Seks æg med påtegnede ansigtsudtryk af forskellig karakter

Kender du typen?

Et godt kollegialt samarbejde kræver, at kollegaerne kender hinanden. Vi motiveres alle af noget forskelligt. Med udgangspunkt i fem forsimplede persontyper kan I blive klogere på, hvordan I bedst samarbejder.
Bessie Rauff

Medarbejderne er alle forskellige og med individuelle erfaringer. Hvad enten du oplever udfordringer med samarbejdet eller ej, kan det være en god ide at sætte fokus på, hvad der motiverer dig og dine medarbejdere, og hvordan I kan få det bedste ud af hinanden i hverdagen.

Fem forskellige typer

Som mennesker motiveres vi af noget forskelligt. Med udgangspunkt i fem forsimplede persontyper kan I få en dialog om, hvordan I kan spille hinanden gode og måske også udfordrer hinanden, hvis samarbejdet går i hårdknude.     Vi indeholder alle lidt af alle persontyper. Ofte vil vi have 1-3 primære typer, som vi særligt oplever titter frem under møder og i arbejdssituationer. Som leder kan du bruge den nye viden om, hvad der motiverer medarbejderne til at hjælpe det kollegiale samarbejde og resultaterne godt op vej.

 • Arbejdshesten

  Arbejdsindsats og ambitioner er det vigtige 

  Træthed er skønt 

  Fokuseret på opgaveløsning frem for planlægning, møder og diskussioner 

  Kvantitet (Størrelse og omfang)

  Motto: ”Lad os nu komme i gang!”

 • Idealisten

  Arbejdsindsats og ambitioner er det vigtige 

  Træthed er skønt 

  Fokuseret på opgaveløsning frem for planlægning, møder og diskussioner 

  Kvantitet (Størrelse og omfang)

  Motto: ”Lad os nu komme i gang!”

 • Forhandleren

  Hvad får jeg ud af at være engageret? 

  Søger indflydelse, erfaring, særlig status, noget på CV’et mv. 

  Elsker principielle diskussioner 

  Møder og strategiske samtaler motiverer

  Motto: ”Min indsats skal være en win-win situation"

 • Relationsskaberen

  Fællesskabet og dynamik i gruppen 

  Arbejdsfællesskaber og hygge 

  Blik for sociale dynamikker 

  Alle skal føle sig som en del af gruppen 

  ”Vi” er helt centralt

  Motto: ”Hvem skal jeg løse opgaven sammen med?”

 • Udviklingssøgeren

  Muligheden for udvikling og at bruge andre sider af sig selv 

  Se hvilke nye perspektiver, det giver på ens liv 

  Holder ofte af kurser, temadage mm.

  Motto: ”Jeg vil udvikle mig og brug mig selv i arbejdet”

Sæt gang i dialogen

Hent dialogøvelsen, hvor I sætter fokus på, hvilke persontyper, der motiverer medarbejderne, og hvad det betyder for samarbejdet på arbejdspladsen. Ved at kende hinandens styrker og interesser, er det nemmere at tale om, når I måske går galt af hinanden eller er uenige om, hvad der skal fokuseres på i arbejdet. F.eks. hvis der er brug for at skrue ned for ideudviklingen, fordi det er tid til at komme i hus med opgaven, som I sidder med og der ikke er tid til flere justeringer og nye ideer fordi en deadline banker på, her kan kendskabet til de forskellige typer øge forståelsen for hinanden.

Dialogøvelse – klar til brug

Hent dialogøvelsen, hvor I sætter fokus på, hvad der motiverer medarbejderne og hvordan I kan bruge de forskellige persontyper til at spille hinanden gode.

CASE: Lejrskoleplanlægning med forhindringer

På Lilleskolen er det tid til at planlægge femte klasses lejrskoleophold. Og kollegaerne er samlet til planlægningsmøde.

 • Arbejdshesten

  Går straks i gang med at undersøge transport, overnatningsmuligheder, invitationer og madplaner.

 • Idealisten

  Vil gerne diskutere, hvordan lejrskolen kan bruges til at arbejde med klassefællesskab og elevernes personlige udvikling.

 • Forhandleren

  Er interesseret i at få afklaret, hvordan vedkommende kan få rollen som lejrskoleleder og vil diskutere hvilke lærerprofiler, der skal deltage og hvorfor.

 • Relationsskaberen

  Ser lejrskolen som en mulighed for at dyrke det kollegiale fællesskab og få den nyansatte lærer godt integreret i lærergruppen.

 • Udviklingssøgeren

  Vil gerne have, at de bruger lejrskoleopholdet til at prøve nogle nye pædagogiske principper af.

Refleksion

 • I hvilke situationer på din arbejdsplads kunne forskellige persontyper spænde ben for det kollegiale samarbejde og resultaterne?

 • Hvad kan du som leder gøre for at komme udfordringer i forkøbet?