Dialogøvelse til at nedtrappe konflikter

Konflikter kan kun løses, hvis alle parter er enige om at prøve at finde en løsning. Som leder kan du invitere til en dialog, hvor formålet er, at finde en fælles løsning, som I alle er enige om at arbejde efter.
Cover image

At løse konflikter er hårdt arbejde. Derfor kan det være en god ide at holde pauser. Måske I må afbryde mødet og genoptage det senere på dagen, eller en af de følgende dage, hvis I ikke når I mål inden for rimelig tid, eller hvis I oplever, at det vil være gavnligt med at dele processen op i to halvlege.