seneste 4 år op til ansøgningstidspunktet).

Læs mere om uddannelses- og kursustilskud.

Tilmelding, afmelding og gennemførsel

Tilmelding:

 • Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet
 • Tilmelding er først endeligt registreret, når vi har modtaget din betaling
 • Tilmelding er som udgangspunkt bindende

 

Afmelding:

 • Ved afmelding indtil otte uger før uddannelsesstart refunderer vi det fulde beløb
 • Ved afmelding indtil seks uger før uddannelsesstart refunderer vi det halve beløb
 • Ved afmelding mindre end seks uger før uddannelsesstart refunderer vi ikke betalingen

 

Gennemførsel:

 • Ved under 12 tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse uddannelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen er du meget velkommen til at skrive til os