Skab retning med en god dagsorden og referat

Som mødeleder har du ansvaret for, at I når igennem dagsordenen og skaber nogle gode konklusioner, som I kan arbejde videre med. En gennemarbejdet dagsorden og et referat af mødet er vigtigt.
Cover image

En dagsorden skal både hjælpe mødelederen til at skabe fremdrift i mødet, men det er også deltagernes mulighed for både at kunne forberede godt og bidrage konstruktivt under mødet.  

Sørg altid for at sammensætte en dagsorden, hvor det er tydeligt, hvad I skal tale om, og om det er et punkt, der er til beslutning, orientering eller udvikling. Det hjælper både med at vurdere tidsforbruget på de forskellige punkter og på, at I alle ved, hvordan punktet skal behandles og, hvordan man skal bidrage.  

En god planlægning af mødet med klare rammer og mål gør det også nemmere at skrive et præcist referat, som også bliver et brugbart redskab efter mødet.