En ung og en ældre medarbejder taler sammen ved noget værktø

Arbejdsfællesskab afhænger af tillid, retfærdighed og samarbejde

En undersøgelse foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst viser, at 8 ud af 10 oplever, at deres kollegaerne bidrager til, at de selv leverer bedre resultater på jobbet, end de ellers ville have gjort.

Kerneopgaven er den fælles opgave man, som ansat i en virksomhed eller organisation, skal løse. En restaurants kerneopgave kunne være at levere gode madoplevelser for gæsterne, et flyttefirmas kerneopgave kunne være at levere flytteopgaven til tiden og uden at beskadige kundens indbo.

Lederne giver ikke god arbejdslyst 

I rapporten ”Kollegaer – en vigtig brik i din arbejdslyst” udgivet af Videncenter for God arbejdslyst kan man læse, at hvis en virksomhed skal lykkes bedst mulig med kerneopgaven er en fælles indsats nødvendig. Evnen til at arbejde sammen om kerneopgaven kan beskrives som social kapital. Her er tillid, retfærdighed og samarbejde tre ingredienser, som er vigtige for at skabe trivsel og resultater, og for at man som virksomhed lykkes med kerneopgaven. 

Grafik - Lederne giver ikke god arbejdslyst

I rapporten kan man også læse, at undersøgelser viser, at næsten hver fjerde lønmodtager oplever, at deres nærmeste leder ikke bidrager til deres lyst til at gå på arbejde. Til gengæld mener næsten ni ud af ti, at deres kolleger motiverer dem til at tage på arbejde.  

Hvorfor det forholder sig sådan har Videncenter for God Arbejdslyst ikke noget entydigt svar på. Nogle af årsagerne kan være, at lederen har en stor opgave i at lede og fordele arbejdet, og ikke mindst at skabe rammerne for en god og produktiv arbejdskultur, hvor der hersker tillid, retfærdighed og samarbejde, Halter den del hos lederen, kan det måske give utilfredshed hos medarbejderne.  

Undersøgelser fra rapporten viser også, at 12 procent af danskerne foretrækker at arbejde uden lederen er fysisk til stede, da de oplever, at lederen skaber dårlig stemning og forstyrrer. Otte ud af ti lønmodtagere oplever dog god arbejdslyst, hvad enten lederen er til stede eller ej. Lederen gør altså ingen negativ forskel for langt de fleste. Men heller ikke nogen positiv forskel. Her kan det være værd at overveje, hvordan du som leder kan gøre en positiv forskel for medarbejdernes trivsel og arbejdslyst.

Fremtiden bekymrer medarbejderne 

Medarbejdere, der bekymrer sig om fremtiden har markant lavere arbejdslyst. Og bekymringerne går ud over deres evne til at samarbejde og mestre deres opgaver. Knap 16 procent af alle danskere bekymrer sig meget om fremtiden. Og de unge mellem 18 og 34 år bekymrer sig dobbelt så meget som de øvrige, der deltog i undersøgelsen af danskernes arbejdslyst.  

De bekymrede medarbejdere har også langt mindre tillid til deres leder. Derfor kan det være godt for trivslen, at lederen spørger ind til medarbejderens bekymringer. En leder kan selvsagt ikke fjerne bekymringerne, men man kan sikre, at medarbejdernes bekymringer ikke gødes eller forstærkes i ansættelsesforholdet. De medarbejdere der bekymrer sig mest om fremtiden, har også mindst tillid til lederen. Dialog og jævnlige 1:1 samtaler kan være helt konkrete tiltag, der kan være med til at øge medarbejdernes tillid til dig som leder.

Grafik - Godt samarbejde

Inspiration til at øge den sociale kapital