Kvinde står og smiler på et kontor

Ledere efterlyser viden om trivsel

Hver fjerde leder efterspørger større viden og værktøjer til trivselsarbejdet. Det viser en undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst.
Bessie Rauff

39 procent af danske ledere trækker i høj grad på deres egne erfaringer, når de arbejder med medarbejdertrivsel

- Det er umiddelbart tankevækkende, at 39 procent af lederne ser deres egen erfaring, som et tilstrækkeligt fundament for trivselsarbejdet, og at tilsvarende 27 procent henter deres primære inspiration i eget netværk blandt andre ledere. Det må alt andet lige formodes at øge risikoen for et forholdsvis ensidigt lederperspektiv på spørgsmålet om medarbejdertrivsel, lige som der også er en risiko for, at ny og opdateret viden om trivsel ikke kommer ind på radaren hos de pågældende ledere, siger Christian Borrisholt Steen, der er seniorkonsulent i Videncenter for God Arbejdslyst.

Undersøgelsen viser også, at de færreste ledere benytter sig af guidelines fra arbejdspladsens HR-afdeling eller lignende og endnu færre søger inspiration i relevant litteratur.

Figur 1: Hvorfra henter du primært din inspiration, når du som leder arbejder med trivsel
Meget dårlig (1)
1 %
Dårlig (2)
3 %
Hverken/eller (3)
11 %
God (4)
52 %
Meget god (5)
33 %
Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst, 2019 Behov for viden og værktøjer

I undersøgelsen bliver lederne også bedt om at forholde sig til, om der er noget, de mangler, for at blive bedre rustet til at arbejde med medarbejdernes trivsel. Her svarer flere end hver fjerde, at de mangler viden om, hvad der påvirker medarbejdernes trivsel. Tilsvarende efterlyser hver fjerde også flere redskaber, der vil kunne påvirke medarbejdernes trivsel.  

Figur 2: Hvad efterspørger lederne i arbejdet med medarbejdertrivsel?
Sjældnere end én gang årligt
14 %
1-2 gange om året
60 %
3-4 gange om året
16 %
5-6 gange om året
4 %
Oftere end 5-6 gange årligt
5 %
Ved ikke
2 %
Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst, 2019

Samtaler fremmer forståelsen

- Vores forskning og undersøgelser viser, at løbende 1:1 samtaler og jævnlige målinger af trivslen kan være med til at skabe større indsigt i, hvad der skal til for at sikre en god trivsel på arbejdspladsen, siger Christian Borrisholt Steen og fortsætter:

- Bliver både ledere og medarbejdere mere bevidste om, hvilke årsager, der er på spil, når trivslen er udfordret. Da vil det også være lettere for lederen at finde de rette værktøjer og tiltag til at øge arbejdslysten i virksomheden.

Undersøgelserne fra Videncenter for God Arbejdslyst viser også, at medarbejdernes oplevelse af mening i arbejdet og at kunne mestre opgaverne er vigtigere for dem end god ledelse, når det gælder oplevelsen af god arbejdslyst og trivsel.

Mål arbejdslysten  

Mere end hver fjerde leder efterlyser viden om, hvad der påvirker medarbejdernes trivsel. og lige så mange efterlyser flere værktøjer, der kan påvirke medarbejdernes trivsel. Med GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score), som er udviklet på baggrund af forskning i god arbejdslyst, kan du med det samme måle trivslen og arbejdslysten hos dig selv og dine medarbejdere. Samtidig får du masser af inspiration, guides og værktøjer – ganske gratis.

Er du nysgerrig efter flere perspektiver på emnet, så læs mere i rapporten:  ”Medarbejdertrivsel i et lederperspektiv – en undersøgelse blandt ledere i Danmark”.