Sæt spot på mødeformen

Få gode ideer til, hvordan du uden besvær kan variere mødeformen, så møderne på arbejdet bliver mere engagerende og interessante at deltage i.
Cover image

I denne e-bog er der masser af ideer til, hvad du kan gøre for at skabe et møde, der giver mere involvering af deltagerne. Aktiv deltagelse giver mere energi til møderne, og chancen for at både de, der taler meget og de mere stille typer kommer på banen og bliver hørt øges. Det betyder også, at flere synspunkter og ideer kommer i spil, og på den måde bliver jeres beslutninger bedre og mere kvalificerede. 

Metoderne er ikke tidskrævende og kan bruges som en naturlig del af drøftelsen af et punkt på dagsordenen. En sidegevinst kan være, at I også får dyrket det kollegiale fællesskab, da møderne bliver mere samskabende og involverende.

I e-bogen er der også en række ideer til, hvordan I kan gøre en eventuel ideudvikling mere kreativ end den klassiske brainstorm.