Industrimedarbejder skære i metal

Frihed giver motivation

34,2% af medarbejderne i danske virksomheder oplever, at deres leder udnytter sin position til at træffe beslutninger uden at lytte. Det har konsekvenser viser undersøgelse af Videncenter for God Arbejdslyst
Bessie Rauff

Hjælp med at give overblikket

Danske ledere er gode til at inddrage medarbejderne og give dem frihed til selv at tilrettelægge deres opgaver. Det er godt for medarbejdernes arbejdslyst og trivsel. Det viser en undersøgelse foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst.

Undersøgelsen fortæller også, at lederne er bedre til at give medarbejderne frihed i opgaveløsningen, mens det går lidt dårligere med at inddrage medarbejderne i beslutningerne. Måske fordi det kan være vanskeligt at tilgodese individuelle ønsker fra medarbejderen. Eller fordi du som leder har mere viden om opgaver på tværs i virksomheden, hvorfor du som leder med fordel kan give medarbejderen indblik i de forskellige perspektiver og helhedssynet, når det er muligt.

  • Afsæt tid:

    Som leder skal du sætte tid af til at reflektere over de samtaler du gennemfører med dine medarbejdere. Afsæt små pauser i din arbejdsdag til at evaluere dine vigtigste samtaler.

  • Stil flere spørgsmål end du plejer:

    Næste gang, du tager dig selv i at svare for hurtigt på et spørgsmål eller forsvare dig i forhold til en kritisk kommentar fra en medarbejder, så stil i stedet vedkommende et spørgsmål mere for at være sikker på, at du har forstået vedkommende rigtigt.

  • Stil stærke spørgsmål:

    Spørg ikke kun ind til opgaverne, som udføres, men også til oplevelsen af at udføre opgaverne. På den måde kan I sammen tale om, hvornår medarbejderen lykkes, samt hvor der er brug for at sætte ekstra ind med råd og vejledning.

Sæt medbestemmelse på dagsorden

Ved at sætte fokus på, hvad dine medarbejdere sætter pris på i arbejdslivet ift. inddragelse og frihed, bliver du som leder også klogere på, hvordan de gerne vil involveres og motiveres. Alle medarbejderne har individuelle behov, og ved at dele tanker og ønsker kan du styrke det kollegiale samarbejde.

Du kan benytte øvelsen ”Et stærkt samarbejde” fx under et teammøde eller afdelingsmøde. Brug den som udgangspunkt for en fælles dialog om, hvordan I kan øge arbejdslysten gennem et godt kendskab til hinandens arbejdsopgaver og ønsker til et godt kollegialt fællesskab.