Tre træklodser med påtegnede ansigtsudtryk. Den ene klods løftes op af en hånd

13 elementer til at give effektiv feedback

Effektiv feedback kan have stor indflydelse på effektiviteten og medarbejdernes engagement. Det er derfor afgørende, at du som leder udvikler en god forståelse for, hvad der udgør en effektiv feedback.
Bessie Rauff

Brug elementerne i din egen feedback til dine medarbejdere – eller tag dem med til et afdelingsmøde, hvor I taler om, hvordan I kan blive endnu bedre til at give hinanden feedback i hverdagen.

 • 1
  Specifik

  Feedback skal være konkret og vedrøre et specifikt område. Det skal også indeholde klare forventninger.

 • 2
  Rettidig

  Feedback skal gives inden der går for lang tid fra det skete.

 • 3
  Passende

  Feedback skal præsenteres på en positiv, taktfuld og ikke-truende måde. Den kollega, der giver feedback, skal forblive rolig og professionel under hele processen. Derudover skal tilbagemelding gives på det mest passende sted.

 • 4
  Fokus på adfærd, ikke personlighed

  Giv altid feedback, der er baseret på adfærd, ikke medarbejdernes personlighed eller egenskaber, medmindre det er absolut nødvendigt. Det er nemmere at ændre sin adfærd end personlighed.

 • 5
  I samarbejde

  At medarbejderne gensidigt bidrager til feedbackprocessen og tilbyder løsninger eller kommentarer, det vil gøre det lettere at acceptere tilbagemeldingen.

 • 6
  Proaktiv

  Forsøg ikke at udsætte eller undgå at give feedback. Identificer problemet og giv feedback før det bliver et problem eller har stor indflydelse på arbejdspladsen.

 • 7
  Brug beskrivende sprog

  Beskriv hvordan adfærden påvirker medarbejderne eller kunderne. Det vil bidrage til at lette forståelsen.

 • 8
  Brug ikke fordømmende sprog

  Undgå fordømmende sprog. Det vil reducere muligheden for at medarbejderen bliver defensiv og forsvarer sig. Det vil også øge sandsynligheden for, at tilbagemeldingen er objektiv og baseret på fakta og observerbar adfærd.

 • 9
  Baseret på præcis og troværdig information

  Feedbacken skal baseres på nøjagtige oplysninger. Giv data til medarbejderen med specifikke eksempler på observeret adfærd. Brug aldrig rygter som eksempler.

 • 10
  I mange former

  Grafer og diagrammer, der viser individuel og gruppepræstation kan bruges i feedbackprocessen på arbejdspladsen. Feedback skal også være kvalitativ, såsom uddrag fra kundeundersøgelser.

 • 11
  En passende dosis

  For meget feedback vil overvælde og forvirre medarbejderne. De vil være mindre tilbøjelige til at huske tilbagemeldingen eller foretage korrigerende handlinger. For lidt feedback er ikke tilstrækkelig til at fremkalde forandring.

 • 12
  Let at forstå

  Feedback i øst og vest, der er for kompliceret eller for ”pleasende” kan resultere i forvirring og fejlagtig vejledning.

 • 13
  Regelmæssig

  Giv gerne feedback regelmæssigt.