Samtaleværktøj om flow

For at trives i arbejdslivet er det vigtigt, at der er opgaver, som du føler, at du mestrer og motiveres af. Samtaleværktøjet kan du bruge til at undersøge, hvilke opgaver du selv trives med og udfordres af.
Cover image

At være så fordybet i en opgave at man pludselig ikke hører larmen omkring sig, og måske slet ikke opdager, at det er blevet frokosttid, kaldes at være i flow. Flowopgaver er kendetegnet ved at være tilpas vanskelige til, at de kræver fuld koncentration, men hvor man samtidig oplever god fremdrift.  

Alle har også mindre sjove opgaver og opgaver som kan presse og være, måske lidt for vanskelige. Her er det vigtigt, at man som leder er opmærksom på, hvordan medarbejdernes opgaver er fordelt, og om fordelingen er acceptabel eller om I skal se på om der skal ændres i opgavesammensætningen, hvis det er muligt.  

Du kan hente et konkret samtaleværktøj, som du både kan bruge til at undersøge, hvilke opgaver du selv trives med og udfordres af. Værktøjet kan bruges individuelt som en del af en 1:1 samtale, en MUS-samtale eller måske kan hele teamet udfylde værktøjet, og I kan få øje på om nogle opgaver med fordel kan bytte hænder.