To medarbejdere på en cafe

Mening giver motivation

Skal du og dine medarbejdere opleve motivation og god arbejdslyst, så er det allervigtigste, at I kan se meningen med de arbejdsopgaver I har.
Bessie Rauff

En undersøgelse viser, at mening i arbejdet handler om, at arbejdet bidrager til én selv, til andre og til et højere formål. Og så handler det om at kunne se fornuften i de beslutninger, der træffes på arbejdspladsen.

Som leder kan du med fordel spørge dine medarbejdere, hvilken type af mening, som de er drevet af, og hvad I kan gøre for at de oplever mening i hverdagen. Får du en god fornemmelse af det, så vil du nemmere kunne motivere medarbejderne i hverdagen.  

Ledelse med mening

Oplevelsen af hvad der giver mening, er individuelt, derfor skal du som leder kende arbejdspladsen og dine medarbejdere tilstrækkeligt godt til, at du kan motivere dem ud fra de meningstyper, som den enkelte medarbejder er drevet af.

Videncenter for God Arbejdslyst har forsket i, hvad der er vigtigt for at man oplever mening i arbejdslivet. Hvilken meningstype vi er drevet mest af, er individuelt.  Der er fire typer af mening, som især er vigtige; den indre mening, den større mening, den kollegiale mening og den organisatoriske mening.

Vil du tale med dine medarbejdere om, hvad der driver jer, så hent samtaleværktøjet og brug det som et udgangspunkt for en dialog om hvilke værdier I har, og hvad de betyder for jeres teamsamarbejde.

Indre mening

Det giver mening, at mit arbejde giver mig noget personligt, så jeg udvikler mig fagligt og personligt. Arbejdet giver mig identitet og er med til at fortælle, hvem jeg er.

Overvej: 

 • Hvordan bidrager dit arbejde til dig selv? 

 • Hvornår har du sidst oplevet, at du lykkes i dit arbejde?

 • Hvordan oplever du, at dit arbejde udfordrer dig fagligt og personligt?  

 

Større mening

Det giver mening, at mit arbejde bidrager til noget større og tjener et større formål. Du har en følelse af at dit bidrag rækker ud over selve virksomheden.

Overvej:

 • Hvordan oplever du, at dit arbejde bidrager til et større formål? 

 • Hvad betyder dit arbejde for andre mennesker?

 • Hvornår oplever du, at du gør en forskel?

 

Kollegial mening

Det giver mening at arbejde sammen med andre. Når opgaver løses i fællesskab, bliver resultatet bedre. Den kollegiale mening skabes i de relationer der findes på arbejdspladsen, og handler om, at man er i stand til at udfylde sin rokke på arbejdet.

Overvej:  

 • Hvordan er fællesskabet på din arbejdsplads?

 • Hvordan oplever du, at I gør hinanden bedre?

 • Hvordan arbejder du sammen med andre for at løse dine arbejdsopgaver?

Organisatorisk mening

De beslutninger og forandringer, der sker i min organisation, giver mening. Den organisatoriske mening er sværest for den enkelte medarbejder at påvirke, og handler i stort omfang om de rammer, som virksomheden stiller op.

Overvej:

 • Hvordan oplever du at blive inddraget i de beslutninger og forandringer, der sker på din arbejdsplads?

 • Hvad betyder det for dig, at du kan se meningen i de beslutninger og forandringer, der finder sted – eller at du ikke kan?

 • Tænk på den seneste store forandring på din arbejdsplads. Oplevede du den meningsfyldt? Hvorfor/hvorfor ikke?


Motivation betyder egentlig at flytte eller bevæge. At motivere handler om at kunne bevæge mennesker. Der findes både indre og ydre motivationsfaktorer. De ydre motivationsfaktorer er forfremmelser, frynsegoder, præmier og bonus. De indre motivationsfaktorer er mere usynlige og kan fx handle om følelsen af at lykkes, om interesse, om glæden ved at mestre et felt, om følelsen af at have kontrol.

-  Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst

Bliv klogere på mening i arbejdslivet

Hvad giver mening i dit og dine medarbejderes arbejdsliv? Læs rapporten ”Mening – fryns eller nødvendighed” som er udgivet af Videncenter for God Arbejdslyst og bliv klogere.