Leder og kolleger byder ny medarbejder velkommen

Hjælp nye medarbejdere godt fra start

En god begyndelse på et nyt job er vigtig for, hvordan og hvor hurtigt medarbejderen falder til og kommer i gang med arbejdsopgaverne. Som leder har du stor indflydelse på, hvordan I får lagt godt fra land sammen.
Bessie Rauff

Jobindex vurderer, at omkostningerne ved at en ansættelse afbrydes kort efter opstart koster op til 400.000 kroner. Her er alle udgifter som ressourcer, oplæring, personalegoder og indkøb af udstyr til medarbejderen regnet med. Derfor er det vigtigt både at finde den rette medarbejder, men lige så vigtigt, at man får taget godt imod den nye medarbejder og hjulpet vedkommende godt i gang på jobbet.

Hurtige succesoplevelser  

Mestring, mening og medbestemmelse er ifølge Videncenter for God Arbejdslyst tre vigtige faktorer for, at en medarbejder har god arbejdslyst. Skal du som leder tage imod en ny medarbejder bør du overveje, hvordan medarbejderen får en oplevelse af hurtigt at mestre sine nye opgaver.  

Tænk over opgaver, som man kan løse som ny, så medarbejderen kan bidrage med noget konkret og får en fornemmelse af at kunne mestre det nye arbejde. Vær nysgerrig på, hvad der skaber mening hos den nye medarbejder, og hvordan du kan understøtte denne mening. Måske medarbejderen trives med et godt kollegialt fællesskab, så find opgaver, der kræver samarbejde. Er det den indre mening og motivation, som giver energi, hvilke opgaver er så interessante osv.  

Medbestemmelse er også en vigtig faktor, og her er en ny medarbejder en gave. Vær nysgerrig på, hvordan medarbejderen ønsker at løse opgaverne, og hvordan I på arbejdspladsen kan imødese behovene. Det kan give virksomheden ny læring at få et nyt syn på rutinerne og opgaveløsningen.

Det faglige og sociale er lige vigtigt

En ny medarbejder skal i løbet af kort tid tilegne sig ny viden, mange forskellige arbejdsmetoder og måske lære at løse helt nye opgaver. Der er sandsynligvis nye kompetencer, som skal udvikles før en ny medarbejder, føler sig hjemme på den nye arbejdsplads. Samtidig er der masser af sociale relationer, som skal opbygges, hvor den nye medarbejder skal blive en del af kollegaflokken og fællesskabet.

Nye medarbejdere er ofte nervøse for, om de løser opgaverne rigtigt, og om de hurtigt nok begynder at levere resultater. Som leder kan du derfor med fordel prøve at møde disse bekymringer.

Sørg derfor altid for at du:

  • Er tydelig i dine forventningerne til, hvornår en opgave er løst godt hos jer, og hvad du forventer af den nye medarbejder i opstartsfasen.

  • Sørg for at både du og kollegaerne giver feedback og respons på den nye medarbejderes indsats.

  • Giv ansvar til medarbejderen, men doser ansvaret ift. medarbejdernes erfaringer.

  • Sørg for den nye medarbejder ved, hvor vedkommende kan bede om hjælp uden at opleve at gå i vejen og forstyrre.

Nyuddannede har særlige behov

Ansætter du en nyuddannet så er der grund til at være ekstra opmærksom som leder. Meget af det, som for andre er selvfølgeligheder, er nyt for en medarbejder, der netop er begyndt sit arbejdsliv. En undersøgelse blandt nyuddannede unge fortaget af Krifa viser, at de er usikre på om de er dygtige nok, og om de har de rette kompetencer. 

Brug tid på at tale om forventninger og giv opgaver, der matcher kvalifikationerne. Tal om, hvordan I sammen hjælper den nyuddannede godt i gang på jobbet. Nyuddannede kan også være så optagede af at blive dygtige til det faglige, at de måske overser andre aspekter, som beslutningsgange, ledelse og sociale og uformelle relationer. Som leder kan det derfor være vigtigt, at du både taler med den nyuddannede om den faglige og sociale trivsel på arbejdspladsen. 

Sæt opstarten i system med en tjekliste

Ønsker du som leder at skabe en god kultur for nye medarbejdere, er det en god ide at lave en køreplan for, hvordan I tager imod nye medarbejdere på arbejdspladsen, hvor du som leder beslutter:

  • Hvem har hvilke roller?  

  • Hvem tager den nye medarbejder med i kantinen og til kaffepauserne? 

  • Hvem er den daglige makker, som den nye medarbejder kan gå til med spørgsmål?  

  • Hvordan kan du som leder følge opstartsfasen tæt og løbende holde pitstop med den nye medarbejder, hvor I taler om den faglige og sociale trivsel. 

Hent en tjekliste med forslag til, hvad du som leder skal huske de første tre måneder for at skabe den bedst mulige start for den nye medarbejder.