Hvilke værdier er vigtige for jer?

Gennem en dialog om jeres personlige værdier bliver I mere bevidste om, hvad der er vigtigt for jer i hverdagen og bliver klogere på, hvordan værdierne påvirker jeres fællesskab på jobbet.
Cover image

Hvor og hvordan man finder mening, er individuelt. Nogle medarbejdere er drevet af en indre mening, andre er motiverede af at bidrage til noget større. For nogle er det kollegiale fællesskab vigtigst, hvor man finder mening i at lykkes i et stærkt samarbejde. Endelig er der nogle der drives af det mere organisatoriske og strategiske fokus. 

Hent øvelsen, der sætter gang i dialogen om, hvilke værdier, der er vigtige for dig og dine medarbejdere, og hvordan I kan bruge den nye viden til at undersøge, hvad I oplever som meningsfyldt i jeres daglige arbejde. Og hvad der motiverer jer.