To kvinder sidder og taler ved pc

Planlæg og afhold gode en-til-en-møder

Mange ledere afholder jævnlige pitstops med medarbejderne. Undersøgelser viser, at det dels er god investering, og at det giver motivation at mødes i en dialog om, hvordan medarbejderen har det fagligt og socialt.
Bessie Rauff

Gør det til en fast aftale 

Når du som leder har en fast plan for samtaler med dine medarbejdere, sikrer du, at du kommer omkring de samme emner hos alle dine medarbejdere. Det giver også mulighed for at skabe et sammenhængende forløb, hvor I hele tiden sammen bygger videre på aftaler og indsatser.  

Hold samtalerne i et fast rul med 4-6 ugers mellemrum. Og gerne med et simpelt skema, hvor du kan notere både, hvad I har talt om på mødet, og hvad I aftaler fremadrettet.

Emnerne kunne være:

  • Trivsel

  • Jobindhold

  • Aftaler

  • Anerkendelse

Hent en samtaleskabelon med vejledende spørgsmål, som du kan bruge til samtalerne.

Fokus på trivsel giver bedre resultater 

I en undersøgelse foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst fortæller over halvdelen af de spurgte ledere, at de oplever, at det går ud over kvaliteten af det udførte arbejde, når medarbejderne ikke trives. Også det kollegiale samarbejde og evnen til at mestre de aktuelle arbejdsopgaver påvirker i høj grad trivslen hos medarbejderen.

Trivsel påvirker altså ikke kun medarbejderen, men også de resultater, som medarbejderen præsterer. Derfor kan en jævnlig samtale være en særdeles god investering, hvor du netop får sat fokus på trivslen og arbejdsopgaverne.

Jævnlige samtaler giver fortrolighed og trivsel

De jævnlige samtaler er med til at styrke relationen mellem medarbejder og leder. Ved både at have en samtale om arbejdsopgaverne og den generelle trivsel, vil I sandsynligvis opbygge et tillidsrum, hvor medarbejderen også tør tale om mere følsomme emner. Det kan både være, hvis der er udfordringer privat, som påvirker arbejdslivet, samarbejdsudfordringer med kollegaer eller en vanskelig opgave, som medarbejderen har svært ved at mestre.

Når medarbejderen oplever tillid til lederen, er der også mulighed for, at medarbejderen tør dele gode ideer og overvejelser om arbejdsgange, som ellers ikke ville komme frem.

Samtaler giver bedre trivsel

66 % af ledere for funktionærer holder jævnlige samtaler, og 35 % af lederne vurderer medarbejdertrivslen til at være ”meget god”.  

47 % af ledere med timelønnede ansatte holder jævnlige samtaler, og 26 % af lederne vurderer medarbejdertrivslen til at være ”meget god”. 

Kilde: ”Medarbejdertrivsel i et lederperspektiv” af Videncenter for God Arbejdslyst